CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Người hút thuốc có số ngày nghỉ việc nhiều hơn
Sunday, November 04, 2012 2:04:41 PM


 

NEW YORK - Người hút thuốc thường nghỉ việc trung bình hai hoặc ba ngày nhiều hơn người không hút mỗi năm, Reuters Health trích thuật một phân tích mới từ 29 nghiên cứu trước đây.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy hút thuốc ở chỗ làm không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà cả nền kinh tế nữa. (Hình: Laurent Fievet/AFP/Getty Images)

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu dựa theo khám phá đó, người nghỉ làm do hút thuốc năm ngoái đã gây thiệt hại riêng cho nước Anh tương đương $2.25 tỉ.

Douglas Levy, nhà nghiên cứu thuốc lá và sức khỏe công cộng thuộc trường Harvard Medical School ở Boston nhận định: “Theo tôi, bản nghiên cứu chỉ cho thấy sự kiện, rằng đây là điều không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà cả nền kinh tế nữa.”

Bản phân tích gồm những nghiên cứu thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 2011 ở Âu Châu, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ và Nhật, nơi tổng số hơn 71,000 công nhân ở khu vực tư nhân và công cộng.

Các nhà nghiên cứu hỏi các công nhân về tập quán hút thuốc hiện nay lẫn trước đây của họ, đồng thời sử dụng hồ sơ nhân viên và y tế để dò biết họ đã vắng mặt ở chỗ làm như thế nào trong thời gian trung bình hai năm.

Kết hợp các dữ kiện, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người hút thuốc hiện nay thường nghỉ việc 33% nhiều hơn so với người không hút thuốc. Nói chung họ nghỉ 2.7 ngày nhiều hơn.

Tính về sự chuyên cần, người bỏ thuốc có số ngày nghỉ ở mức giữa người đang hút thuốc và người không hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu tính toán rằng, những người vẫn còn hút thuốc nghỉ làm 19% nhiều hơn so với người đã bỏ hút, do vậy họ khuyến khích người hút thuốc nên bỏ hút để giúp đảo ngược khuynh hướng mất làm việc.

$2.25 tỉ thiệt hại cho nước Anh vì sự nghỉ làm liên hệ đến hút thuốc chỉ mới là phí tổn của sự hút thuốc nơi chỗ làm. Chưa nói đến sự mất sản xuất do nghỉ nửa chừng để ra ngoài hút thuốc và thiệt hại do hỏa hoạn liên hệ đến thuốc lá.

Nghiên cứu của ông Levy còn cho thấy, trẻ con sống chung với người hút thuốc thường hay nghỉ học. Ảnh hưởng vì khói thuốc (secondhand smoking) gây hại đến sức khỏe như gây nên từ bệnh suyễn đến trụy tim, do vậy người hút thuốc có thể phải xin nghỉ việc ở nhà thường xuyên hơn để săn sóc cho người trong nhà bị bệnh.

Phỏng chừng một trong năm người lớn ở Mỹ và ở Anh hiện đang hút thuốc.

Theo dữ kiện mới nhất do Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC, cung cấp, hút thuốc chịu trách nhiệm về thiệt hại $193 tỉ về mất mát kinh tế liên quan đến sức khỏe hằng năm trong thời gian từ 2000 đến 2004 ở Hoa Kỳ, trong đó hết phân nửa do mất sản xuất. (T.P.)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus