CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Hàng xóm xấu có thể ảnh hưởng tới trị giá nhà
Tuesday, February 05, 2013 2:42:26 PM

Bài liên quan


*Cách tránh và cứu chữa sự ‘mất giá bên ngoài’

 

Quả thật những người láng giềng xấu có thể làm giảm giá trị căn nhà. Các chuyên viên đánh giá nhà còn có một từ ngữ dành cho những hàng xóm xấu và những vấn đề khó chịu khác hoàn toàn có tính cách địa phương, có thể ảnh hưởng tới giá trị của bất động sản: sự mất giá bên ngoài (external obsolescence).

Ông Richard L. Borges II, chủ tịch của Viện Ðánh Giá (Appraisal Institute), nói trong một bản tuyên bố: “Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp trong đó các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sống gần một hàng xóm xấu, có thể giảm trị giá căn nhà từ 5% đến 10%. Các chủ nhà nên ý thức về những gì đang diễn ra trong khu dân cư của họ và thái độ xấu của những người khác có thể ảnh hưởng tới trị giá căn nhà của họ như thế nào.”

Viện Ðánh Giá khuyến cáo rằng người mua nhà tương lai nên thăm viếng con đường nơi họ đang tính mua nhà vào những thời điểm khác nhau trong vài ngày.

Một số các websites giao tế xã hội cho phép người sử dụng chia sẻ nhận định về các khu dân cư. Trong số các websites này có NabeWise, Nextdoor, BlockAvenue, StreetAdvisor, và Airbnb. Trong số các websites khác cung cấp các dữ kiện ở mức độ khu phố có WalkScore và PolicyMap.

Tội phạm là một vấn đề hiển nhiên ảnh hưởng tới trị giá của bất động sản. Nhưng Viện Ðánh Giá khuyên người mua nhà hãy để mắt tới các súc vật làm phiền, những sân vườn không được chăm sóc, những mùi khó chịu, nhạc ồn ào, cây và cành cây nguy hiểm, hoặc bên ngoài không được bảo trì cẩn thận. Người mua cũng nên ý thức về sự gần gũi của một bất động sản với các cơ sở thương mại, chẳng hạn các nhà máy điện và nhà tang lễ.

Cùng với những vấn đề khác, chúng không những có thể ảnh hưởng tới trị giá hiện nay của một bất động sản, mà cả nhịp độ mất giảm có thể diễn ra.

“Sự mất giá bên ngoài” có thể là do các yếu tố kinh tế hoặc địa điểm. Nó có thể có tính cách tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng các chủ nhân bất động sản, chủ đất và người thuê thường ít có thể làm gì về chuyện đó.

Theo khuyến cáo của Viện Ðánh Giá, đối với chủ nhân các bất động sản đã nhận diện các vấn đề liên quan đến khu phố, họ nên nói chuyện với những người hàng xóm khác và đi tới đồng ý trước khi cùng nhau tới gặp người láng giềng xấu.

Ðôi khi các hoạt động của một người hàng xóm xấu có thể bị cấm đoán bởi luật lệ của thị xã tại địa phương, các hạn chế đối với các chủ nhà trong khu vực (subdivision restrictions), hoặc bộ y tế, và có thể được cứu chữa bằng cách báo cáo những hoạt động đó cho giới thực thi luật lệ hoặc các giới chức khác.

Nếu tất cả đều thất bại, Viện Ðánh Giá nói việc thuê mướn một luật sư để giúp giải quyết một vấn nạn thường tốn kém ít hơn là sự mất mát về trị giá nhà có thể xảy ra. (nn)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus