CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Suy thoái đạo đức là ông
Friday, March 01, 2013 1:02:58 PMBài liên quan

 

Về: 'Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên mất việc, nhưng được lòng người khắp nơi'


Suy thoái đạo đức là ông

Mở mổm mở họng nghe không được rồi

Ông Tổng Bí Trọng kia ơi

Đến hồi ăn nói lú rồi phải không?

Bây giờ dân hiểu lắm ông

Đâu còn như đám bần nông ngày nào

Để cho Hồ Chí bán rao

Nói nhăng nói cuội ai nào cũng nghe

Cho nên vẫn thói "ba nhe"

Nói cho lấy được để đè người dân

Nào ngờ dân đã quyết tâm

Phải bỏ điều bốn bất nhân bất nghì

Dành cho cái đảng ù lì

Cầm quyền liên tục ai thì chịu đây

Đảng Nga thì đã tan thây

Các Đông Âu đảng theo thầy chết lăn

Việt Cộng đảng, đảng ó đâm

Thấy Tầu thì sợ miệng câm cúi đầu

Thôi thì đảng bước xuống mau

Kẻo không đảng sẽ vỡ đầu mà thôi

Tổng Bí Phú Trọng ông ơi

Nói năng cạn nghĩ rõ người ngu si

Sờ tay lên gáy ông đi!


Đả Cẩu Bỗng


BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus