CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Sao báo Người Việt không điều tra?
Tuesday, January 08, 2013 7:16:34 PMBài liên quan

Về 'Ai nào âm mưu chia rẽ cộng đồng?'

 

Một vấn đề dễ dàng là tại sao báo Người Việt không hỏi, điều tra chi tiết là những người giáo dân đó, có bài báo được cạo sửa, thêm bớt từ đâu mà họ có, gốc gác từ đâu, thời buổi này cut and paste quá dễ dàng.

 


dalat

***


Ai âm mưu chia rẽ, kỳ thị tôn giáo? Không cần câu trả lời cũng biết đó là bọn việt gian CS nằm vùng tại hải ngoại. Nguyên Huy là một ký giả kỳ cựu có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức sâu rộng không bao giờ sai lầm trong nghề viết . Chúng ta cần phải lên tiếng phản ứng mạnh mẽ về vấn đề này .

 


HoChiMa

 

 

 

 

 
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus