RaoVat

THỂ THỨC ĐĂNG RAO VẶT TRÊN MẠNG

Nhằm phục vụ khách hàng muốn đăng rao vặt trên báo giấy và trên online, nhưng không có thời giờ đến tòa báo, sau đây là vài bước đơn giản khi điền phiếu đăng quảng cáo:

1. Xin chuẩn bị thẻ tín dụng (VISA, M/C, American Express, Discover Card) để trả tiền cho PayPal

2. Nhấn vào Đăng Rao Vặt

3. Khách đăng rao vặt online chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của mình.

4. Xin xem điều kiện nhận rao vặt.
Mọi thắc mắc xin liên lạc: 714-892-9414
hoặc
gởi email về: raovatonline@nguoi-viet.comPrepared By NguoiViet Online