CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Học Khu Ðại Học Cộng Ðồng Rancho Santiago có 4 thành viên mới
Tuesday, January 08, 2013 5:38:13 PMSANTA ANA (NV) -
Hội Ðồng Quản Trị Học Khu Ðại Học Cộng Ðồng Rancho Santiago vừa có thêm bốn thành viên trong tổng số tám người.

 

 Ðó là (từ trái, hàng trước) bà Nelida Mendoza Yanez, ông Jose Solorio, bà Claudia C. Alvarez và anh Ryan Ahari, đại diện sinh viên trong học khu. Học khu có hai trường đại học cộng đồng, Santa Ana College và Santiago Canyon College, với khoảng 42,000 sinh viên. (Hình: Rancho Santiago Community College District cung cấp)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus