CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Luật thuế (tiếp theo)
Sunday, August 04, 2013 2:54:36 PM

Luật Sư LyLy Nguyễn

LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Tuần trước chúng tôi tiếp tục phần tìm hiểu về Luật Thuế với một vài dẫn giải về luật thuế vụ của Hoa Kỳ cùng Bản Ðiều Lệ Thuế IRC (tax code). Kỳ này chúng tôi xin trình bày những hậu quả rắc rối thường xảy ra cho những người không khai thuế.

Mỗi năm có khoảng 90% dân chúng Hoa Kỳ khai thuế trước hay đúng ngày đáo hạn 15 Tháng Tư, 6% xin gia hạn đến 16 tháng 9, và 1% xin gia hạn thêm đến 15 tháng 10. Theo IRS còn có khoảng 3% không chịu khai thuế nên IRS đã đặt nhiều nỗ lực để truy nã các người trốn thuế này. Tuy nhiên trong IRC có ấn định rõ ràng giới hạn thời gian luật định trong việc theo đuổi người không khai thuế. Theo hình luật, IRS chỉ có quyền truy tố người trốn thuế trong vòng sáu năm kể từ ngày phải khai thuế. Thí dụ sau ngày 15 Tháng Tư 2013 IRS không có quyền truy tố một người đã không khai thuế của năm 2006 trước ngày đáo hạn 15 Tháng Tư 2007. Theo dân luật ngược lại không có hạn định thời gian trong việc truy nã những người trốn khai để thâu và phạt vạ tiền thuế còn thiếu. Nói như vậy có nghĩa là người trong thí dụ trên không bị bỏ tù vì trốn khai thuế năm 2006 nhưng vẫn bị IRS theo đuổi suốt đời để truy thu tiền thuế, tiền lãi, và tiền phạt ngày nào người ấy còn sống và còn kiếm ra lợi tức.

IRS tầm nã người không khai thuế bằng cách dùng máy điện toán truy tìm theo phương pháp dò phiếu lương W-2 hay phiếu báo cáo lợi tức 1099 để so sánh với phiếu khai của người khai thuế. Nếu máy dò không thấy bản khai thuế hoặc thấy số tiền khai không ăn khớp thì nhân viên IRS lập hồ sơ Ðiều Tra Người Thiếu Thuế (Taxpayer Delinquency Investigation gọi tắt là TDI). Như vậy TDI là một hồ sơ điều tra của IRS để tìm nguyên do tại sao người này không khai. TDI thường thường bắt đầu bằng một phiếu báo từ Trung Tâm Phục Vụ IRS gởi tới đương sự. Nếu không nhận được trả lời thì nội vụ được chuyển sang Hệ Thống Truy Thu Tự Ðộng ACS để nơi đây gởi thêm một thư nhắc hoặc điện thoại tới. Nếu vẫn không có kết quả nữa thì nội vụ sẽ được chỉ định cho một đại diện Thuế Vụ (Revenue Agent) đến tìm người bị tình nghi. Ðể theo đuổi người không khai thuế, IRS dùng một trong bốn cách liên lạc sau đây: (1) Thư thông báo trình diện của Trung Tâm Phục Vụ IRS. (2) Thư thông báo hay điện thoại của ACS ấn định hạn chót phải đến khai thuế. (3) Một viên chức của IRS điện thoại tới hoặc đến tìm gặp hẹn hạn chót phải khai thuế. Nếu đương sự vẫn không chịu khai thì nhân viên này sẽ lập bản khai giùm cho người ấy theo luật định với những dữ kiện có sẵn hoặc phỏng ước. Thường thường những người bị bắt khai kiểu này tuy không bị tù tội nhưng phải chịu thuế nặng tối đa cùng với số tiền phạt khổng lồ mà IRS không nới tay. (4) Nếu các biện pháp trên vẫn vô hiệu thì đương sự có thể bị một Nhân Viên Ðặc Biệt (Special Agent) đến tìm. Ðây là trường hợp kẹt nhất vì có nghĩa là người trốn thuế đang bị điều tra hình sự. Tuy nhiên những trường hợp này khá hiếm hoi chỉ trừ phi người không khai bị tình nghi không báo cáo một số lợi tức lớn có trị giá vài trăm ngàn trở lên.

Tưởng cũng cần nhắc lại là rất ít người bị tù vì không khai thuế nhưng không có nghĩa là không có. Tuy cùng là tội trốn thuế nhưng khác biệt giữa hai tội trên ở điểm là có hành vi lừa đảo (fraud) hay không, ví dụ như cố tình khai số an sinh xã hội giả mạo. Nếu người nào bị nhân viên IRS đến tìm vì lý do không khai thuế nhưng không thúc làm bản khai thuế thì đó là một điều đáng lo vì có thể hồ sơ ấy đã bị chuyển sang ban Ðiều Tra Hình Sự (Criminal Investigation Division hay gọi tắt là CID). Những yếu tố mà họ điều tra là số năm không khai, tổng số tiền nợ thuế, nghề nghiệp cùng bằng cấp, quá trình nợ thuế, hoặc có phải làm ăn bằng nghề thu nhiều tiền mặt hay không, cuối cùng là thái độ hợp tác của người bị tình nghi lúc lấy khẩu cung. Một vài giới có tiếng tăm như các tay trùm ngoài vòng pháp luật hay các chính khách có tiếng thường bị truy tố dù với bất cứ yếu tố nào. Nếu ai bị CID tìm gặp thì nên tìm ngay một luật sư để thay mặt trả lời với nhân viên điều tra. Trong trường hợp này không nên khai hay nhìn nhận bất cứ điều gì ngoại trừ chỉ nói rằng muốn tham khảo ý kiến của luật sư; sau đó nên đi khai ngay những năm còn thiếu thuế hay gặp ngay một luật sư chuyên môn về hình sự. Tuyệt đối không nên giao dịch trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của IRS.

Nếu một người có thành ý muốn khai một hay nhiều năm đã không khai thuế trước đây thì chẳng bao giờ muộn. IRS có chính sách không truy tố bất cứ ai chịu khai thuế trước khi bị họ phát giác. Dầu sao IRS cũng có thiện cảm với người tự nguyện nộp thuế hơn là với những người bị họ truy ra. Vấn đề khó khăn nhất cho người khai thuế chậm là thiếu mẫu và đánh mất những phiếu khai lương bổng W-2 hay phiếu lợi tức 1099 cũ của những năm đã qua. Những người này có thể gọi cho đại diện sở thuế ở số 1-800-829-1040 hay liên lạc với các công ty gốc đã báo cáo mẫu ấy. Một lối nữa là thiết lập hồ sơ lương bổng dùng mẫu 4852 thay thế cho phiếu W-2 có sẵn ở các sở IRS địa phương. Nếu đánh mất phiếu 1099 thì dùng mẫu thay thế 1099 rồi phỏng chừng số tiền theo đó. Ðể khai thuế cho các năm đã qua cũng phải dùng mẫu 1040 của năm đó, có thể gọi xin ở Trung Tâm Phân Phối Mẫu IRS (IRS Form Distribution Center) ở điện thoại 1-800-829-FORM, hoặc mướn các văn phòng khai thuế chuyên nghiệp để họ soạn hết cho. Dĩ nhiên nhờ các chuyên gia khai thuế có lợi điểm là ít sợ bị vấp phải các lỗi lầm dễ đưa đến việc bị kiểm thuế. IRS rất ưa chuộng việc dùng máy điện toán với các nhu liệu khai thuế vì họ cho rằng máy móc tính toán chính xác hơn và ngay chính IRS cũng lệ đã thuộc nặng vào điện toán.
Một người tự nguyện khai các năm thuế trốn không khai trước đây sẽ ít sợ bị IRS truy tố hình sự hơn là để IRS tìm ra. Nếu lỡ không khai nhưng muốn tránh bị truy tố tốt hơn hết nên nhờ một luật sư chuyên môn về luật thuế đại diện cho mình để thương lượng với IRS trước khi bị phát giác nhất là những thành phần dễ bị để ý như những người có tiếng tăm hay có thành tích trốn thuế hoặc không khai một số tiền thuế khá lớn. Trong những trường hợp này thì luật sư thuế sẽ dùng một trong ba cách sau đây: (1) Viết thư thẳng cho giám đốc IRS tại địa phương điều đình xin cho thân chủ khai thuế cho những năm không khai. (2) Ðiện thoại tới trưởng ban hình sự IRS địa phương xin gặp mặt để điều đình xin cho thân chủ được miễn truy tố và tự khai. Dĩ nhiên luật sư không bao giờ tiết lộ tông tích của thân chủ mình. Nếu IRS chấp thuận thì luật sư sẽ làm bản khai thuế cho năm không khai. Thông thường chính phủ ít khi từ chối hay làm khó những người muốn tự nguyện khai thuế qua trung gian một luật sư. (3) Luật sư thuế sẽ lập bản khai thuế sáu năm liền nộp cho IRS mà không cần liên lạc với bất cứ giới chức nào ở IRS, dùng địa chỉ và điện thoại của văn phòng luật. Dĩ nhiên luật sư được thân chủ ủy thác với quyền lực luật sư (power attorney) đại diện thay mình để giao dịch trực tiếp với IRS mà theo luật định các cơ quan của chính phủ không có quyền bắt tiết lộ bất cứ điều gì mà thân chủ đã nói với người luật sư ấy.

Những người khai thuế trễ có thể bị IRS trừng phạt bằng cách phạt tiền (civil penalties) hay truy tố hình sự (criminal charges) hoặc cả hai đồng thời mất cả tiền trả lại (tax refund) của những năm đóng dư (1) Về tiền sẽ bị phạt vì khai trễ thêm 5% cho mỗi tháng trễ lên tới tối đa 25% số tiền thuế chính phải đóng. Ngoài tiền phạt khai trễ (late filing) người ấy còn bị phạt thêm tiền nộp trễ (late payment) từ 1/2% cho tới 1% mỗi tháng. Chưa hết, lại còn tiền lãi (interest) tính trên số tiền nợ thuế, lãi suất đồng niên ít nhất là 9% mà là lãi kép tính gộp từng ngày và tính lãi luôn cả trên tiền phạt. Như vậy có nghĩa là nợ IRS thuộc loại 'cắt cổ' nhất nhưng hợp pháp, người bị đánh thuế không dùng để miễn trừ hay khai giảm thuế được. (2) Về tù có thể bị kết tội nhẹ thì tiểu hình, nặng thì đại hình như đã nói ở trên. Tuy nhiên nếu một người bị phát giác không khai thuế trên sáu năm trước tuy không bị tù nhưng vẫn bị phạt tiền dù nội vụ xảy ra ngoài sáu năm. (3) Nếu khai trễ quá ba năm, IRS sẽ từ chối không trả lại tiền thuế đóng dư; trong vòng ba năm thì lấy lại được.

Như đã trình bày ở trên, những người không khai hay khai chậm thuế sẽ gặp phải quá nhiều rắc rối tốn công, tốn của, có khi lại phải vướng vào vòng lao lý. Tốt hơn hết là cứ năm nào khai năm nấy, tuy nhiên với những ai chưa sẵn sàng khai trước ngày 15 Tháng Tư có thể yêu cầu được hoãn khai tới 15 Tháng Tám bằng cách điền và gởi mẫu 4868 (Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Individual Income Tax Return). Mẫu này tự động chấp thuận gia hạn cho tới 15 Tháng Tám mà không bị phạt. Quí vị có thể gọi điện thoại 1-800-829-1040 hoạc trên mạng www.irs.gov để xin mẫu. Nếu muốn gia hạn thêm nữa thì có thể dùng mẫu 2688 để xin gia hạn thêm lần thứ hai. Lần này thì IRS sẽ gởi thư trả lời có chấp thuận hay không. Nếu thuận thì được hoãn tới 15 Tháng Mười, còn nếu không thuận thì phải nộp bản khai thuế trong vòng 10 ngày sau đó.

Những người sống ở nước ngoài nhưng có lợi tức vẫn phải khai thuế và phải khấu trừ vào lương mỗi tam cá nguyệt. Tuy nhiên thuế của những người làm việc ở ngoại quốc thường nhẹ hơn vì họ được miễn trừ tới $97,600 hàng năm và còn nhiều khoản ân giảm khác (đọc IRS Publication 54, Tax Guide for US. Citizen and Resident Aliens Abroad). Cho dù có theo quốc tịch khác cũng không tránh khỏi đóng thuế vì luật thuế vụ Mỹ có hiệu lực tới 10 năm sau khi đổi quốc tịch.
Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về việc bị kiểm thuế với những điều cần biết nên chuẩn bị đối phó ra sao để tránh khỏi bị rắc rối.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự cố vấn của một luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn, tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F., Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus