CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Tưởng nhớ đến Dì Mai T. Nguyễn
Thursday, October 25, 2012 3:16:13 PM


Caption hình: Đại gia đình tác giả Ann P. Lu. (Hình: Tác giả cung cấp)

                                                                         

LTS – Ann P. Lu viết bài thơ này để tưởng nhớ đến Dì Mai T. Nguyễn, qua đời ngày 27 tháng 12, 2011.

 

In fond memory of my loving aunt who means so much to me…

 


She is Gone

You can shed tears that she is gone

or you can smile because she has lived

You can close your eyes and pray that she'll come back

or you can open your eyes and see all she's left

your heart can be empty because you can't see her

 

or you can be full of the love you shared

You can turn your back on tomorrow and live yesterday

or you can be happy for tomorrow because of yesterday

You can remember her and only that she's gone

or you can cherish her memory and let it live on

You can cry and close your mind, be empty and turn your back

or you can do what she'd want: smile, open your eyes, love and go on…


Love, Be

Ann P. LuTưởng nhớ Dì yêu quí của BéDì ngủ yên.

Bé muốn khóc vì Dì đã ngủ yên

Nhưng thôi Bé sẽ vui vì Dì đã được sống

Bé muốn khẩn cầu được xin Dì sống lại

Nhưng thôi Bé xin cầu giữ lại những gì Dì cho Bé

Tim Bé trống vắng vì không còn được thấy Dì

Nhưng thôi tim xin rạng rỡ vì đã được yêu Dì thương

Bé muốn tránh ngày mai để chỉ sống ngày trước

Nhưng thôi Bé sẽ vui với ngày mai vì đã được ngày hôm qua

Bé muốn nhớ Dì chỉ vì Dì nằm xuống

Nhưng thôi Bé xin nhớ Dì vì Dì mãi trong tim Bé

Bé muốn giận, muốn hờn, muốn từ bỏ mọi sự

Nhưng thôi Bé xin làm những gì Dì đã làm: Sống vui, sống khỏe, sống mãi đầy tình thương…

Nhớ Dì


Bé, Ann P. Lu

 
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus