CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Lễ Tưởng Nguyện cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Monday, December 31, 2012 4:59:43 PM


 

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) - Trưa hôm Chủ Nhật 30 tháng 12, lễ Tưởng Nguyện cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, phó tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, đã được cử hành long trọng tại chùa Ðiều Ngự, Westminster.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành tưởng nguyện công đức đạo hạnh của cố phó tăng thống Giáo Hội PGVNTN tại Hoa Kỳ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Hàng trăm Phật tử đã đến tham dự đông chật hội trường lớn của chùa.

Bên phía tăng ni có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Toàn Thế Giới, cùng hai hòa thượng Thích Viên Lý và Thích Chơn Trí, và hai thượng tọa Thích Viên Thanh và Thích Viên Huy của chùa Ðiều Ngự.

Sau những nghi thức mở đầu thường lệ, Thượng Tọa Thích Viên Huy bước lên sân khấu bên bàn thờ cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, tuyên đọc hành trạng sơ lược của ngài.

Hòa thượng sanh năm 1928, thế danh Ngô Bửu Ðạt. Thân mẫu mất sớm và thân phụ đã xuất gia nên hòa thượng đã vào chùa tu học từ lúc lên 5 tuổi. Sớm biểu lộ là một học tăng ưu tú của trường Cao Ðẳng Phạn Ngữ Nam Vang và tại các trung tâm Phật học ở Miến Ðiện và Tích Lan, nên đã được thỉnh làm một trong 2,500 thành viên của lần Kết Tập Tam Tạng Kinh Ðiển thứ VI tổ chức tại Ngưỡng Quang, Miến Ðiện, năm 1957.

Trở về Việt Nam, hòa thượng được cử làm tổng thư ký đầu tiên của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam và thành lập Hội Phật Học Pháp Quang, nơi đã đào tạo hơn phân nửa số lượng tăng tài của Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam.

Pháp nạn 1963, hòa thượng tham gia vào Ủy Ban Liên Phái tranh đấu đòi công bình tôn giáo và bị chế độ Ðệ I Cộng Hòa bắt giam. Khi bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra đời, hòa thượng trở thành một trong những thành viên sáng lập cơ cấu của giáo hội và giữ nhiều trách vụ quan trọng trong giáo hội.

Năm 1967 Ðệ II Cộng Hòa, hòa thượng được cử giữ chức phó giám đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo trong QLVNCH, một tổ chức của Phật Giáo được thành lập sau chính biến 1 tháng 11 lật đổ chính quyền của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm.

Quang cảnh lễ Tưởng Nguyện cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác tại chùa Ðiều Ngự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Năm 1981, hòa thượng phải vượt biên rời Việt Nam sang Cambodia vì sự thúc ép của Ban Tôn Giáo chính phủ Cộng Sản bắt hòa thượng phải gia nhập Giáo Hội Phật Giáo do nhà nước Cộng Sản tổ chức. Một năm sau hòa thượng được định cư tại Hoa Kỳ và cùng với 8 vị nguyên thành viên của Hội Ðồng Viện Hóa Ðạo thành lập Hội Ðồng Lãnh Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Hòa thượng được cử làm tổng thư ký.

Năm 1984, ngài được chư tăng và Phật tử xa gần thỉnh cầu giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Năm 1992, khâm tuân lời kêu gọi của Ðức Ðệ Tam Tăng Thống Thích Ðôn Hậu, hòa thượng cùng chư tăng Phật tử cư sĩ thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Sau đó cơ cấu này được Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ủy nhiệm gánh vác vai trò Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, hòa thượng làm chủ tịch đồng thời cũng là chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cho tới năm 2011.

Năm 2008, Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành giáo chỉ cho hòa thượng lên ngôi vị phó tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác đã ra đi vào lúc 6 giờ 19 phút sáng ngày 5 tháng 12 năm 2012 để lại biết bao thương tiếc cho tăng ni Phật tử, và cũng đã để lại cho hậu thế 27 tác phẩm Phật học giá trị.

Tiếp đó một điếu văn thương nhớ đã được Hòa Thượng Thích Chơn Trí, phó chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, lên đọc trước giác linh cố đại lão hòa thượng, nhắc đến công đức của ngài đối với Phật Giáo Việt Nam.

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trong Hội Ðồng Ðiều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, đã ngợi ca công hạnh của đức cố phó tăng thống: “Ngài là một cao tăng hiện thân tinh thần tự lực hòa kinh quy hợp từ Nam tông đến Bắc tông xây dựng cho giáo hội ngày một thêm bền vững. Trước những thế lực vô minh thù địch, Ngài vẫn bình an đầy dũng khí vượt qua. Ngài đã như một vì sao Bắc Ðẩu soi sáng niềm tin vào đạo pháp, tương lai đất nước và dân tộc. Ngài không ngừng tranh đấu cho Việt Nam sớm được tự do, dân chủ và nhân quyền.”

Kết thúc, Hòa Thượng Thích Viên Lý, trước Giác Linh của đức phó tăng thống, đã xin nguyện “cố gắng hoàn tất những điều mà Ngài hằng ấp ủ”.

Tham dự trong buổi tưởng nguyện này, Ðại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên bày tỏ những cảm nghĩ của mình. Trước hết hòa thượng xin phân ưu cùng Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo “đã mất đi một trưởng lão suốt đời tận tụy cho Ðạo Pháp và Dân Tộc. Nếu như Hòa Thượng Thích Quảng Ðức sau khi tự thiêu tranh đấu đã để lại Trái Tim Bồ Tát mà các nhà khoa học Ðức đã đến tận nơi thử nghiệm xác nhận thì nay, hòa thượng sau khi hỏa thiêu cũng đã để lại những viên ngọc Xá Lợi, đó là chứng tích của lịch sử về những việc cứu hộ chúng sinh.”

Các nhân sĩ và đại diện nhiều cơ quan đoàn thể đảng phái có mặt cũng đã lên bày tỏ cảm nghĩ trước Giác Linh một vi cao tăng đạo hạnh. Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, sau khi phê phán những thế lực bất minh đã hỗn xược, vu khống ô danh các vị trong Phật Giáo, đã bày tỏ niềm vui mừng thấy sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, một trưởng lão trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Toàn Thế Giới. Ðiều đó chứng tỏ sự liên kết trong Phật Giáo Ðồ trước những âm mưu phá hoại cộng đồng và chia rẽ tôn giáo.

––-

Liên lạc tác giả: NguyenHuy@nguoi-viet.com
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus