Chính quyền Tổng Thống Donald Trump muốn xây bức tường cao khoảng 10 mét dọc theo biên giới, trong đó phải nhìn cho đẹp từ phía Mỹ, cùng lúc đảm bảo việc khó leo và bị đục qua. Đây là cách T.T Donald Trump đáp ứng lời hứa của ông về “xây bức tường lớn” ở biên giới với Mexico.