CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

'Người Việt ta chỉ thích "nổ"?
Friday, December 21, 2012 12:01:44 PM

Bài liên quan

 Về 'Việt Nam muốn kéo Ấn Ðộ vào tranh chấp Biển Ðông'


Nhìn tình hình thế giới nói chung, không quốc gia nào muốn đứng về phía Việt Nam để chống đối Trung Quốc. Cứ lấy tài chánh làm căn bản để nhận định tình hình thì nếu đứng về phía Việt Nam sẽ có lợi gì cho quốc gia đó. Lợi duy nhất là quốc gia đó sẽ đổ tiền viện trợ vào Việt Nam và không hy vọng lấy trở về bất cứ lợi nhuận nào cả.

Nên nhớ Việt Nam luôn kêu gào là có 4000 năm văn hiến, so với Bắc Hàn, Việt Nam vẫn chưa đủ trình độ khoa học để đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo. Người Việt ta chỉ thích "nổ" ngoài ra chả có gì.


Long Nguyen

BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus