CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Thật hiếm có một anh hùng can đảm
Wednesday, October 10, 2012 5:01:10 PM

Bài liên quan

 

Về “Tiễn đưa thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đến nơi an nghỉ cuối cùng”

Thành kính phân ưu. Sự ra đi của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là một đau buồn lớn lao cho dân tộc Việt Nam bị những kẻ mê muội được Nga Tàu ủng hộ mà tròng vào đầu vào cổ người dân cái ách cộng sản lạc hậu và tàn ác. Cầu chúc linh hồn thi sĩ được an vui miền cực lạc.

Abe Bogo

 

Thật đáng khâm phục, thật hiếm có một anh hùng can đảm, tư cách trong một xã hội như Việt Nam ngày nay. Ðúng như lời nhà bình luận Ngô Nhân Dụng đã nói về ông Nguyễn Chí Thiện, nước Việt Nam từ 2 ngàn năm trước đã không bị Hán hóa vì tổ tiên Việt Nam có những người cứng đầu như ông.

Tung Pham

 

 
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus