Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện California vào ngày hôm qua tố cáo giới chức thẩm quyền di trú liên bang “theo dõi” bắt di dân lậu ở các tòa án địa phương.