Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Những người ủng hộ quyền của phụ nữ tập trung tại một cuộc họp báo đánh dấu Ngày Quốc Tế Phụ nữ vào 8 tháng 3 năm 2017.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Quang cảnh buổi lễ họp báo ngày Quốc Tế Phụ Nữ tại điện Capitol ở Washington DC. Nhà lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi tham gia với các thành viên phụ nữ của đảng Dân chủ Hạ viện tại một cuộc họp báo đánh dấu Ngày Phụ nữ Quốc tế và “Ngày Không Người Phụ nữ” 8 tháng 3 năm 2017 tại Capitol ở Washington, DC.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Trong phần phát biểu, nhà lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi tiếp tục các nỗ lực để tăng cường quyền phụ nữ trong cả nước.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ không riêng ở Hoa Kỳ mà còn diễn ra ở nhiều nước trên thế giới.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Kêu gọi tiếp tục các nỗ lực để tăng cường quyền phụ nữ trên toàn quốc.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Đây là một cơ hội để các thành viên phụ nữ của đảng Dân chủ Hạ viện được bày tỏ thỉnh nguyện của mình.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Washington DC
Những biểu ngữ công khai nổ lực ủng hộ quyền của phụ nữ trên toàn quốc bao quanh chân dung không được đẹp lắm của Tổng thống Donald Trump. ( Hình ảnh : Getty Images )