CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Ngân sách nhà nước CSVN không minh bạch
Friday, February 22, 2013 9:08:26 PM


 

HÀ NỘI (NV) - Ngân sách nhà nước CSVN bị tổ chức khảo sát về chỉ số tính công khai minh bạch của ngân sách các quốc gia OBI (Open Budget Index) xếp hạng rất thấp, tức nằm trong số những nước che đậy về các chi tiêu thật của quốc gia.

Một người chạy xe gắn máy ngang Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ở Hà Nội. Tổ Chức Minh Bạch Ngân Sách Quốc Tế xếp hạng Việt Nam trong đám che đậy chi tiêu thật ngân sách quốc gia hàng năm. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Theo bản công bố của OBI dựa trên các tiêu chuẩn do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và nhiều tổ chức quốc tế đề nghị, chỉ số về sự công khai ngân sách của Việt Nam chỉ được 19 điểm trên 100 điểm trong khi điểm trung bình của nhiều nước trên thế giới được khảo sát là 43 điểm.

So sánh với nhiều nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam thua xa tính minh bạch của những nước khác như Thái Lan (36 điểm), Philippines (48 điểm), Malaysia (39 điểm), Indonesia (62 điểm), Timor-Lester (36 điểm). Việt Nam chỉ hơn có Cambodia (15 điểm), Myanmar (0).

Hàng năm, người ta chỉ thấy những bản tin rất ngắn tóm tắt ngân sách được Quốc Hội của chế độ biểu quyết gồm con số dự thâu và con số dự chi và thâm hụt ngân sách bao nhiêu.

Năm 2013, ngân sách CSVN dự chi 969,000 tỉ đồng (hay khoảng 46 tỉ 512 triệu USD) trong khi dự thâu chỉ có 807,000 tỉ đồng (hay khoảng 38 tỉ 700 triệu USD). Thâm hụt ngân sách là 162,000 tỉ đồng (hay khoảng $7 tỉ 776 triệu USD) tức tương ứng với 4.8 tổng sản lượng quốc gia (GDP).

Ðảng CSVN đang nắm độc quyền cai trị đất nước. Cái đảng độc tài và tham nhũng này với trên dưới 7 triệu đảng viên (gồm cả đám đảng viên đã nghỉ hưu) có đầy đủ các ban bệ y như guồng máy nhà nước, ăn lương nhà nước và cưỡi trên đầu nhà nước. Tuy nhiên, ngân sách hàng năm của chế độ Hà Nội chưa hề chỉ đích danh phần ngân sách nuôi hệ thống đảng từ trên xuống dưới, trung ương đến địa phương.

Kể cả cái phần được xác định công khai là “bội chi” hàng năm cũng bị giới chuyên viên quốc tế cho là quá thấp so với thực tế, có thể gấp đôi.

Ðiều 69 của bản hiến pháp CSVN nói công dân có quyền được thông tin về ngân sách nhà nước nhưng bao nhiêu năm qua đều chỉ được biết với những con số bị bưng bít. Còn điều 13 của luật ngân sách nhà nước CSVN quy định dự toán, quyết toán, kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công bố công khai. Các bộ luật khác như luật phòng chống tham nhũng đều thúc đẩy quá trình công khai minh bạch. Nhưng trên thực tế, chế độ Hà Nội làm ngược lại.

Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ngày Thứ Sáu, “Ðến năm 2012, sau 4 kỳ đánh giá, Việt Nam đã tiến từ hạng 3 điểm năm 2006, lên hạng 10 điểm năm 2008, hạng 14 điểm năm 2010 và hạng 19 điểm năm 2012”.

Chế độ Hà Nội đã bị các định chế tài trợ quốc tế thúc giục thường xuyên, đòi phải công khai ngân sách quốc gia.

Năm 2005, trong một cuộc họp ở Nha Trang với Chương Trình Phát Triển LHQ, chế độ Hà Nội cam kết sẽ công khai minh bạch ngân sách.

“Mục tiêu cơ bản của cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, mở rộng phân cấp ngân sách, tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình và dân chủ quản lý, điều hành ngân sách. Ðó cũng là những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nhằm từng bước xây dựng một nền tài chính công hiệu lực, hiệu quả, sáng tạo và phù hợp với các thông lệ quốc tế”. Ðây là lời ông Nguyễn Ðức Kiên, chủ nhiệm Ủy Ban Ngân Sách của Quốc Hội CSVN phát biểu trong hội nghị, theo tường thuật của báo Thanh Niên ngày 14 tháng 10, 2005.

Hơn hai năm trước, báo Thanh Niên ngày 3 tháng 6, 2010 đưa tin định chế Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hối thúc nhà cầm quyền CSVN “cần minh bạch chi tiêu thực”. Nhưng đến nay, Việt Nam vẫn còn xa với cái mốc trung bình về công khai ngân sách. (T.N.)




BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus