CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Fannie Mae sửa đổi thủ tục bán nhà dưới món nợ
Thursday, February 21, 2013 1:56:54 PMFannie Mae mới đây đã giới thiệu một công cụ để giải quyết những trở ngại trong những vụ bán nhà dưới số tiền chủ nhà đang nợ (short sales), được gọi là “HomePath for Short Sales.”

Công cụ này, một thủ tục mới để gia tốc những vụ bán nhà với giá thấp hơn tiền nợ thế chấp của chủ nhà, được mở ra cho bất cứ chuyên viên địa ốc nào đang làm việc trong một vụ bán dưới món nợ liên quan đến số tiền mà Fannie Mae làm chủ.

Khi một trường hợp bán dưới món nợ được thúc đẩy để diễn ra nhanh chóng hơn, Fannie Mae sẽ tham gia trực tiếp với địa ốc viên hoặc cơ sở phục vụ món thế chấp để giải quyết những khó khăn, chẳng hạn như các tranh chấp về vấn đề trị giá căn nhà, sự chậm trễ gây ra bởi các công ty dịch vụ thu nợ hoặc sự bất hợp tác của những chủ nợ phụ thuộc. Các địa ốc viên cũng có thể sử dụng thủ tục gia tốc mới để nhận một giá cả theo đề nghị của Fannie Mae trước khi niêm yết bất động sản để bán trên thị trường.

Theo ông Day Ryan, phó chủ tịch phụ trách việc mua bán bất động sản tại Fannie Mae, mục tiêu của cơ quan là ngăn chặn những vụ xiết nhà và giúp ổn định các cộng đồng. Ông nói: “Bằng cách cung cấp cho các địa ốc viên một đường lối minh bạch, đơn giản để chuyển thẳng lên Fannie Mae các vấn đề bán dưới mức nợ, chúng tôi sẽ hoàn tất thêm nhiều vụ mua bán, ngăn ngừa những vụ xiết nhà và giúp các khu phố tiếp tục hồi phục. Việc hoàn tất những vụ bán dưới mức nợ sẽ có lợi cho mọi người liên hệ và chúng tôi cam kết hoàn thành phần công việc của chúng tôi.”

Các chuyên viên địa ốc trên toàn quốc đã bắt đầu sử dụng công cụ “HomePath for Short Sales” để thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề bán dưới mức nợ đang gặp khó khăn.

Kelby Teer, một chuyên viên địa ốc làm việc với HomeSmart ở Phoenix, Arizona, kể lại: “Mới đây, tôi đã làm việc trong một vụ bán dưới mức nợ với một cơ sở phục vụ không chịu đáp ứng, vì vậy tôi sử dụng địa chỉ 'HomePath for Short Sales' để gởi hồ sơ lên Fannie Mae. Tôi đã được hồi âm rất nhanh chóng và trong vòng hai ngày vụ mua bán đã được chấp thuận. Các khách hàng của tôi bây giờ sẽ có thể tránh bị xiết nhà.”

“Fannie Mae đã tiến một bước quan trọng để giải quyết các vấn đề thông thường với các hồ sơ bán dưới mức nợ,” theo lời bà Maryann Little, phó chủ tịch phụ trách việc giảm thiểu thiệt hại trong những vụ bán dưới mức nợ với AA Premier Properties LLC và Short Sale Mitigation LLC tại Stoneham, Massachusetts. “Tôi nhận thấy HomePath for Short Sales là một công cụ dễ sử dụng để liên lạc với Fannie Mae. Mới đây tôi đã chuyển lên Fannie Mae một hồ sơ để tìm cách giải quyết một sự khác biệt trong việc định giá, và trong vòng 24 giờ, hồ sơ đã được giải quyết. Tôi biết ơn về chuyện tôi có thể gởi trực tiếp những trường hợp tương tự cho Fannie Mae và cho họ biết những gì chúng ta đang chứng kiến về phía chúng tôi liên quan đến vụ bán dưới mức nợ.”

Các chuyên viên địa ốc có thể viếng thăm www.homepathforshortsales.com để biết thông tin về thủ tục bán dưới mức nợ của Fannie Mae và www.homepathforshortsales.com/hpshortsaleinquiry.html/ để trực tiếp nêu lên một vấn đề về một vụ bán dưới mức nợ cụ thể với Fannie Mae.

Trước đây, Fannie Mae đã có những biện pháp để giảm thời hạn bán dưới mức nợ, nới rộng điều kiện cho những vụ bán dưới mức nợ và cấm các cơ sở phục vụ bớt hoa hồng của một địa ốc viên. Fannie Mae cũng nắm được thỏa thuận với đại diện của các hãng bảo hiểm thế chấp để giản lược thủ tục bán dưới mức nợ. Công ty đã hoàn tất 58,376 vụ bán dưới mức nợ tính tới cuối Tháng Chín năm 2012. (nn)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus