CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Phương Uyên chống “Khựa Tàu”
Friday, November 02, 2012 7:05:00 PM

Bài liên quan 

Nhân đọc “Nhân sĩ trí thức khắp nơi đòi thả nữ sinh Nguyễn Phương Uyên”

 

Phương Uyên chống bọn “Khựa Tàu”

Cô chống ông nội Hồ Râu cô à

Cho nên Hồ Cộng không tha

Trói cô đem tống nhà pha tức thì

Con cháu Hồ Chí Chính Mi

Chúng thành Tàu cả còn chi phải bàn

Than ôi đất nước Việt Nam

Bây giờ thành một tỉnh bang của Tàu

Thánh Trần dựng ngược mày râu:

Cái lũ bán nước chặt đầu không tha.

 

Ðả Cẩu Bổng (2 tháng 11)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus