CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Thực hay hư?
Thursday, December 06, 2012 9:05:13 PM

Bài liên quan

 

Về Thực hư của chuyện trả $80 lấy $800 'tiền Obama'

Nếu đọc sơ qua, “đóng $80 để lấy $800” là đúng luật pháp, nhưng khi nghiên cứu kỹ “Credit for the Elderly or the Disabled” chỉ là một trong những loại tax deductible cho người trả thuế. Credit nói trên giúp người dân ít bị đóng thuế hơn, hoăc không bị đóng thuế. Credit ấy không thể chuyển qua tiền mặt (overpaid ma IRS phải refund) như 1 số credits khác như “số tiền withheld ở form W-2” hoặc “earned income credits.” Tóm lại dựa trên “Credit for the Elderly or the Disabled” để lấy $800 từ IRS là không đúng sự thật. Có thể những người giúp điền đơn có những “pháp thuật” cao siêu hơn để lấy được $800 từ sở thuế.

du

 

 
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus