Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế

Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Các nhà hoạt động tại các thành phố trên cả nước đang diễu hành biểu tình để kêu gọi Tổng thống Donald Trump công khai bản khai thuế của mình.vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Thành phố New York.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Những người biểu tình vào Ngày Thuế diễu hành từ quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Washington, DC.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Một người phản đối đeo mặt nạ và ăn mặc như Tổng thống Donald Trump đứng bên ngoài khách sạn quốc tế Trump 15 tháng 4 năm 2017 tại Washington, DC.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Những người biểu tình vượt qua gần Trump Tower trong “Tháng thuế ‘toàn quốc vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại New York.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Một người đàn ông cầm bảng hiệu cho thấy hình Tổng thống Donald Trump đang hôn Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc mít tinh, nơi những người biểu tình chống Trump và ủng hộ xung đột tại Berkeley, California vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Những người biểu tình tham gia ‘Tax March’ để kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai hồ sơ thuế của mình tại Los Angeles, California vào ngày 15 tháng 4 năm 2017
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Tấm bảng lên án Tổng thống Nga Putin và chú puppet Donald Trump.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Bạo động đã xảy ra khi hàng trăm người có ý kiến phản đối Tổng thống Donald Trump. Một người đàn ông được đánh trúng đầu bằng một lá cờ Trump khi nhiều người biểu tình chống lại Trump ở Berkeley, California vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.
Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế
Tại Los Angeles những người biểu tình tham gia ‘Tax March’ ngày càng nhiều và có nhiều nguy cơ xung đột hơn ( Hình ảnh : Getty Images )

  • Hòa Bình

    Xưa nay tổng thống nào ở Mỹ cũng có khai thuế đàng hoàng, còn ông Trump thì không chịu công khai, tức là có bí ẩn không trong sạch rồi? Tôi thật tình tri ơn và thương yêu mấy ông tỷ phú như Bill Gates và Warren Buffett, v.v Họ thành thật khai thuế và hết lòng giúp đỡ nhân loại trên thế giới, mà họ không thích kể ơn, họ thật đáng kính trọng như thánh và nên noi gương học tập. Nhân dân nước Mỹ cũng phải nên cải thiện ôn hòa hơn, tôi thấy đám nầy biểu tình hung dữ ghê sợ quá cũng không nên nữa.