CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Dịch vụ tham khảo luật miễn phí
Thursday, December 06, 2012 6:33:48 PMThời gian: 9AM-12PM, Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai

Ðịa điểm: Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Tham khảo về luật gia đình, di trú, nhà ở/mướn nhà/chủ nhà, lao động, tiêu thụ và các luật khác.

Dành cho người gốc Á có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Do Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á Châu-Thái Bình Dương (Asian Pacific American Legal Center-APALC) và Luật Sư Ðoàn Gốc Á Orange County phối hợp tổ chức.

Hoàn toàn miễn phí, không cần ghi danh trước.

Chi tiết, xin liên lạc số điện thoại dành cho người nói tiếng Việt tại số 1-800-267-7395.


BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus