XEM NGƯỜI VIỆT TRÊNCÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
Tuesday, August 13, 2013 3:36:28 PM
Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation - No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email:
thuongphebinh_vnch@yahoo.com; hanhnhonnguyen@yahoo.com
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 4 tháng 8, 2013)

Bà Kimberly Nguyễn, Westminster, CA $100
Hà & Lucy Nguyễn, Blaine, MN $300
Peter Kim Nguyễn, Saint Paul, MN $100 (để bảo trợ gia đình TPB Lê Văn Ba, Vĩnh Long)
Quán Hợp, Westminster, CA $1,000 (để giúp 5 TPB do Quán Hợp bảo trợ thường xuyên)
Phước Văn Trần, San Jose, CA $100
Duyên Phùng, Oakland, CA $100
Kim Lương, Lafayette, LA $100
Via Văn Nguyễn, North Hollywood, CA $100
Phu N. Trần, San Diego, CA $100
Trần Ngọc Ðiệp, Garden Grove, CA $100
Mai Ð. Trị c/o Dung Mai, Norcross, GA $100
Trần Như Lễ, Seattle, WA $100
ÔB. Thiệu Văn Nguyễn, Stanton, CA $30
Minh D. Từ, Norcross, GA $75
Ðông Văn Trần, Pittsburg, PA $50
Lê Hữu Thành, Rancho Cucamonga, CA $50
Julie B. Liêu, Corton, VA $50
Lân Nguyễn, Anaheim, CA $50
Hanh Văn Lê, Duluth, GA $50
Văn Công Dũng, Marina, CA $50
Xuân Dương, Riverside, CA $30
Tuyết Ðinh, San Jose, CA $30
Nguyễn Văn Lộc, Davenport, IA $30
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Phước Ðặng & Ðức Trần, Burnsville, MN $20
Annie Nguyễn, Tustin, CA $20
Ut Văn Lê, Spokane Valley, WA $20
Tú Anh Lê, Spokane MA $30
Chúc Văn Ngô, Anaheim, CA $20
Thái Phát & Phạm Oánh, Oakland, CA $40
Hương Huỳnh, Tampa, FL $50
Hnery Bùi, Hawthorne, CA $50
Ðức & Hương, Anaheim, CA $50
Yến Lê Hostetler, Phoenix, AZ $50
Thuy Huỳnh, Riverdale, GA $20
Hùng Minh Ðỗ, Los Angeles, CA $20
Kim Chi Thị Ðặng, North Hills, CA $20
Nguyệt Thị Nguyễn, Richmond, TX $30
Minh Võ c/o Mai Kieu Lê, Rainbow City, AL $30 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:

Huỳnh Cathy, Folsom, CA $200
HO 21, $50
Lê Việt, San Diego, CA $100
ÔB. Võ Tuấn & Huỳnh Mai, San Ramon, CA $100
Phạm Văn Muôn, $50
ÔB. Nguyễn Ðại, $100
Hồ Ninh, $200
ÔB. Vũ Quốc Phùng, Egg Harbor Township, NJ, $100
Hội Cựu SVSQ Thủ Ðức, Arlington, TX $500
Lê Ðức Chất, $100
Anh Thang, $20
Trần Duy Cường, San Lorenzo, CA $100
Tien Lien, $50
Huyen Phạm, $100
Long Vương, $100
Bà Trần Liên, Fairfax, VA $200
Ô. Nguyễn Tranh, Eatontown, NJ $100
Chau Kenny, $50
Phan T. Sơn, $100
Ô. Lê Văn Việt, Montclair, CA $100
Tung Q. Nguyễn, $100
Ourig Khang, $100
Ô. Huỳnh William, Betltsville, MD $100
Thuy Tô, $100
Nguyễn Văn Mau, $100
Lê Chi, $50
ÔB. Trần Ðạt & Lê Ngô Ái Lan, $200
Ô Long Bà Diệp, $100
Din Hoàng, $100
Nguyễn Văn Triết, Orlando, FL $200
Nguyễn Thị Hồng Cam, $50
Ô. Phạm Ðình Khánh, Port St Lucie, FL $100
ÔB. Trần Minh & Lý, $100
BS Võ (Cosmetic Family Dentistry), Eagleview, PA $700
ÔB. Nguyễn Trịnh & Huỳnh, San Jose, CA $100
Nguyễn Kim, $50
Ðinh Hanh (Hữu), $50
Ô. Tạ Sơn, Amelia, LA $100
Tram Thị Nga, $100
Ô. Hoàng Phùng Bân, Atlantic City, NJ $100
Văn & Nghĩa Nguyễn, $50
Linh Phạm, $50
Michael Nguyễn, $100
Liet Chung, $50
Nguyễn Dam, $200
Huỳnh Văn Kiên, $50
Ðinh Nguyễn, $50
Danny Nguyễn, $50
Trung Ho, $50
Lê Ngọc Bình, $200
Phan Ðình Khuyên, $100
Ðoàn Trần, Nhựt Trần, $100
Trần Văn An, $100
Trần Tien, $50
Nguyễn Thị Nhuan, $100
Giup Phạm, $100
Nguyễn Thien, $100
ÔB. Tuất, Seattle, WA $100
Chat Trần, $100
Hội Ðồng Hương Phú Quốc, San Jose, CA $200
Bùi Minh Ngô, $100
Han Viet Loi, $100
Nguyễn Nam, Huỳnh Thị Kim La, $100
Ðinh Quốc Chính, $100
Hà Huyền, $50
Võ Duy, $100
Bà Quả phụ Nguyễn Viêt Vu, $300
Lê Hoàng Du, $100
Thang Nguyễn, $200
Ðoàn Thị Hoa, Kansas, $100
Hồ Văn Ba, Tennessee, $200
Nguyễn Ðông, Corona, CA $1,000
Nguyễn Thuy Thu Gia, $50
Nguyễn Vui, Hollywood, FL $300
Lộc, con cựu ThTá Nguyễn Văn Trần, $100
Ô. Lưu Huy Cảnh, Falls Church, VA $100
Gia Ðình Chú Nhu, San Jose, CA $200
Dương Thanh Hồng, K25 Thù Ðức, $200
Hồ Khanh Lan, $100
Phạm Phong, Sugarland, TX $200
Nguyễn John, Scranton, PA $200
Bà Dương Lan, San Diego, CA $120 (còn tiếp)

Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:

