CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Sự thực bên trong Ủy Ban Tượng Ðài Việt Mỹ (UBTÐ)
Saturday, March 02, 2013 3:30:19 PM
LTS - Bài viết dưới đây được đăng tải dưới dạng “bài cậy đăng có trả tiền,” và chỉ phản ánh quan điểm của tác giả.

Trả lời những điều ông Craig Mandeville phát biểu trên nhật báo Người Việt

 

V/V VNWM, báo ngày Thứ Ba 29 tháng 1, 2013 và Thứ Năm 31 tháng 1, 2013

 

1. Thư mạo danh Ô. Frank Fry để đuổi nạn nhân thiện nguyện:

*Thư mạo danh Ô. Frank Fry ngụy tạo do đâu?

a) Bức thư đề ngày 22 tháng 10, 2012, Ô. Craig Mandeville trao cho chúng tôi ngày 14 tháng 11, 2012, tại Rose Center, cạnh Tượng Ðài Việt Mỹ, ngay sau lễ di quan của Ô. Frank Fry, mặc dầu sau ngày 22 tháng 10, 2012, UBTÐ có nhiều buổi họp mà Ô. Craig Mandeville không hề đưa thư mạo danh Ô. Frank Fry ra. (Ngày ký thư và ngày giao thư sau hơn 3 tuần lễ, bì thư không hề dán.)

b) Theo gia đình của Ô. Fr. Fry cho biết, Ô. đang bệnh nặng khoảng một tháng rưỡi trước khi mất. Như vậy lá thư ngày 22 tháng 10, 2012 là giả mạo.

c) Khi chúng tôi vào thăm ngày 2 tháng 11, 2012, Ô. Fr. Fry cho chúng tôi biết người thay thế ông là một nghị viên trong Hội Ðồng Thành Phố Westminster (có 4 nhân chứng), Ô. Fry không hề nói tới Ô. Craig Mandeville.

d) Theo báo Người Việt, Ô. Ðức nói Ô. Frank. Fry khi đang khỏe mạnh sáng suốt, lúc nào cũng viết theo ý mình, lại vô ý cứ ký tên vào các văn thư do thành viên đưa ra. Vậy khi ông đang bệnh nặng nằm nhà thương thì làm sao có thể sáng suốt để đọc kỹ một văn thư cuối cùng và ký tên.

2. Biên bản: Theo báo Người Việt, Ô. Ðức Hồ tuyên bố buổi họp nào cũng có biên bản. Sự thực không hề có biên bản nào với các tham dự viên ký nhận lời phát biểu của mình trong các buổi họp. Kể từ sau ngày lễ khánh thành Tượng Ðài (27 tháng 4, 2003), không hề có biên bản chính thức nào dự trữ. Ðiều đó đã chứng minh lời nói của Craig Mandeville, Ðức Hồ không có giá trị vì gian dối.

3. Chủ trương: Ô. Craig Mandeville, Ô. Ðức Hồ đã có chủ trương việc làm trái ngược đường hướng hơn 10 năm qua của UBTD và lời trăn trối của Ô. Frank Fry.

Ông Frank Fry từng là thị trưởng, nghị viên thành phố và chủ tịch của UBTÐ, chỉ muốn UBTÐ phải làm việc với TP Westminster, không phải là một hội tư nhân, và người chủ tịch là nghị viên của Hội Ðồng Thành Phố, không phải một cá nhân như Craig Mandeville.

4. Bầu cử: Cách đây 2 năm, Ô. Frank Fry chủ tọa và tất cả thành viên của UBTÐ bầu cho Ô. Craig Mandeville trở lại làm việc như một cố vấn quân sự Hoa Kỳ sau 8 năm từ chức, và có về Việt Nam nhiều lần. Nay Ô. Craig Mandeville cho biết cuộc bầu Ô. Craig Mandeville đó không có giá trị vì mọi người tham dự đều bầu. Như vậy sự trở lại của Ô. Cr. Mandeville cũng sai, nói chi là đệ I phó chủ tịch, cũng như không hề có biên bản của buổi họp. Tại sao cách đây hai năm Ô. Craig Mandeville không hề phủ nhận hay từ chối, vậy ông có ý đồ gì đây?

5. Tư cách: Ô. Craig Mandeville xác nhận có người nói xấu cá nhân Ô.Craig Mandeville thì không quan trọng, nếu không phải là UBTÐ. Như vậy một thành viên xấu trong UBTÐ, đừng nói chi chủ tịch, phó chủ tịch cũng không chấp nhận được; vì UBTÐ được lập ra để phục vụ một biểu tượng thiêng liêng của anh hồn tử sĩ (Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ) đã hy sinh cho tự do dân chủ tại Việt Nam Cộng Hòa, chứ UBTÐ không phải là một hội tư nhân làm chính trị hoặc thương mại.

 

Kết luận:

1. Chúng tôi trong UBTÐ vẫn tiếp tục làm việc với TP Westminster để hoàn tất Trung Tâm Sử Liệu trong kiosk (giai đoạn III); và tiếp nối đường lối, chủ trương của Ô. Frank Fry hơn 10 năm qua.

2. Trong khi đó, Ô. Craig Mandeville, Ô. Ðức Hồ và một nhóm người, tạo thư mạo danh Ô. Frank Fry... đang cấu kết nhau, mưu đồ biến UBTÐ thành một hội tư nhân, không hợp tác hoặc làm việc với TP Westminster, chống lại đường lối, chủ trương và lời trăn trối của Ô. Frank Fry. Họ dùng Tượng Ðài Việt Mỹ là một phương tiện chính trị và thương mại hóa.

Ðối với chúng tôi: “Chỉ có sự thực mới cứu được chúng ta” và sự im lặng trong lúc này là đồng lõa với tội ác.

Nay thông báo

Nguyễn V. Giỏi

Phó CT UBTÐ - Ban Giao Tế

E-mail: joeygnguyen@yahoo.com
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus