Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga

Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Những người biểu tình tuần hành chống lại Tổng thống Donald Trump bên ngoài Đại sứ quán Nga vào ngày 04 Tháng Ba năm 2017, ở Washington, DC.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Đoàn người biểu tình tuần hành ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Washington, DC. gồm nhiều thành phần khác nhau tuy không được đông đảo.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Tái hiện bức ảnh chế nhạo TT Trump qua hình ảnh của James Bond.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Một biểu ngữ so sánh ông Putin ngang với tội phạm chiến tranh Hitler và Stalin.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Một phu nữ trẻ giơ cao biểu ngữ chống Putin.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Đoàn biểu tình có sự tham dự của một vài cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Biểu ngữ đuổi người Nga về nước trước tấm bảng của Đại sứ quán Nga.
Biểu tình chống TT Trump trước Đại sứ quán Nga
Đây cũng là một trong những hình ảnh cho thấy đa số người dân Mỹ không thích TT Trump và chính quyền Putin của Nga. ( Hình ảnh: Getty Images )
  • Hộ Nước Mỹ

    Chừng nào Trời mọc hướng Tây
    Thì Nga cùng Mỹ mới là đồng minh
    Chừng nào thế giới không người
    Thì Nga cùng Mỹ mới nguôi hận thù.