Trịnh Tấn Hiền, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:875.481. Cụt chân trái.
Trần Văn Nhung, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:203.810. Cụt chân phải.
Trần Thứ, Quảng Nam, Nhảy Dù Sq:205.213. Cụt chân phải.
Trần Lộc, Quảng Ngãi, CLQ Sq:123.549. Cụt chân trái.
Lữ Văn Thanh, Quảng Nam, ÐPQ Sq:700.122. Cụt chân phải.
Trần Văn Anh, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:806.612. Cụt chân trái.
Nguyễn Mạnh Khải, Quảng Nam, TU CLQ Sq:207.543. Bị thương ở hông. Cụt ngón tay trái.
Cao Lâm, Quảng Nam, CLQ Sq:634.721. Cụt chân phải.
Võ Thư, Quảng Ngãi, NQ Sq:125.457. Mù mắt phải. Cụt các ngón tay trái.
Nguyễn Tấn Phước, Quảng Nam, CLQ Sq:202.821. Mù mắt phải. Bị thương ở mặt.
Huỳnh Thám, Quảng Nam, Biệt Kích. Mù mắt trái. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Tòng, Quảng Nam, TS Nhảy Dù Sq:100.643. Cụt chân phải.
Võ Húng Sơn, Quảng Nam, HS CLQ Sq:210.577. Cụt bàn chân phải.
Ðặng Văn Chương, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:673.858. Cụt chân phải.
Dương Ngọc Dung, Quảng Nam, NQ Sq:181.086. Cụt chân phải.
Trần Cang, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:207.576. Mù mắt trái. Bị thương ở tay chân phải.
Trần Văn Tám, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:370.092. Cụt chân phải.
Trần Văn Viễn, Quảng Nam, HS1 ÐPQ Sq:264.590. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.
Huỳnh Trình, Quảng Nam, TS1 CLQ Sq:121.276. Cụt chân phải.
Trần Chừ, Quảng Ngãi, NQ Sq:129.545. Cụt chân trái.
Ðoàn Văn Liên, Ðà Nẵng, B1 CLQ Sq:200.543. Cụt chân phải.
Trần Văn Hai, Quảng Ngãi, CLQ Sq:214.634. Cụt chân phải.
Trần Thiện, Quảng Nam, NQ Sq:182.839. Mù mắt phải. Bị thương ở đầu.
Phạm Văn Hội, Quảng Ngãi, B1 Nhảy Dù Sq:105.941. Mù mắt phải.
Huỳnh Sơn Lâm, Quảng Nam, NQ Sq:185.830. Cụt chân phải.
Nguyễn Liệp, Quảng Nam, HS CLQ Sq:202.264. Cụt chân phải.
Ðỗ Thanh, Quảng Nam, HS CLQ Sq:217.419. Cụt chân trái.
Võ Quý, Quảng Nam, ÐPQ Sq:522.938. Cụt chân phải.
Lê Hùng, Quảng Nam, NQ Sq:168.238. Cụt chân trái.
Nguyễn Hòa, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:339.214. Cụt tay trái. Cụt bàn chân trái.
Khúc Thừa Chiến, Quảng Nam, CLQ Sq:204.966. Cụt chân phải.
Phạm Ðức Khanh, Quảng Nam, NQ Sq:134.482. Cụt chân trái.
Cao Xuân Ðặng, Quảng Nam, HS BÐQ Sq:200.073. Cụt 1 chân.
Nguyễn Lộc, Quảng Nam, TS CLQ Sq:206.354. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Ðang, Quảng Nam, TS CLQ Sq:206.081. Cụt tay phải.
Ðặng Phụng, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:328.684. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Nguyễn Ê, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:200.485. Cụt chân phải.
Nguyễn Xuân Linh, Quảng Ngãi, B2 CLQ Sq:201.261. Cụt chân phải.
Ðoàn Trung, Quảng Nam, HS HQ Sq:700.251. Liệt tay phải.
Võ Liên, Quảng Nam, ÐPQ Sq:523.041. Cụt tay trái.
Lê Cao Chuẩn, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:468.576. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Phan Loan, Quảng Ngãi, B2 ÐPQ Sq:468.665. Cụt chân trái.
Huỳnh Mai, Quảng Nam, HS ÐPQ Sq:349.566. Cụt chân phải.
Lê Tấn Ðối, Ðà Nẵng, CLQ Sq:202.561. Cụt chân trái. (Còn tiếp)
'30 Tháng Tư, 1975 – 2015: Tị Nạn và Hội Nhập'


Hãy Viết Cùng Chúng Tôi

"30 Tháng Tư, 1975 – 2015: Tị Nạn và Hội Nhập" là trang mục đặc biệt trên Người Việt Online và Nhật Báo Người Việt, trong chương trình tưởng niệm 40 năm biến cố 30 tháng Tư, 1975.

Tòa Soạn xin mời quý độc giả cùng chia sẻ những hồi ức của quý vị về biến cố này cũng như kinh nghiệm trải qua trong những ngày đầu định cư tại quê hương mới. Mỗi cá nhân, cho dầu rời Việt Nam bằng phương cách nào, tị nạn, thuyền nhân, H.O. hay đoàn tụ gia đình, đều có những kinh nghiệm rất riêng, cần được kể lại.

Chẳng hạn, quý độc giả có thể viết về cảm tưởng của mình khi nghe Tổng Thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng ngày 30 tháng Tư, 1975. Thời khắc đó, quý vị đang làm gì, ở đâu, và nghĩ gì?

Quý vị cũng có thể viết về những kỷ niệm, kinh nghiệm, trong những ngày đầu ở trại tị nạn, ở trại tiếp cư hay khi hội nhập vào đời sống ở Mỹ hay các quốc gia đến tị nạn.

Quý vị cũng có thể kể về sự vượt khó của con cái thế hệ thuyền nhân hay chương trình H.O., ngay cả những kinh nghiệm học tập trong các trường trung học, đại học... và hơn hết là thành công của quý vị trong ngày hôm nay.

Bài viết vui lòng không quá 3,000 (ba ngàn) chữ, cùng với hình ảnh đính kèm, nếu có.

Bài viết xin gởi về Tòa Soạn tại địa chỉ email: toasoan@nguoi-viet.com, hoặc gởi bằng thư tay đến Nhật Báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Nhật báo Người Việt


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus