XEM NGƯỜI VIỆT TRÊNCÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Radio ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Wednesday, October 17, 2012 3:53:29 PM
Mời đồng bào tại hải ngoại và trong nước đón nghe
Radio ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Tiếng nói của Sự Thật vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền
Phát thanh từ 9:30 đến 10 giờ mỗi tối trên tần số AM 1503
(làn sóng Đài BBC London cũ), nghe được trên các webs:
www.radiodlsn.com; www.cuuquoc.com
Liên lạc và yểm trợ đài, xin gởi về:
Vietnam Democracy Radio (VDR)
P.O. Box 612882, San Jose, CA 95161- USA
Tel.: (408) 663-9860; Email: lienlac.dlsn@gmail.com

 « Trở về trang trước

comments powered by Disqus