CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Khai phá sản cho quân nhân
Sunday, December 30, 2012 1:54:20 PM


 

 

Luật Sư LyLy Nguyễn

 

LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

 

“Ðạo Luật Cứu Nguy Dân Sự Cho Người Phục Vụ Trong Quân Ngũ (Servicemembers' Civil Relief Act viết tắt SCRA)” được áp dụng trong trường hợp khánh tận. Ðạo luật này cung cấp bảo vệ cho thành viên quân đội chống lại vỡ nợ và cho tòa án xét xử các người mắc nợ là quân nhân.

Mục đích của đạo luật SCRA là giúp làm mạnh quốc phòng bằng cách cho các thành viên quân đội vài sự bảo vệ ngoài dân sự. Luật SCRA có thể giúp người phục vụ quân ngũ đặt chú trọng hết sức vào việc phòng thủ quốc gia bằng cách cho tạm thời đình chỉ kiện tụng và giải quyết về pháp luật mà có ảnh hưởng không tốt cho người quân nhân trong thời gian đang tại ngũ. Ðạo luật SCRA cho phép hoãn lãi thu hẹp trên vài bắt buộc trước ngày nhập ngũ. Luật này đã giới hạn xét xử việc không ra hầu tòa và đuổi nhà thuê của người tại ngũ và tất cả các người tùy thuộc trong gia đình.

Ðạo luật SCRA áp dụng cho tất cả thành viên của quân đội Hoa Kỳ đang trong nhiệm kỳ chiến đấu và cho công dân Hoa Kỳ phục vụ trong đồng minh của quân đội Hoa Kỳ đang theo đuổi chiến tranh hay hoạt động quân sự. Ðiều khoản của luật SCRA thường chấm dứt khi người phục vụ trong quân đội giải ngũ hoặc trong vòng 90 ngày sẽ giải ngũ, hay là người quân nhân chết. Một phần của luật SCRA đồng thời áp dụng cho quân nhân trừ bị và người được tuyển vào quân đội mà đã nhận được lệnh nhưng chưa trình diện nhập ngũ.

Sau đây là các lãnh vực chính được bao che dưới đạo luật SCRA:

1. Bảo vệ chống phán quyết vắng mặt không ra hầu tòa ở Hoa Kỳ:

Ðạo luật SCRA thiết lập một vài thủ tục phải theo trong việc kiện tụng để bảo vệ cho bị can là người phục vụ trong quân đội chống lại án tòa vì lý do không ra hầu tòa. Những thủ tục được vạch ra những nét chính như sau:

Nếu bị can vắng mặt trong vụ kiện của nguyên đơn thì người này phải nộp một tờ khai có tuyên thệ với tòa án trước khi có án quyết vắng mặt. Tờ khai phải xác định bị can có hay không ở trong quân đội hay nguyên đơn không thể xác định được bị can đang tại ngũ.

Nếu căn cứ theo tờ khai tuyên thệ, tòa án không thể nào xác định bị can có hay không ở trong quân đội Hoa Kỳ, tòa có thể ước định chống bị can khi nguyên đơn nộp tờ cam kết. Tờ cam kết sẽ đền bù bị can chống lại tất cả các mất mát hay hư hại xảy ra vì phán quyết nếu phán quyết sau đó bị xếp vào một bên toàn phần hay một phần.

Tòa án có thể không ra phán quyết chống bị can nếu bị can ở trong quân ngũ cho tới khi sau lúc tòa án chỉ định luật sư thay mặt cho bị can.

Nếu được yêu cầu bởi luật sư cho bị can trong quân ngũ hay do đề nghị của chính tòa án. Tòa sẽ cho giữ việc kiện tụng không quá 90 ngày khi tòa xét thấy rằng có thể có bị can. Nếu bị can không thể trình diện hoặc sau mọi cố gắng thích đáng, luật sư của bị can đã không thể liên lạc với bị can hoặc xác định có bào chữa hiện hữu.

Tòa án tùy theo ý riêng ra phán quyết để bảo vệ quyền lợi của bị can dưới luật SCRA.

Nếu phán quyết đã ra mà chống lại bị can khi người ấy ở trong quân ngũ hay giải ngũ trong vòng 60 ngày và bị can bị làm thiệt hại khi bào chữa vì lý do đã ở trong quân ngũ, phán quyết bị tòa án áp dụng cho đến khi bị can có thể được cung cấp biện hộ. Trước khi phán quyết có thể có hiệu lực, tuy nhiên bị can phải bày tỏ rằng người ấy có xứng đáng được pháp lý bảo vệ cho vài hay tất cả các hành động.

2. Ngoài phạm vi không ra hầu tòa, bất cứ lúc nào trước khi có quyết định của tòa trong một hành động dân sự, người được bao che bởi luật SCRA đã nhận phiếu thông báo vụ kiện có thể hỏi tòa giữ việc kiện tụng.

3. Tòa án sẽ cho đơn xin của người quân nhân giữ việc kiện tụng ít nhất 90 ngày nếu đơn xin gồm có một lá thư trình bày rằng tình trạng hiện tại nghĩa vụ quân sự của cá nhân đó đã ảnh hưởng tới khả năng hầu tòa. Người ấy phải đính kèm một lá thư của vị chỉ huy trưởng đơn vị đang phục vụ chứng nhận rằng nhiệm vụ quân sự hiện tại đã ngăn trở người này đi hầu tòa trong khi nhiệm vụ quân sự không cho phép rời nhiệm sở.

Ngôn ngữ của luật SCRA định rằng việc áp dụng chung các vụ kiện tụng bắt đầu ở bất cứ tòa nào. Vì vậy thiếu ngôn ngữ trái ngược với việc phá sản, luật SCRA vẫn áp dụng cho tất cả các kiện tụng trước Tòa Khánh Tận.

Luật SCRA áp dụng trong vụ kiện phá sản cũng rõ rệt trong Ðiều Lệ Liên Bang về Thủ Tục Khánh Tận. Thí dụ như giấy cố vấn Ðiều Lệ về án không ra hầu tòa định rằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp bởi đạo luật SCRA. Do đó luật SCRA che chở chống lại quyết định phạt không hầu tòa được rõ rệt áp dụng trong các vụ khánh tận.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus