CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
Monday, December 24, 2012 4:19:26 PM


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)|
A Non-Profit Corporation - No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967

Email: thuongphebinh_vnchỴyahoo.com; hanhnhonnguyen@yahoo.com
Website: http://www.camonanhtb.com
|Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH 

Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
|Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh 

Xin chúc quý vị một Giáng Sinh đầm ấm
và Năm Mới 2013 bình an hạnh phúc

 

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội (tính đến ngày 16-12-2012): 

 • Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia (Vietnamese Community of) Lincoln, NE
 • c/o O. Nguyễn Xuân Ðẩu, Chủ Tịch, Lincoln, NE $1,000
 • Bà Kim Cúc Nguyễn, Plano, TX $1,000
 • OB. Tư Ðinh & Kieu Tan, Saratoga, CA $600
 • Hannah Hanh Phạm, Centerville, VA $200
 • Dien Nguyễn, Bellevue, WA $100
 • Ðinh X. Ðàm, San Jose, CA $200
 • Hà Thị Minh, Stockton, CA $100
 • Nguyễn Thị Tiết, Toronto, CAN $100
 • Ðức Khánh Hòa Ngô, Falls Church, VA $100
 • Thảo Nguyễn, Anaheim, CA $100
 • Khoi & Kim Tuan Lê, Grand Island, NE $100
 • Nguyễn Quang Hưng, Safford, TX $20
 • Tom Huỳnh, Wichita, KS $50
 • Phương Tâm Trương c/o Nguyệt Ðặng, Long Beach, CA $25
 • Anh Nguyễn, Troutdale, OR $50
 • Dung N. Tạ, Nashville, TN $50
 • Nguyễn Bằng Ðoàn, Baton Rouge, LA $50
 • Tài Phan, Baton Rouge, LA $50
 • OB. Phan Lạc Quan, c/o Hoàng Anh Lạc Phan, Oak Harbor, WA $50
 • Ut Văn Lê, Spokane Valley, WA $20
 • Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH San Diego, $13,495.11 (do tiệc gây quỹ “Tôi không quên Anh,
 • Người Thương Phế Binh VNCH” kỳ 9 ngày 16-12-2012; kèm hồ sơ 176 TPB)

(Còn tiếp)

 

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6: 

 • Ngô Văn Bé, Baton Rouge, LA $100
 • Nguyễn Lương Hưng $100, Nguyễn V. Thiệp $20 , Duluth, GA $120
 • Sang T. Nguyễn, Aurora, OH $100
 • Hương T. Lý c/o Phước T. Nguyễn, Springfield, VA $100
 • Tu Trần, Perris, CA $100
 • Huan Nguyễn, Los Angeles, CA $100
 • Susie Huỳnh, Saint Louis, MO $100
 • Luan Cam, Central Islip, NY $100
 • Hội Cựu TNCT Syracuse, c/o Tuan Nguyễn, Syracuse, NY $100
 • Nguyễn Thị Nam Thi, Houston, TX $100
 • David Lê, Norwood, MA $100
 • Nguyễn Hữu Hồng, Erie, PA $100
 • Binh Hồ, Redwood City, CA $100
 • An H. Phạm, Portland, OR $100
 • Truc Cao, Anahuac, TX $100
 • Tiep Trương, San Antonio, TX $100
 • Van's Nails, San Antonio, TX $50
 • Theresa Nguyễn, Garden Grove, CA $5
 • Van Nguyễn, West Covina, CA $50
 • Hồng Nguyễn, Westminster, CA $20
 • Lieng Thị Lê, Renton, WA $50
 • The Nail Club, Long Beach, CA $60
 • Bà Ngô Thị Trầm, c/o Ngô Thị Diệp, Des Moines, IA $100 (3 lần)
 • Phước Trần, South Bend, IN $20
 • Hai Trần & Thao Nguyễn, San Diego, CA $50
 • Nguyễn Long Tấn, San Jose, CA $50
 • Ðức Nguyễn c/o Annie H. Nguyễn, Alhambra, CA $60 ($50 + Cô Thu $10)
 • Monica Trần, Harvey, LA $80
 • Khanh Lê, Tustin, CA $10
 • Nguyễn Tri Tung, San Jose, CA $50
 • Cán bộ XDNT, Seattle, WA $100
 • Nhơn Nguyễn, Reading, PA $300
 • Hang T. Phạm & Tuấn Anh Lê c/o Hoàng Thị Giàu, Metarie, LA $200
 • Danh Nguyễn, Burlington, MA $100
 • Chinh T. Dương c/o Ba Nguyễn, San Diego, CA $100
 • Hoa T. Phạm, Agawam, MA $100
 • Gioi Nguyễn & Ngoan Vũ, Lewisville, TX $100
 • Hien Nguyễn, Corona, CA $100
 • Nhan H. Phạm, Houston, TX $200
 • Quang Văn Phạm & Thuy Nguyễn Phạm, c/o A-1 Supermarket, Humble, TX $200
 • O. Dương Văn Luc, Burke, VA $200
 • O. Khoa N. Ðào, Federal Way, WA $100
 • Tan Kha, Tulsa, OK $100
 • Cường Trương, Puerta Gorda, FL $200
 • Hung Ke Ðặng & Yen T. Vũ, Dorchester, MA $100
 • Nguyễn Thị Phep, San Jose, CA $100
 • Albert Riot Nguyễn, Denver, CO $100
 • Nam Ngọc Bùi, Houston, TX $100
 • O. Dung Van, Marina, CA $100
 • Tương T. Nguyễn, Alexandria, VA $100

(Còn tiếp)

 

Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ: 

 • Trần Văn Năm, Ðồng Tháp, HS CLQ Sq: 510.047. Mù 1 mắt. Liệt bán thân.
 • Nguyễn Trọng Phú, Cần Thơ, B1 KQ Sq: 603.942. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
 • Lê Văn Tài, Vĩnh Long TS CLQ Sq: 509.172. Liệt bán thân.
 • Nguyễn Hồng Phước, Cần Thơ, TS1 ÐPQ Sq: 509.760. Cụt chân trái. Liệt chân phải.
 • Cao Văn Chấn, An Giang, TS ÐPQ Sq: 356.154. Cụt chân tay trái.
 • Châu Tỷ, Bạc Liêu, TS1 ÐPQ Sq: 340.868. Mù mắt trái. Liệt tay phải.
 • Nguyễn Văn Bồ, An Giang, HS CLQ Sq: 304.044. Cụt 2 chân.
 • Ðỗ Văn Quân, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq: 207.071. Cụt 2 chân.
 • Trần Văn Nam, Kiên Giang, ChU ÐPQ Sq: 902.119. Mù 1 mắt.
 • Bùi Văn Viện, Kiên Giang, ChU ÐPQ Sq: 092.676. Cụt 2 tay. Cụt 1/2 bàn chân trái.
 • Phạm Văn Cu, Long An, Sq: 342.801. Mù 1 mắt. Cụt 1/3 tay trái.
 • Nguyễn Thành Triệu, Trà Vinh, NQ Sq: 837.213. Liệt bán thân.
 • Tống Văn Ngân, Bình Phước, HS CLQ Sq: 175.130. Liệt 2 chân.
 • Nguyễn Thu, Bình Dương, HS CLQ Sq: 000.498. Liệt 2 chân.
 • Tô Văn Bình, Bình Dương, CLQ Sq: 712.653. Cụt 2 chân.
 • Huỳnh Văn Sáo, Bình Dương, B1 CLQ Sq: 108.192. Liệt 2 chân.
 • Ðiều Công, Bình Phước, B1 BÐQ Sq: 700.034. Cụt tay trái. Bị thương ở ngực, bụng.
 • Huỳnh Văn Rọi, Bình Phước, HS1 CLQ Sq: 102.589. Cụt 2 chân.
 • Lê Văn Luật, Bình Dương, ChU CLQ Sq: 143.640. Cụt 2 chân.
 • Nguyễn Văn Rỏ, Bình Dương, NQ Sq: 359.591. Mù 2 mắt.
 • Trần Văn Tâm, Bình Dương B1 ÐPQ Sq: 522.175. Mù 2 mắt.
 • Trần Văn Thành, Bình Dương, NQ Sq: E01.051. Cụt 2 tay. Cụt chân phải.
 • Nguyễn Văn Ngọc, Bình Dương, B1 CLQ Sq: 126.449. Cụt 2 chân. Cụt tay trái.
 • Lê Kim Hiếu, Bình Dương, NQ Sq: 318.330. Cụt 2 chân. Mù mắt trái.
 • Nguyễn Ngọc Hòa, Bình Dương, TS CLQ Sq: 710.609. Cụt 2 chân.
 • Lê Văn Lang, Bình Dương, B2 ÐPQ Sq: 867.091. Cụt 2 chân.
 • Nguyễn Văn Rô, Bình Dương, TU PB Sq: 806.091. Liệt 2 chân.
 • Hứa Lai Thuận, Saigon, BÐQ Sq: 135.966. Cụt 2 chân.
 • Nguyễn Văn Thừa, Bình Phước, HS1 CLQ Sq: 200.851. Mù 2 mắt.
 • Trần Thai Thu, Bình Dương, B2 CLQ Sq: 174.257. Mù 2 mắt.
 • Nguyễn Văn Chàng, Bình Dương, NQ Sq: 357.590. Cụt 2 chân.
 • Ðào Văn Bé, Bình Dương, NQ Sq: 358.725. Cụt 2 chân.
 • Nguyễn Văn Chấn, Bình Dương, TS ÐPQ Sq: 324.523. Mù 2 mắt.
 • Ngô Hữu Hiệu, Bình Dương, B2 ÐPQ Sq: 512.736. Cụt 2 chân.
 • Trần Ðình Khôi, Bình Phước, HS1 CLQ Sq: 200.905. Liệt 2 chân.
 • Bùi Văn Nhiên, Bình Dương, B2 CLQ Sq: 161.396. Mù 2 mắt.
 • Ngô Văn Nhàn, Bình Dương, B2 ÐPQ Sq: 344.665. Mù 2 mắt. Cụt bàn tay phải.
 • Lê Văn Trịnh, Bình Dương, B1 ÐPQ Sq: 548.562. Cụt 2 chân.
 • Nguyễn Văn Còn, Bình Dương, B1 CLQ Sq: 111.167. Liệt 2 chân.
 • Bùi Văn Ngân, Bình Dương, B1 ÐPQ Sq: 364.325. Cụt 2 chân.
 • Nguyễn Văn Hải, Bình Dương, B1 CLQ Sq: 110.352. Mù 2 mắt.
 • Lê Văn Tài, Bình Dương, TS CLQ Sq: 101.474. Cụt 2 chân.

(Còn tiếp)

 

Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ: 

 • Nguyễn Thị Ðệ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS1 Mai Văn Án. Tử trận năm 1974.
 • Nguyễn Thị Lang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS1 Trần Văn Thượng. Tử trận năm 1971.
 • Lê Thị Ngọc Hòa, Vĩnh Long, Con Tử sĩ Lê Văn Tồn. Tử trận năm 1966.
 • Nguyễn Thị Ðang, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Trương Văn Kỳ. Tử trận năm 1972.
 • Lê Thị Hạnh, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Nghĩa. Tử trận năm 1968.
 • Võ Thị Mau, Thuận Hải, Quả phụ Cố HS Trần Văn Bé. Mất tích năm 1973.
 • Lữ Thị Hồng, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố HS Võ Văn Sánh. Tử trận năm 1970.
 • Huỳnh Thị Ðược, Ninh Thuận, Tổ phụ Cố Tử sĩ Nguyễn Văn Thời. Tử trận năm 1972.
 • Diệp Thị Tùng, Phú Yên, Tổ phụ Cố HS1 Ðặng Kim Ðoan. Tử trận năm 1971.
 • Nguyễn Thị Chuốt, Cần Thơ, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Biên. Tử trận năm 1969.
 • Nguyễn Thị Lựa, Long An, Quả phụ Cố Cán bộ Dân vận Ngô Ngọc Ðiện. Tử trận năm 1961.
 • Hoàng Thị Chót, Huế, Quả phụ Cố NQ Trần Ðình Thâm. Tử trận năm 1965.
 • Lê Thị Huân, Vĩnh Long, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Mạnh. Tử trận năm 1970.
 • Trần Thị Bông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Ðâu. Tử trận năm 1973.
 • Nguyễn Thị Hoa, Long An, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Thuấn. Tử trận năm 1972.
 • Lê Thị Trung, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Huỳnh Văn Chung. Tử trận năm 1972.
 • Trần Văn, Huế, Tổ phụ Cố TrU Trần Niềm. Tử trận năm 1972.
 • Nguyễn Thị Chuyên, Khánh Hòa, Tổ phụ Cố B2 Phạm Văn Bằng. Tử trận năm 1962.
 • Trương Thị Mảnh, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Huỳnh Văn Hoàng. Tử trận năm 1973.
 • Ðỗ Thị Ngọc Xoàn, Hậu Giang, Quả phụ Cố TU Nguyễn Hùng Cường. Tử trận năm 1975.
 • Dương Thị Sơn, Quảng Nam, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Chương. Tử trận năm 1972.
 • Ðặng Thị Nghĩa, Quả phụ Cố B1 Vũ Văn Long. Tử trận năm 1965.
 • Nguyễn Thị Mười, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Lập. Tử trận năm 1970.
 • Lê Thị Huê, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Trần Dĩ. Tử trận năm 1967.
 • Hồ Thị Nghết, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Hoàng Kiếm. Tử trận năm 1965.
 • Nguyễn Thị Bốn, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TU Võ Ðào. Tử trận năm 1965.
 • Nguyễn Thị Sa, Saigon, Quả phụ Cố Tr. Tá Trần Văn Sơn. Tử trận năm 1975.
 • Trần Thị Ðiệp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Lâm. Tử trận năm 1968.
 • Mai Thị Yếu, Saigon, Quả phụ Cố ÐU Vũ Ðức Tiềm. Tử trận năm 1974.
 • Nguyễn Thị Thiệt, Saigon, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Tỵ. Tử trận năm 1975.
 • Phạm Thị Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS1 Võ Văn Hải. Tử trận năm 1975.
 • Lê Thị Hoa, Saigon, Quả phụ Cố NQ Ngô Văn Ðực. Tử trận năm 1967.
 • Nguyễn Thị Năm, Ninh Thuận, Quả phụ Cố B2 Lâm Sơn Ngọc. Tử trận năm 1971.
 • Ðặng Thị Lực, Quảng Trị, Quả phụ Cố NQ Trần Lương. Tử trận năm 1967.
 • Phạm Thị Lệ, Tây Ninh, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Rộng. Tử trận năm 1969.
 • Phạm Thị Ðào, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổ phụ Cố Trần Ngại. Tử trận năm 1965.
 • Trần Thị Ðoàn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Thuộc. Tử trận năm 1971.
 • Nguyễn Thị Tài, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B2 Trần Hà. Tử trận năm 1972.
 • Trương Thị Gái, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố ThS Lê Văn Ðồng. Tử trận năm 1973.
 • Nguyễn Thị Xuyên, Saigon, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Văn Kim. Tử trận năm 1967.
 • Nguyễn Thị Phao, Saigon, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Văn Mị. Tử trận năm 1972.
 • Nguyễn Thị Giỏi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Ba. Tử trận năm 1971.
 • Lư Thị Buôi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Trần Văn Danh. Tử trận năm 1969.

(Còn tiếp)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus