Đức và Trung Quốc gần gũi với nhau hơn về vấn đề tự do mậu dịch khi Tổng Thống Donald Trump dọa cắt việc giao thương với Trung Quốc.