CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Ông David Cameron muốn đảng Bảo Thủ chi phối chính trị Anh
Wednesday, January 30, 2013 5:23:11 PM


 

Lê Mạnh Hùng

 

Trên nhiều phương diện, đảng Bảo Thủ Anh rất giống với đảng Cộng Hòa tại Mỹ. Nếu thất bại vừa qua trong cuộc bầu cử tổng thống đã khiến đảng Cộng Hòa suy nghĩ. Và khi thấy không thắng được một cách bình thường, nhiều người Cộng Hòa nghĩ đến việc thay đổi luật chơi để giúp mình thắng được thì tại Anh chính quyền Bảo Thủ của ông David Cameron cũng tính đến một chuyện giống như vậy.

Mười ba năm sống trong địa vị đối lập đã là cả một đau đớn cho những người Bảo Thủ Anh vốn trưởng thành trong những năm mà đảng Bảo Thủ của bà Margaret Thatcher có vẻ ngự trị một cách tuyệt đối trên chính trường Anh. Thành ra họ coi việc phải đóng vai đối lập trong suốt thời gian từ 1997 đến 2010 là một sự sỉ nhục và làm gia tăng quyết tâm của họ rằng một khi trở lại được chính quyền, họ sẽ không bao giờ để mất nữa, ngay cả trong trường hợp mức độ ủng hộ của dân chúng đối với họ có xuống đi chăng nữa. Và đó là điều mà chính quyền của ông Cameron đang tìm cách thực hiện sau khi họ nắm được chính quyền vào năm 2010 sau khi liên hiệp với đảng Dân Chủ Tự Do (đảng Bảo Thủ không thể tự mình thành lập được chính phủ vì không đủ đa số trong Hạ Viện).

Chiến lược của họ dựa trên việc làm sao bảo đảm một đa số Bảo Thủ trong Hạ Viện dù rằng không có kiếm thêm được một phiếu nào cả. Nhưng họ cần phải có thời gian để đưa những kế hoạch đó vào thực hiện. Không phải là ngẫu nhiên mà ông George Osborne, bộ trưởng tài chánh và nhân vật thứ hai trong đảng Bảo Thủ đã đề nghị với đảng Dân Chủ Tự Do khi hai bên thương thuyết thành lập chính phủ Liên Hiệp là liên minh phải cố định trong suốt nhiệm kỳ năm năm của Quốc Hội.

Một số người Bảo Thủ đã đề nghị để cho Scotland tự trị thêm. Một quyết định như vậy chắc chắn là đã bị những người Bảo Thủ thời trước hoàn toàn bác bỏ. Nhưng một sự thay đổi như vậy có vẻ là có nguyên nhân rằng một sự tản quyền rộng rãi như vậy sẽ bảo đảm thêm vị thế quyền lực của họ nếu áp dụng cả cho England. Quan tâm của đảng Bảo Thủ đối với vấn đề này là rõ ràng nếu ta xét rằng trong lần tuyển cử cuối cùng vào Tháng Năm 2010, đảng Bảo Thủ đã lấy được 297 trong số 433 ghế dân biểu tại England dù rằng chỉ thu được có 40% tổng số phiếu các cử tri.

Nhưng kế hoạch dự trù sẽ mang lại cho đảng Bảo Thủ thêm nhiều ghế nhất là việc chia lại các hạt bầu cử mà theo đảng Bảo Thủ phải được thực hiện sau cuộc kiểm kê dân số năm 2010 để bảo đảm rằng mỗi lá phiếu của cử tri tại tất cả các hạt bầu cử đều có giá trị như nhau. Theo một nhận định của đài BBC thì việc chia lại các hạt bầu cử như được đề nghị bởi ủy ban xét lại các hạt bầu cử của Quốc Hội thì nó sẽ giúp đảng Bảo Thủ lấy thêm được ít nhất là 20 ghế dân biểu nữa, tức là có thể cho đảng Bảo Thủ 50% số ghế trong Quốc Hội với cùng một số phiếu mà hiện nay cho họ được 47% số phiếu.

Vấn đề là Quốc Hội sẽ phải thông qua quyết định chia lại này. Ðảng Lao Ðộng đối lập thì chắc chắn là chống, nhưng đảng Dân Chủ Tự Do hiện đang liên minh với đảng Bảo Thủ để nắm chính quyền thì sao?

Trong việc sửa đổi lại các hạt bầu cử này, đảng Dân Chủ Tự Do là đảng bị thiệt hại nặng nhất vì thứ nhất số cử tri của đảng này dễ bị phân tán và trở thành thiểu số và thứ hai, các dân biểu Dân Chủ Tự Do, một đảng thiểu số và từ trước tới nay ít có cơ hội tham gia chính quyền thành ra tùy thuộc nhiều vào khả năng xây dựng một cơ cấu cử tri ủng hộ cho cá nhân mình mà không theo khuynh hướng chung của quốc gia. Thành ra đảng Dân Chủ Tự Do bị đặt trước một nan đề. Ðồng ý việc thay đổi các hạt bầu cử thì dẫn đến việc mất một số ghế dân biểu trong kỳ bầu cử tới. Nhưng không đồng ý thì vi phạm cam kết với đảng Bảo Thủ khi đảng này chấp nhận tổ chức trưng cầu dân ý về việc thay đổi cách thức đầu phiếu. Nhưng thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý này đã hủy bỏ mọi cơ hội gia tăng khả năng có thêm ghế dân biểu tại Quốc Hội của đảng Dân Chủ Tự Do.

Cuối cùng thì đảng Dân Chủ Tự Do đã họp với đảng Lao Ðộng bỏ phiếu chống vào hôm Thứ Ba tuần này. Quyết định của đảng Dân Chủ Tự Do đã làm cho các người Bảo Thủ giận dữ là đã nuốt lời. Nhưng những người Dân Chủ Tự Do thì trả lời là đảng Bảo Thủ cũng đã không giữ đúng lời hứa khi họ đứng ra vận động chống lại việc thay đổi cách đầu phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Ðúng là “mạt cưa mướp đắng hai bên một phường.”

Nhưng ngay cả trong trường hợp không thay đổi được các hạt bầu cử, đảng Bảo Thủ cũng còn có một số vũ khí có thể đưa ra. Một trong những vũ khí hiện đang được xét là thay đổi hệ thống đăng ký cử tri. Theo luật pháp Anh hiện nay, các chính quyền địa phương có bổn phận phải thành lập danh sách tất cả những cử tri để tất cả những ai có quyền đầu phiếu đều được bầu. Ðây là một tiến trình khá tốn kém, nhất là trong thời điểm kiệm ước. Hiện đang có một số đề nghị chuyển sang một hệ thống tự nguyện. Thay đổi cách ghi danh như thế này sẽ giúp các chính quyền địa phương tiết kiệm được ngân sách. Nhưng nó cũng có nghĩa rằng chỉ những người có học, lớn tuổi hoặc là sinh sống ổn định nhất nói chung mới tiếp tục ghi danh bỏ phiếu. Những người ít học hơn, trẻ hơn, di động hơn hoặc là những người mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ sẽ có nhiều triển vọng rớt ra khỏi danh sách cử tri. Một khối cử tri như vậy, giống như tại Mỹ, sẽ có nhiều khuynh hướng bầu Bảo Thủ hơn. Và nếu nắm được đa số tại Quốc Hội kỳ tới, đảng Bảo Thủ sẽ chia lại các hạt bầu cử theo chiều hướng của mình bảo đảm rằng sự chi phối chính trường Anh của đảng Bảo Thủ trong thế kỷ thứ 20 sẽ tiếp tục trong thế kỷ thứ 21.

Tham vọng của họ tuy vậy còn phải tùy thuộc vào việc có thắng nổi kỳ bầu cử tới hay không cũng như phải lệ thuộc vào việc là làm sao cho đảng Dân Chủ Tự Do theo mình. Nhưng dầu sao chăng nữa, nói cho cùng đó cũng là một trò chơi không đúng luật chơi dân chủ bao nhiêu mặc dầu đã xuất hiện nhiều lần ở cả Hoa Kỳ lẫn Anh Quốc.
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus