Con người Việt Nam qua các thời kỳ Ất Dậu, loạn lạc, vượt biển và tù đày đã biết thế nào là đói, nhưng tàn nhẫn hơn là chế độ CS đã dùng cái đói như là một thứ vũ khí độc ác để trấn áp con người.

Bài liên quan: