CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

ƯCV Tyler Diệp gây quỹ được hơn $135,000
Tuesday, January 31, 2012 5:53:02 PMWESTMINSTER (NV) -
Nghị Viên Tyler Diệp của Westminster gây quỹ được hơn $135,000 cho cuộc tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang California, Ðịa Hạt 72, thông cáo báo chí của ông gởi ra cho biết.

Nghị Viên Westminster Tyler Diệp. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Trong số tiền này, có hơn $129,000 tiền mặt, theo thông cáo. Ngoài ra, tổng cộng số tiền gây quỹ không phải là tiền mượn hoặc tiền của ủy ban ủng hộ ở Sacramento.

Ngoài chức nghị viên ở Westminster, ông Tyler Diệp (Cộng Hòa) cũng là ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City, ủy viên Hội Ðồng Quản Trị Sở Cứu Hỏa Orange County và cố vấn cao cấp cho bà Michelle Steel, phó chủ tịch Hội Ðồng Thuế California.

Ngoài ông Tyler Diệp, còn có hai người gốc Việt khác tuyên bố ứng cử đại diện địa hạt này. Ðó là Tiến Sĩ Phạm Kim Long (Cộng Hòa, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Orange County) và ông Joe Ðỗ Vinh (Dân Chủ, ủy viên Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove).

Ðịa Hạt 72 là địa hạt mới, do một ủy ban độc lập tiểu bang California vẽ lại ranh giới các địa hạt bầu cử, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Los Alamitos, Fountain Valley, Seal Beach, Huntington Beach, Westminster, Garden Grove, Santa Ana và Midway City.

Thông báo của ông Tyler Diệp cho biết ông được sự ủng hộ của thị trưởng ba thành phố trong địa hạt, Michael Levitt (Seal Beach), Margie Rice (Westminster) và Troy Edgar (Los Alamitos).

Ðồng chủ tịch ủy ban vận động tranh cử của ông bao gồm bà Michelle Steel, Dân Biểu Tiểu Bang Jim Silva và hai cựu dân biểu tiểu bang, Trần Thái Văn và Ken Lopez Maddox, theo thông báo. (Ð.D.)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus