CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
Tuesday, August 13, 2013 3:36:28 PM
Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation - No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email:
thuongphebinh_vnch@yahoo.com; hanhnhonnguyen@yahoo.com
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 4 tháng 8, 2013)

Bà Kimberly Nguyễn, Westminster, CA $100
Hà & Lucy Nguyễn, Blaine, MN $300
Peter Kim Nguyễn, Saint Paul, MN $100 (để bảo trợ gia đình TPB Lê Văn Ba, Vĩnh Long)
Quán Hợp, Westminster, CA $1,000 (để giúp 5 TPB do Quán Hợp bảo trợ thường xuyên)
Phước Văn Trần, San Jose, CA $100
Duyên Phùng, Oakland, CA $100
Kim Lương, Lafayette, LA $100
Via Văn Nguyễn, North Hollywood, CA $100
Phu N. Trần, San Diego, CA $100
Trần Ngọc Ðiệp, Garden Grove, CA $100
Mai Ð. Trị c/o Dung Mai, Norcross, GA $100
Trần Như Lễ, Seattle, WA $100
ÔB. Thiệu Văn Nguyễn, Stanton, CA $30
Minh D. Từ, Norcross, GA $75
Ðông Văn Trần, Pittsburg, PA $50
Lê Hữu Thành, Rancho Cucamonga, CA $50
Julie B. Liêu, Corton, VA $50
Lân Nguyễn, Anaheim, CA $50
Hanh Văn Lê, Duluth, GA $50
Văn Công Dũng, Marina, CA $50
Xuân Dương, Riverside, CA $30
Tuyết Ðinh, San Jose, CA $30
Nguyễn Văn Lộc, Davenport, IA $30
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Phước Ðặng & Ðức Trần, Burnsville, MN $20
Annie Nguyễn, Tustin, CA $20
Ut Văn Lê, Spokane Valley, WA $20
Tú Anh Lê, Spokane MA $30
Chúc Văn Ngô, Anaheim, CA $20
Thái Phát & Phạm Oánh, Oakland, CA $40
Hương Huỳnh, Tampa, FL $50
Hnery Bùi, Hawthorne, CA $50
Ðức & Hương, Anaheim, CA $50
Yến Lê Hostetler, Phoenix, AZ $50
Thuy Huỳnh, Riverdale, GA $20
Hùng Minh Ðỗ, Los Angeles, CA $20
Kim Chi Thị Ðặng, North Hills, CA $20
Nguyệt Thị Nguyễn, Richmond, TX $30
Minh Võ c/o Mai Kieu Lê, Rainbow City, AL $30 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:

Huỳnh Cathy, Folsom, CA $200
HO 21, $50
Lê Việt, San Diego, CA $100
ÔB. Võ Tuấn & Huỳnh Mai, San Ramon, CA $100
Phạm Văn Muôn, $50
ÔB. Nguyễn Ðại, $100
Hồ Ninh, $200
ÔB. Vũ Quốc Phùng, Egg Harbor Township, NJ, $100
Hội Cựu SVSQ Thủ Ðức, Arlington, TX $500
Lê Ðức Chất, $100
Anh Thang, $20
Trần Duy Cường, San Lorenzo, CA $100
Tien Lien, $50
Huyen Phạm, $100
Long Vương, $100
Bà Trần Liên, Fairfax, VA $200
Ô. Nguyễn Tranh, Eatontown, NJ $100
Chau Kenny, $50
Phan T. Sơn, $100
Ô. Lê Văn Việt, Montclair, CA $100
Tung Q. Nguyễn, $100
Ourig Khang, $100
Ô. Huỳnh William, Betltsville, MD $100
Thuy Tô, $100
Nguyễn Văn Mau, $100
Lê Chi, $50
ÔB. Trần Ðạt & Lê Ngô Ái Lan, $200
Ô Long Bà Diệp, $100
Din Hoàng, $100
Nguyễn Văn Triết, Orlando, FL $200
Nguyễn Thị Hồng Cam, $50
Ô. Phạm Ðình Khánh, Port St Lucie, FL $100
ÔB. Trần Minh & Lý, $100
BS Võ (Cosmetic Family Dentistry), Eagleview, PA $700
ÔB. Nguyễn Trịnh & Huỳnh, San Jose, CA $100
Nguyễn Kim, $50
Ðinh Hanh (Hữu), $50
Ô. Tạ Sơn, Amelia, LA $100
Tram Thị Nga, $100
Ô. Hoàng Phùng Bân, Atlantic City, NJ $100
Văn & Nghĩa Nguyễn, $50
Linh Phạm, $50
Michael Nguyễn, $100
Liet Chung, $50
Nguyễn Dam, $200
Huỳnh Văn Kiên, $50
Ðinh Nguyễn, $50
Danny Nguyễn, $50
Trung Ho, $50
Lê Ngọc Bình, $200
Phan Ðình Khuyên, $100
Ðoàn Trần, Nhựt Trần, $100
Trần Văn An, $100
Trần Tien, $50
Nguyễn Thị Nhuan, $100
Giup Phạm, $100
Nguyễn Thien, $100
ÔB. Tuất, Seattle, WA $100
Chat Trần, $100
Hội Ðồng Hương Phú Quốc, San Jose, CA $200
Bùi Minh Ngô, $100
Han Viet Loi, $100
Nguyễn Nam, Huỳnh Thị Kim La, $100
Ðinh Quốc Chính, $100
Hà Huyền, $50
Võ Duy, $100
Bà Quả phụ Nguyễn Viêt Vu, $300
Lê Hoàng Du, $100
Thang Nguyễn, $200
Ðoàn Thị Hoa, Kansas, $100
Hồ Văn Ba, Tennessee, $200
Nguyễn Ðông, Corona, CA $1,000
Nguyễn Thuy Thu Gia, $50
Nguyễn Vui, Hollywood, FL $300
Lộc, con cựu ThTá Nguyễn Văn Trần, $100
Ô. Lưu Huy Cảnh, Falls Church, VA $100
Gia Ðình Chú Nhu, San Jose, CA $200
Dương Thanh Hồng, K25 Thù Ðức, $200
Hồ Khanh Lan, $100
Phạm Phong, Sugarland, TX $200
Nguyễn John, Scranton, PA $200
Bà Dương Lan, San Diego, CA $120 (còn tiếp)

Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:

Trịnh Tấn Hiền, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:875.481. Cụt chân trái.
Trần Văn Nhung, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:203.810. Cụt chân phải.
Trần Thứ, Quảng Nam, Nhảy Dù Sq:205.213. Cụt chân phải.
Trần Lộc, Quảng Ngãi, CLQ Sq:123.549. Cụt chân trái.
Lữ Văn Thanh, Quảng Nam, ÐPQ Sq:700.122. Cụt chân phải.
Trần Văn Anh, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:806.612. Cụt chân trái.
Nguyễn Mạnh Khải, Quảng Nam, TU CLQ Sq:207.543. Bị thương ở hông. Cụt ngón tay trái.
Cao Lâm, Quảng Nam, CLQ Sq:634.721. Cụt chân phải.
Võ Thư, Quảng Ngãi, NQ Sq:125.457. Mù mắt phải. Cụt các ngón tay trái.
Nguyễn Tấn Phước, Quảng Nam, CLQ Sq:202.821. Mù mắt phải. Bị thương ở mặt.
Huỳnh Thám, Quảng Nam, Biệt Kích. Mù mắt trái. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Tòng, Quảng Nam, TS Nhảy Dù Sq:100.643. Cụt chân phải.
Võ Húng Sơn, Quảng Nam, HS CLQ Sq:210.577. Cụt bàn chân phải.
Ðặng Văn Chương, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:673.858. Cụt chân phải.
Dương Ngọc Dung, Quảng Nam, NQ Sq:181.086. Cụt chân phải.
Trần Cang, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:207.576. Mù mắt trái. Bị thương ở tay chân phải.
Trần Văn Tám, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:370.092. Cụt chân phải.
Trần Văn Viễn, Quảng Nam, HS1 ÐPQ Sq:264.590. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.
Huỳnh Trình, Quảng Nam, TS1 CLQ Sq:121.276. Cụt chân phải.
Trần Chừ, Quảng Ngãi, NQ Sq:129.545. Cụt chân trái.
Ðoàn Văn Liên, Ðà Nẵng, B1 CLQ Sq:200.543. Cụt chân phải.
Trần Văn Hai, Quảng Ngãi, CLQ Sq:214.634. Cụt chân phải.
Trần Thiện, Quảng Nam, NQ Sq:182.839. Mù mắt phải. Bị thương ở đầu.
Phạm Văn Hội, Quảng Ngãi, B1 Nhảy Dù Sq:105.941. Mù mắt phải.
Huỳnh Sơn Lâm, Quảng Nam, NQ Sq:185.830. Cụt chân phải.
Nguyễn Liệp, Quảng Nam, HS CLQ Sq:202.264. Cụt chân phải.
Ðỗ Thanh, Quảng Nam, HS CLQ Sq:217.419. Cụt chân trái.
Võ Quý, Quảng Nam, ÐPQ Sq:522.938. Cụt chân phải.
Lê Hùng, Quảng Nam, NQ Sq:168.238. Cụt chân trái.
Nguyễn Hòa, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:339.214. Cụt tay trái. Cụt bàn chân trái.
Khúc Thừa Chiến, Quảng Nam, CLQ Sq:204.966. Cụt chân phải.
Phạm Ðức Khanh, Quảng Nam, NQ Sq:134.482. Cụt chân trái.
Cao Xuân Ðặng, Quảng Nam, HS BÐQ Sq:200.073. Cụt 1 chân.
Nguyễn Lộc, Quảng Nam, TS CLQ Sq:206.354. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Ðang, Quảng Nam, TS CLQ Sq:206.081. Cụt tay phải.
Ðặng Phụng, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:328.684. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Nguyễn Ê, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:200.485. Cụt chân phải.
Nguyễn Xuân Linh, Quảng Ngãi, B2 CLQ Sq:201.261. Cụt chân phải.
Ðoàn Trung, Quảng Nam, HS HQ Sq:700.251. Liệt tay phải.
Võ Liên, Quảng Nam, ÐPQ Sq:523.041. Cụt tay trái.
Lê Cao Chuẩn, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:468.576. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Phan Loan, Quảng Ngãi, B2 ÐPQ Sq:468.665. Cụt chân trái.
Huỳnh Mai, Quảng Nam, HS ÐPQ Sq:349.566. Cụt chân phải.
Lê Tấn Ðối, Ðà Nẵng, CLQ Sq:202.561. Cụt chân trái. (Còn tiếp)
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus