Hai giám đốc FBI và NSA đều bác bỏ chuyện điện thoại ở Trump Tower đã bị nghe lén trong thời gian ứng cử viên Donald Trump tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.