CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Chương trình thuốc phần D
Friday, December 07, 2012 4:31:47 PM


 

 

Yến Tuyết

Hỏi: Tôi có Medicare từ 1 tháng 9, 2012 khi 65 tuổi, nhưng chưa ghi tên vào chương trình thuốc phần D. Nghe nói 7 tháng 12, 2012 là hạn chót ghi tên vào Medicare phần D, nhưng đến bây giờ tôi cũng chưa biết phải chọn chương trình nào và làm gì cho đúng. Xin hướng dẫn. - Ông Ð. Nguyễn (Cypress)

Ðáp: May mắn cho ông là thời gian ghi danh hàng năm, kéo dài từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, 2012, không áp dụng cho trường hợp của ông, là một người mới có Medicare lần đầu tiên khi 65 tuổi.

Ông vẫn còn thời gian từ đây cho đến 30 tháng 12, 2012 là hạn chót, để ghi tên vào phần D và đến 1 tháng 1 năm 2013, phần D của ông sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Một người mới có Medicare bắt đầu vào 1 tháng 9, 2012 như ông, có tất cả 4 tháng sau đó để ghi tên vào chương trình thuốc phần D, gồm tháng có ngày sinh nhật là tháng 9 và 3 tháng sau đó là tháng 10, 11 và 12 năm 2012.

Như đã nhiều lần giải thích trong mục Medicare Hỏi và Ðáp trước đây, Medicare căn bản gồm hai phần A và B, chỉ trả 80% chi phí tại nhà thương và ngoài nhà thương, nhưng không bao gồm chương trình thuốc. Do đó, để được giúp đỡ khoảng từ 70% đến 75% tiền thuốc, ông cần phải ghi tên vào một chương trình thuốc phần D.

Có hai chọn lựa khi ghi tên vào phần D:

1. Giữ Medicare căn bản trả 80%, mua một bảo hiểm phụ (Medigap) và ghi tên vào một chương trình thuốc phần D độc lập (Stand Alone Drug Plan). Ông phải trả lệ phí hàng tháng cho chương trình Medigap và chương trình thuốc phần D độc lập. Lệ phí này khác nhau có giá từ $15 đến $115 một tháng, tùy từng chương trình.

Trong năm 2013, có 32 chương trình thuốc Medicare phần D ở Orange County.

2. Ghi tên vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage) có bao gồm phần D trong đó, thường được biết dưới tên HMO (Health Maintenance Organization), hay PPO (Preferred Provider Organization).

Có 27 chương trình HMO và 1 chương trình PPO ở Orange County.

Hầu hết các chương trình HMO nói trên đều không có lệ phí hàng tháng ($0 premium). Tuy nhiên tiền phụ chi cho các dịch vụ y tế đều khác nhau.

Chúng tôi có thể gởi bảng so sánh các chương trình Medicare Quản Lý Tư, chương trình thuốc phần D độc lập và chương trình Medigap để ông tham khảo.

Nếu cần gặp một cố vấn Medicare thuộc chương trình HICAP, ông có thể gọi làm hẹn với chúng tôi ở số điện thoại có in ở cuối mục này.

Hỏi: Trong năm 2013, Medicare có những thay đổi nào mà một người có Medicare và MediCAL cần biết và chuẩn bị? Nghe nói, tất cả người có Medicare và MediCAL phải ghi tên vào Tổ Hợp Y Tế trong năm 2013, nếu không sẽ bị Medicare chỉ định vào một tổ hợp khiến cho không đi được bác sĩ gia đình do mình chọn. - Bà T. Ðào (Anaheim)

Ðáp: Tùy điều kiện được hưởng Medicare của từng cá nhân mà các thay đổi ảnh hưởng đến quí vị hơi khác nhau.

1. Người đang nhận phúc lợi xã hội SSI mà thôi nên được hưởng Medicare và MediCAL, chỉ có thay đổi nhỏ, liên quan đến chương trình thuốc phần D là sẽ trả phụ chi cho từng loại thuốc generic từ $1.10 lên $1.15, trả phụ chi cho từng loại thuốc brandname là $ 3.50 thay vì $3.30.

Các người Medi-Medi vì được hưởng chương trình giúp trả thêm tiền thuốc Extra Help LIS nên còn được giúp trả lệ phí hàng tháng của phần D là $29.88, do đó, nếu ghi danh vào những chương trình phần D nào có lệ phí dưới mức này, quí vị sẽ không phải trả lệ phí hàng tháng. Còn nếu ghi tên vào chương trình phần D có lệ phí cao hơn mức đó, quí vị sẽ phải trả tiền sai biệt (Thí dụ: Một chương trình phần D có lệ phí $48/tháng thì quí vị sẽ phải trả $18/tháng.)

2. Những ai chỉ có Medicare mà thôi, nhưng cũng được hưởng chương trình Extra Help LIS vì có lợi tức thấp (độc thân $1,396/tháng, vợ chồng $1,914/tháng) có thể phải làm đơn xin hưởng lại (renew) chương trình giúp trả tiền thuốc LIS vào cuối năm nay khi nhân được giấy thông báo của Sở An Sinh Xã Hội.

Một lần nữa, về câu hỏi những người có Medi-Medi bị bắt buộc ghi tên vào tổ hợp y tế vào đầu năm 2013, tôi xin nhắc lại là tin tức này không chính xác. Ðây chỉ mới là đề nghị của tiểu bang gởi đến xin liên bang chuẩn thuận, còn đang chờ quyết định của liên bang rồi mới áp dụng một lúc nào đó trong tương lai.

Khi có thay đổi liên quan đến việc người có Medicare và MediCAL, có phải ghi tên vào các chương trình Medicare Quản Lý Tư thử nghiệm (demonstarion plans) hay không, quí vị sẽ nhận được thư thông báo từ cơ quan “Center for Medicare and Medicai Services - CMS” , hay cơ quan Cal Optima, lo điều hành MediCAL tại quận Cam.


Chú ý: Hôm nay 7 tháng 12, 2012 là ngày cuối cùng của thời gian ghi danh vào chương trình thuốc phần D hàng năm, dành cho những ai chỉ có Medicare mà thôi, đang có phần D, nhưng muốn chuyển đổi qua chương trình khác; hay có Medicare A và B từ lâu, nhưng chưa bao giờ ghi danh vào Medicare phần D. Quí vị có thể gọi thẳng Medicare, các chương trình Medicare quản lý tư MAPD, hay chương trình thuốc độc lập PDP để ghi tên trực tiếp trước 12 giờ đêm nay. (Y.T.)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County .

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Nếu quí độc giả ở ngoài 3 quận nói trên, xin gọi Medicare ở số 1-800-633-4227 hay gọi số 1-800-434-0222 để tìm văn phòng SHIP (State Health Insurance Program), cố vấn Medicare, tại địa phương mình cư ngụ.
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus