Rõ ràng là CS Miền Bắc, kẻ thắng đã sợ người thua là nhân dân miền Nam.
Từ ngôi mộ của người đã chết, bức tượng người lính, tro cốt của một vị Tướng Lãnh, bộ quân phục VNCH và cả đến một bản tình ca, đều là những nỗi ám ảnh gây sợ hãi cho đảng và cường quyền hiện nay.

Bài liên quan: