Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 1 tháng 5, 2017)

Thuy Ngo, Garland, TX c/o Hoàng Văn Lai, Carrolton, TX $150
Nancy Nguyễn, Bowling Green, KY $100
Ðức Vinh Trần, Bloomington, IN $100
Hoa Tăng, Garland, TX $100
Hạnh Hữu Ðào, Salem, OR $100 (2 lần)
Bưu Q. Lâm & Tien M. Nguyễn, Los Angeles, CA $50
Tiến Nguyễn, Fremont, CA $50
Diệu Tâm, Arlington, TX $20
Shell Oil Co. Foundation (Matching Gifts Program), Princeton, NJ $333.36
Thu Diep Nguyễn Ðỗ & Vy Nguyễn, Corona, CA $200
Ðong Trần, Forest Park, GA $150
Hanh Nguyễn, Miami,FL $100
Ðức Ðoàn, c/o Susan Nguyễn, Houston, TX $100
Bưu Túc, Reseda, CA $100
Shell Oil Co. Foundation (Matching Gifts Program), Princeton, NJ $83
Lai Quach (Hương Trần), Orlando, FL $30
Henry Ngô, Cypress, CA $25
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Dương Chỉ Hồng, Gilbert, AZ $100
Dương Thắng Ðạt, Gilbert, AZ $100
Ngô Phương Lan, Frisco, TX $100
Premium Cleaners, $100
Dĩnh, $100
Võ N. An, $100
Trần Phụng Peter, $100
Phan T. Lộc, $100
Nguyễn Thi Lay, $100
Nguyễn H. Loan (gửi cho Phúc Lâm & Phúc Hải), $100
Trần Xuân, $100
Nguyễn Phan Thanh, $100
Trần Cao Uy, $100
Trịnh Trang, $100
Nguyễn Peter, $100
Ðinh Tuấn, $100
Ðỗ Don, $100
Hồng Bảo Toàn, $100
Phạm Thịnh, $100
Dung Quan, $100
Phạm Phương, $100
Lê Hoàng Trọng, $100
Hoàng Kiều, $100
Châu David, $100
Mr. Nguyễn My, $100
Mr. Bùi Khánh KQ, $100
Cô Lý Thị Minh, $100
Trịnh Te, $100
Lê An, $100
Nguyễn Tam, $100
Ngô Hoàng, $100
Retkner, $100
Kim Dong, $100
Hoàng Hiên, $100
Nguyễn Hung, $100
Nguyễn Lương Bằng, $100
Nguyễn Ngọc Vinh, $100
Phan Thành, $100
Nguyễn Phương Thâu, $100
Thai Phat, $100
Phạm Hinh, $100
Hoàng Hải Bàng, $100
Nguyễn Hiền, $100
Ô. Hoàng Phùng Vân, Atlantic City, NJ $100
Vũ Ngưu, $100
Mai Ðức, $100
Nguyễn Mỹ Nga, $100
Nguyễn Thị Xê, $100
Hồ Kim Ðịnh, $100
Huỳnh Kim Hải, $100
Lâm Quang, $100
Nguyễn Hồ, $100
Ðặng Thanh, $100
Hồ Văn Bé, $100
Trương A Mai, Philadelphia, PA $100
Vị ẩn danh, Santa Clara, CA $100
Nguyễn Anh Tân, $100
Nguyễn Kim, San Jose, CA $100
Lam Sonni, NY, $100
Ha Dung, $100
Lâm Ngà, $100
Nguyễn Lộc, $100
Hòng Thi, $100
Ðỗ Hậu, $100
Lưu Khôn, $100
Huỳnh Ánh (Andy), $100
Nguyễn Thủy, $100
GÐ Vĩnh Thái, Vĩnh Tin, $100
Võ Thức (K.10B Ðồng Ðế), Houston, TX $100
Huỳnh Văn Hồ, $100
Lê Xuân Việt, $100
Võ Minh, Des Moines, IA $100
Ðinh Hồng, $100
Lê Nhuận, $100
Ngô Hạnh, $100
Võ Thúy Nga, $100
Phan Quang, $100
Trần Quốc Dân, $100
Nguyễn Mạnh, Bronx, NY $100
Trần Minh, Shelbyville, TN $100
Ðỗ Thị Quỳnh, $100
Nguyễn B. Ly, $100
Bach Viet Tuan, $100
Lâm Văn Ngà, Haltom City, TX $100
Ðào Loan, $100
Nguyễn Tuấn Khanh, $100
Phạm Thế Nam, $100
Nguyễn Văn, $100
Lê Nhuận, Brooklyn, NY $100
Gđ Anh Hoàng, (đơn vị 101, đoàn 66, Bộ TTM QLVNCH), $100
Phạm Hy, Fremont, CA $100
Hồ Huyền, $100 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Võ Khắc Thứ, Quảng Nam, SQ:184969/NQ. Cụt chân trái.
Võ Thanh Sơn, Quảng Ngãi, SQ:194008/NQ. Cụt 2 ngón tay trái.
Trương Luận, Quảng Nam, SQ:66/200892/CLQ. Mù mắt trái.
Ðoàn Thanh Thông, Quảng Nam, SQ:66/201003/ThS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Ðức Thanh (Tịnh), Quảng Nam, SQ:71/201197/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Xuân Linh, Quảng Ngãi, SQ:68/201261/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sơn, Quảng Nam, SQ:74/203462/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ðức Thắng, Quảng Ngãi, SQ:69/203566/HS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Tấn Tài, Quảng Nam, SQ:74/204625/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Trần Ðô, Quảng Nam, SQ:73/206951/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Kính, Quảng Ngãi, SQ:66/207121/HS/BÐQ. Cụt 1/3 bàn tay trái.
Võ Sâm, Quảng Nam, SQ:71/210242/CU/CLQ. Gẫy chân phải, không đi được.
Lê Trung Hiệp, Quảng Nam, SQ:69/210571/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðắc Linh, Quảng Ngãi, SQ:62/211327/ CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Chinh, Quảng Nam, SQ:68/211623/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Thạch, Quảng Nam, SQ:73/212586/CU/CB Cụt chân phải và 2 ngón tay phải.
Phạm Xuân Cư, Ðà Nẳng, SQ:73/213075/CU/CLQ. Gẫy chân phải.
Bùi Minh, Quảng Nam, SQ:57/216135/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
Võ hồng Phong, Quảng Nam, SQ:223461/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Mai Cân, Quảng Ngãi, SQ:65/245467/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Phạm Quốc Việt, Quảng Ngãi, SQ:50/274884/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Giáo, Quảng Nam, SQ:db/351041/XDNT. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Hà, Quảng Ngãi, SQ:361993/XDNT. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Huấn, Quảng Ngãi, SQ:362052/XDNT. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðình Phụng, Quảng Nam, SQ:54/539625/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðức Thắng, Quảng Nam, SQ:32/593108/ÐPQ. Cụt bàn chân phải, liệt tay trái.
Ðoàn Trung, Ðà Nẳng, SQ:69/700251/HS/HQ Liệt tay phải.
Ðỗ Văn Dễ, Quảng Nam, SQ:56/701068/HQ Cụt chân phải.
Phan Lương (Tưởng), Quảng Nam, SQ:56/805222/ÐPQ. Cụt chân trái.
Trần Ðình Nghĩa, Quảng Nam, SQ:54/810816/ ÐPQ. Cụt 1/3 bàn chân trái.
Trần Văn Em, Quảng Nam, SQ:57/875131/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Văn Tấn Minh, Quảng Nam, SQ 148398, ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thưởng, Ðà Nẳng, SQ:??? /BÐQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Lê Ðược, Quảng Nam, SQ:60/210460/B1/CLQ. MDVV 10%.
Lê Hùng, Quảng Nam, SQ:168238/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Thu, Phú Yên, SQ:64/000419/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Khắc Diệu, Ninh Thuận, SQ:69/132400/HS1/ND Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Thêm, Bình Ðịnh, SQ:242140/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Bích, Bình Ðịnh, SQ:244020/NQ. Mù mắt phải.
Ðinh Văn Tân, Phú Yên, SQ:255030/NQ. Bị thương ở bụng, tay và chân phải.
Trần Xuân Lâm, Bình Ðịnh, SQ:31/295250/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Tẩy, Phú Yên, SQ:64/405730/CLQ. Mù mắt trái.
Ðoàn Kiêu, Phú Yên, SQ:57/412030/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Châu, Bình Ðịnh, SQ:33/431180/B2/CLQ. MDVV 30%.
Huỳnh Cảo Bạn, Bình Ðịnh, SQ:52/669070/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Sơ, Bình Thuận, SQ:62/101002/BÐQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Bửu, Bình Ðịnh SQ:33/117973/TU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Bình Ðịnh, SQ:38/127268/B1/ÐPQ. Bị thương ở đầu và tay phải.
Nguyễn Vinh Sanh, Bình Ðịnh, SQ:46/166999/B1/CLQ. TPB do bệnh phong.
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Thiển, Bình Ðịnh, SQ:202105/NQ. Cụt tay phải.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Liên Bang, Bình Ðịnh, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm. Bị thương ở tai.
Nguyễn Cáng, Khánh Hòa, SQ:211626/NQ. Bị thương ở bụng. (còn tiếp)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Sư Đoàn 23 Bộ Binh hào hùng và Kontum 1972

Một sư đoàn chọi ba*/ Từ dòng sông Dabla,/ Thuộc tỉnh lộ mười bốn:/ Sư Đoàn Hai Mươi Ba...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ân nhân ghi đến ngày 14 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 7 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và TPB VNCH đã được giúp đỡ.

‘Tàn cơn binh lửa’

Sau khi rời khỏi chức vụ biệt đội trưởng để đảm nhận trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, tôi có thì giờ và có nhu cầu theo dõi tình hình quân sự và chính trị nhiều hơn.

Những biến cố lịch sử từ 1-16 Tháng Tư, 1975, tại Phan Rang, Ninh Thuận

Qua tài liệu cùng ký ức, tôi đã ghi lại những sự kiện xảy ra hơn bốn thập niên trước, dù cố gắng viết chính xác song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc vui lòng thông cảm.

Giọt nước mắt cho Việt Nam, 43 năm sau ngày Miền Nam Tự Do mất vào tay Cộng Sản

Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là một tập thể cai trị rất vô trách nhiệm với đất nước, nghĩa là không có một cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về tội bán nước cho quân Tàu...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Tư, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' Kỳ 11 và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Người chiến sĩ VNCH ngày cuối cùng của cuộc chiến

Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì người chiến sĩ VNCH vẫn chiến đấu dũng cảm.

Bài thơ cho nước

Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản/ Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ/ Bao nhiêu năm viết “Độc lập-Tự do.../ và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 16 Tháng Tư, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ÐNH "Cám ơn Anh" kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.