Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 1 tháng 5, 2017)

Thuy Ngo, Garland, TX c/o Hoàng Văn Lai, Carrolton, TX $150
Nancy Nguyễn, Bowling Green, KY $100
Ðức Vinh Trần, Bloomington, IN $100
Hoa Tăng, Garland, TX $100
Hạnh Hữu Ðào, Salem, OR $100 (2 lần)
Bưu Q. Lâm & Tien M. Nguyễn, Los Angeles, CA $50
Tiến Nguyễn, Fremont, CA $50
Diệu Tâm, Arlington, TX $20
Shell Oil Co. Foundation (Matching Gifts Program), Princeton, NJ $333.36
Thu Diep Nguyễn Ðỗ & Vy Nguyễn, Corona, CA $200
Ðong Trần, Forest Park, GA $150
Hanh Nguyễn, Miami,FL $100
Ðức Ðoàn, c/o Susan Nguyễn, Houston, TX $100
Bưu Túc, Reseda, CA $100
Shell Oil Co. Foundation (Matching Gifts Program), Princeton, NJ $83
Lai Quach (Hương Trần), Orlando, FL $30
Henry Ngô, Cypress, CA $25
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Dương Chỉ Hồng, Gilbert, AZ $100
Dương Thắng Ðạt, Gilbert, AZ $100
Ngô Phương Lan, Frisco, TX $100
Premium Cleaners, $100
Dĩnh, $100
Võ N. An, $100
Trần Phụng Peter, $100
Phan T. Lộc, $100
Nguyễn Thi Lay, $100
Nguyễn H. Loan (gửi cho Phúc Lâm & Phúc Hải), $100
Trần Xuân, $100
Nguyễn Phan Thanh, $100
Trần Cao Uy, $100
Trịnh Trang, $100
Nguyễn Peter, $100
Ðinh Tuấn, $100
Ðỗ Don, $100
Hồng Bảo Toàn, $100
Phạm Thịnh, $100
Dung Quan, $100
Phạm Phương, $100
Lê Hoàng Trọng, $100
Hoàng Kiều, $100
Châu David, $100
Mr. Nguyễn My, $100
Mr. Bùi Khánh KQ, $100
Cô Lý Thị Minh, $100
Trịnh Te, $100
Lê An, $100
Nguyễn Tam, $100
Ngô Hoàng, $100
Retkner, $100
Kim Dong, $100
Hoàng Hiên, $100
Nguyễn Hung, $100
Nguyễn Lương Bằng, $100
Nguyễn Ngọc Vinh, $100
Phan Thành, $100
Nguyễn Phương Thâu, $100
Thai Phat, $100
Phạm Hinh, $100
Hoàng Hải Bàng, $100
Nguyễn Hiền, $100
Ô. Hoàng Phùng Vân, Atlantic City, NJ $100
Vũ Ngưu, $100
Mai Ðức, $100
Nguyễn Mỹ Nga, $100
Nguyễn Thị Xê, $100
Hồ Kim Ðịnh, $100
Huỳnh Kim Hải, $100
Lâm Quang, $100
Nguyễn Hồ, $100
Ðặng Thanh, $100
Hồ Văn Bé, $100
Trương A Mai, Philadelphia, PA $100
Vị ẩn danh, Santa Clara, CA $100
Nguyễn Anh Tân, $100
Nguyễn Kim, San Jose, CA $100
Lam Sonni, NY, $100
Ha Dung, $100
Lâm Ngà, $100
Nguyễn Lộc, $100
Hòng Thi, $100
Ðỗ Hậu, $100
Lưu Khôn, $100
Huỳnh Ánh (Andy), $100
Nguyễn Thủy, $100
GÐ Vĩnh Thái, Vĩnh Tin, $100
Võ Thức (K.10B Ðồng Ðế), Houston, TX $100
Huỳnh Văn Hồ, $100
Lê Xuân Việt, $100
Võ Minh, Des Moines, IA $100
Ðinh Hồng, $100
Lê Nhuận, $100
Ngô Hạnh, $100
Võ Thúy Nga, $100
Phan Quang, $100
Trần Quốc Dân, $100
Nguyễn Mạnh, Bronx, NY $100
Trần Minh, Shelbyville, TN $100
Ðỗ Thị Quỳnh, $100
Nguyễn B. Ly, $100
Bach Viet Tuan, $100
Lâm Văn Ngà, Haltom City, TX $100
Ðào Loan, $100
Nguyễn Tuấn Khanh, $100
Phạm Thế Nam, $100
Nguyễn Văn, $100
Lê Nhuận, Brooklyn, NY $100
Gđ Anh Hoàng, (đơn vị 101, đoàn 66, Bộ TTM QLVNCH), $100
Phạm Hy, Fremont, CA $100
Hồ Huyền, $100 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Võ Khắc Thứ, Quảng Nam, SQ:184969/NQ. Cụt chân trái.
Võ Thanh Sơn, Quảng Ngãi, SQ:194008/NQ. Cụt 2 ngón tay trái.
Trương Luận, Quảng Nam, SQ:66/200892/CLQ. Mù mắt trái.
Ðoàn Thanh Thông, Quảng Nam, SQ:66/201003/ThS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Ðức Thanh (Tịnh), Quảng Nam, SQ:71/201197/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Xuân Linh, Quảng Ngãi, SQ:68/201261/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sơn, Quảng Nam, SQ:74/203462/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ðức Thắng, Quảng Ngãi, SQ:69/203566/HS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Tấn Tài, Quảng Nam, SQ:74/204625/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Trần Ðô, Quảng Nam, SQ:73/206951/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Kính, Quảng Ngãi, SQ:66/207121/HS/BÐQ. Cụt 1/3 bàn tay trái.
Võ Sâm, Quảng Nam, SQ:71/210242/CU/CLQ. Gẫy chân phải, không đi được.
Lê Trung Hiệp, Quảng Nam, SQ:69/210571/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðắc Linh, Quảng Ngãi, SQ:62/211327/ CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Chinh, Quảng Nam, SQ:68/211623/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Thạch, Quảng Nam, SQ:73/212586/CU/CB Cụt chân phải và 2 ngón tay phải.
Phạm Xuân Cư, Ðà Nẳng, SQ:73/213075/CU/CLQ. Gẫy chân phải.
Bùi Minh, Quảng Nam, SQ:57/216135/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
Võ hồng Phong, Quảng Nam, SQ:223461/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Mai Cân, Quảng Ngãi, SQ:65/245467/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Phạm Quốc Việt, Quảng Ngãi, SQ:50/274884/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Giáo, Quảng Nam, SQ:db/351041/XDNT. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Hà, Quảng Ngãi, SQ:361993/XDNT. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Huấn, Quảng Ngãi, SQ:362052/XDNT. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðình Phụng, Quảng Nam, SQ:54/539625/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðức Thắng, Quảng Nam, SQ:32/593108/ÐPQ. Cụt bàn chân phải, liệt tay trái.
Ðoàn Trung, Ðà Nẳng, SQ:69/700251/HS/HQ Liệt tay phải.
Ðỗ Văn Dễ, Quảng Nam, SQ:56/701068/HQ Cụt chân phải.
Phan Lương (Tưởng), Quảng Nam, SQ:56/805222/ÐPQ. Cụt chân trái.
Trần Ðình Nghĩa, Quảng Nam, SQ:54/810816/ ÐPQ. Cụt 1/3 bàn chân trái.
Trần Văn Em, Quảng Nam, SQ:57/875131/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Văn Tấn Minh, Quảng Nam, SQ 148398, ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thưởng, Ðà Nẳng, SQ:??? /BÐQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Lê Ðược, Quảng Nam, SQ:60/210460/B1/CLQ. MDVV 10%.
Lê Hùng, Quảng Nam, SQ:168238/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Thu, Phú Yên, SQ:64/000419/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Khắc Diệu, Ninh Thuận, SQ:69/132400/HS1/ND Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Thêm, Bình Ðịnh, SQ:242140/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Bích, Bình Ðịnh, SQ:244020/NQ. Mù mắt phải.
Ðinh Văn Tân, Phú Yên, SQ:255030/NQ. Bị thương ở bụng, tay và chân phải.
Trần Xuân Lâm, Bình Ðịnh, SQ:31/295250/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Tẩy, Phú Yên, SQ:64/405730/CLQ. Mù mắt trái.
Ðoàn Kiêu, Phú Yên, SQ:57/412030/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Châu, Bình Ðịnh, SQ:33/431180/B2/CLQ. MDVV 30%.
Huỳnh Cảo Bạn, Bình Ðịnh, SQ:52/669070/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Sơ, Bình Thuận, SQ:62/101002/BÐQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Bửu, Bình Ðịnh SQ:33/117973/TU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Bình Ðịnh, SQ:38/127268/B1/ÐPQ. Bị thương ở đầu và tay phải.
Nguyễn Vinh Sanh, Bình Ðịnh, SQ:46/166999/B1/CLQ. TPB do bệnh phong.
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Thiển, Bình Ðịnh, SQ:202105/NQ. Cụt tay phải.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Liên Bang, Bình Ðịnh, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm. Bị thương ở tai.
Nguyễn Cáng, Khánh Hòa, SQ:211626/NQ. Bị thương ở bụng. (còn tiếp)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Việt Nam được cứu nhờ một phép lạ

Kể từ khi các bí mật bị phanh phui của Thỏa Hiệp Thành Đô mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm thầm ký kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc hồi năm 1990, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại ai cũng nơm nớp lo sợ viễn ảnh bị mất nước và Việt Nam lại trở thành một thứ quận, huyện của Trung Quốc.

Lục Bát Tự Tình

Hồ Hoàng Hạ I- Chốn nầy đâu nắng hè xưa Đâu màu phượng thắm, đâu mùa chia tay Đâu thời trai trẻ miệt mài... Bút nghiên, cung kiếm ngày rày uổng công Chẳng danh thành, chẳng quê hương Giật mình tóc bạc tha phương xứ người! ...Sớm...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 9 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH (Disabled Veterans and Widows Relief Association) Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492 PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799 Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725 Email:...

Tâm tình người lính VNCH tỵ nạn khi còn ở Thái Lan

Mỗi năm tới ngày lễ Halloween là tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi bước chân đến mảnh đất tự do để tạm dung thân. Tôi đã được may mắn vô cùng, trong khi có hàng vạn người thật vô phước đã không bao giờ tìm được hai chữ Tự Do.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 2 Tháng Bảy, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Nỗi lòng thương binh

Cuộc chiến tàn bốn mươi năm lẻ/ Có ai còn nghĩ đến thương binh?/ Kẻ mất hai chân ngồi lê lết/ Trên đường vắng vẻ tướng dị hình.

Niềm đau dân tộc

Con tôi hỏi sao Ba trồng cây chuối,/ cây dừa sim, cây nhãn, cây bầu?/ Ở Mỹ nầy sao không trồng cây táo, cây dâu,/ Cây oak, palm tree, như người ta Ba nhỉ? 

Thanh bảo kiếm của chùa Miên-Kompong Chàm

Tháng Tám, năm 1971, Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ chúng tôi biệt phái hành quân trên đất Miên với Trung Đoàn 48 thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh trong khu vực Đông-Bắc Cambodia.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 25 Tháng Sáu, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ

Chờ một ngày mới

Bốn mươi ba năm đời ta trông ngóng/ Chờ một ngày nằm chết giữa quê hương/ Tự do ư?... Thời gian qua rất vội/ Việt Nam ơi! Vẫn nhớ mãi khôn cùng.