CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Bài Thơ Năm Mới
Tuesday, January 24, 2012 5:08:03 PM


 

Hoàng Lộc

năm mới - em còn không áo mới?
có nghe trời lạnh cóng, tàn đông
khi thêm một tuổi buồn một tuổi
ngày xưa xin cất giấu trong lòng

em vẫn như thời ta quen biết
ưa chăm hoa cỏ đón xuân về
cây ngọc anh đầu sân đã chết
em bắt đền kẻ cuối trời kia...

cuối trời - ta cũng vào năm mới ?
trắng đêm ngồi ngó mặt phong trần
ta như cây mùa cây hết lá
dang đời mình chờ cạn trăm năm

có lẽ chỉ còn em biết được
bài-thơ-năm-mới cũ mà thôi ?
nhiều khi những gì sâu kín nhất
không thể nào che giấu một người...

(Nguồn: Son Ng.; sontruc67@gmail.com)

 

 
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus