X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 9 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân: 
Thu Ha Trần & Phong T Trần, Houston, TX $200
Giang V Nguyễn, Houston, TX $500
Hung & An Lam Nguyễn, $80
Anh Ty – Pho Tau Bay, $50
Mrs. Louise Phạm, Houston, TX $100
Hieu Q Trần & Phuc Trần, Houston, TX $50
Perfect Vision Associates, Sugarland, TX $100
Tinh Tien Trinh & Bau Trinh, Houston, TX $1,000
Truong Nguyễn Do, Grove Ln , TX $150
Hai Thanh Trần, Grove Ln , TX $150
Hong thuy Phạm, Houston, TX $1,820
Linda Dang DBA Forever Young Skin Care, Missouri City, TX $150
Loc T.Vu & Thuy T. Vu Trustees , Sugarland, TX $200
River Oak Nails & Spa II – Phuc Do, Houston, TX $500
Hung Nguyễn & Bich Nguyễn, Houston, TX $250
Trung H Le & Kieng K Huỳnh, Sugarland, TX $400
Oanh T Vu & Vi Vien Le Phạm, Sugarland, TX $50
Nen V. Trần & Dung T Trần, Pearland, TX $50
Thanh Vo, $100 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Nghiem Trần & Lan Ky Nguyễn, Hội Không Quân, Sugarland, TX $300
Le Kim Dan, $300
Son Nguyễn – Chị Vân, Houston, TX $300
Ngọc Nhung Thi Trần, Houston, TX $300
Bien Thi Nguyễn -Thầy Huyền Vũ, Houston, TX $300
Hưng Đông Supermarket, $300
Hoat D Nguyễn, Houston, TX $300
Phương My Ban le,$400
Chi Xuân, $450
Hung N Pham, Houston, TX $450
Viet Hoa International Food, Houston, TX $500
Bác Kha Phạm & Cao Thanh, $500
Giang Ty Christina vo, Houston, TX $500
Dinh Van Ngô& Hong Thi Nguyễn, Cypress, TX $500
Panels & Crane LLC Van Trần, Katy, TX $500
Con Ho & Uyen Nguyễn, Houston, TX $500
Tiem Nhat Pham & Michelle Pham, Sugarland, TX $500
Anh Tan, $500
Huynh Loi, $500
Tuyen Tu, $500
Lê Quang Huyền & Thu H Le, San Leon, TX $500
Thomas Car Care Center, Houston, TX $500
Cựu ĐT Nam, Trần Dai Nguyễn, Tung Van Pham DBA Namansons Invest., Houston, TX $500
Neal H & Ngan Ha D To (Chi Chin), Cypress, TX $500
Dr. Nghiem Nguyễn Phạm, Houston, TX $500
Ngôc Tram Corporation, Houston, TX $500
Galaxy Realty Investment Inc. Anh Minh & Lan Hương, Houston, TX $500
Giang H Nguyễn, Houston, TX $500
Optical At Lincoln Green, Houston, TX $500
Jason Hải Huỳnh, $500
Quân Cành, $500
Hội Theresa, $500
Lâm Minh Diệu $500+$120, Houston, TX $620
Phương My Ban le, $700
King Diamond Jewery – Anh Linh & Chi Lan, Houston, TX $750
Lucky Star Flooring – Loc Nguyễn, Sugarland, T $1,000
Baby’s Club – A Liem – Phan Brothers Partnership, Houston, TX $1,000
Lee’s Sanwiches, Houston, TX $1,000
CPA – Christine Hong Nguyễn, Sugarland, Tx $1,000
Montessori Learning Intitute – My Le & Đặng, Houston, TX $1,000
Sola Nail – My Lien Hương, ban Vinh, $1,000
Remax David Huy Nguyễn – ACE Pelican Investment, Houston, TX $1,000
Tan Binh Market, Houston, TX $1,000
Vinh Vo -Vitacare – Medical Clinic, Houston, TX $1,000
Family Physicians of Texas, Houston, TX $1,000
Tuyet K Ha & Bac Chan Tu, Pasadena, TX $1,000
Hoa D Nguyễn, Richmond, TX$1,000
Christy Vu Hsieh DDS – Tiem Nhat & Michelle Pham, Sugarland, TX $1,000
BN Career Institute LLC, Houston,TX $1,000
Hội PhaoLo & Phêro – Mai Truc & Michael Nguyễn, Houston, TX $1,000
Kim Lien Thi Le & Hung The Pham, Houston TX $1,000
Huy Le, Houston, TX $1,050 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Đăng Cừ (Viện), Bình Thuận, SQ:402787/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Hằng, Khánh Hòa, SQ:73/407418/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Ngọc Dũng, Bình Thuận, SQ:64/113513/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiết, Ninh Thuận, SQ:68/409733/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Mười, Bình Thuận, SQ:68/142901/CU/CLQ. Mù mắt phải. Gãy vai trái.
Nguyễn Văn Vui, Ninh Thuận SQ:43/125775/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Định, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nghị, Bình Định, SQ:70/403461/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Hưng, Bình Thuận, SQ:119539/HS1/ND. Cụt tay trái.
Lê Khanh, Phú Yên SQ:45/237727/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên SQ:54/656004/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Tiến,Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thạch, Phú Yên, SQ:400313/HS/CLQ . Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Đình Phùng, Phú Yên SQ:73/401967/HS/CLQ. Gãy tay trái. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Danh, Khánh Hòa, SQ:74/419683/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Phân, Khánh Hòa, SQ:259922/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tường, Khánh Hòa, SQ:76/411357/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Chơn, Phú Yên, SQ:47/207294/NQ. Cụt chân trái.
Lê Luận, Khánh Hòa, SQ:242980/NQ. Cụt tay trái.
Vỏ Đình Cụ, Phú Yên, SQ:51/477525/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Tân, Bình Định, SQ:61/410574/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Dung, Bình Thuận, SQ:417098/NQ. Cụt chân trái.
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Hửu Đức, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt chân trái.
Trrần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đổ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Hoà, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Điền, Ninh Thuận, SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đổ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BĐQ. Cụt tay phải.
Hà Thanh Nhẩn, Bình Định, SQ:56/815277/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Sanh, Bình Thuận, SQ:43/370366/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đặng Sí, Phú Yên, SQ:207608/NQ. Cụt chân trái.
Phan Ra, Khánh Hòa, SQ:76/406616/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Nho, Khánh Hòa, SQ:59/800278/HS1/TQLC. Cụt chân phải.
Nguyễn Minh, Phú Yên, SQ:74/412761/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thiết, Bình Thuận, SQ:47/617337/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Lùn (Phạm Châu), Phú Yên, SQ:51/656008/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trương Thôi, Bình Định, SQ:38/141166/HS1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ụn, Khánh Hòa, SQ:59/400707. HS1/CLQ. Liệt tay trái.
Đặng Minh Luân, Khánh Hòa, SQ:58/400768/2/CLQ. Gãy chân trái.
Đỗ Hồng Sơn,, Khánh Hòa, SQ:52/100132, HS1/ĐPQ. Gãy tay phải.
Trịnh Văn Bình, Bình Định, SQ:233614/NQ. Cụt bàn chân trái. Mù mắt trái.
Nguyễn Cử, Ninh Thuận, SQ:202791/CLQ. Cụt chân trái.
Bùi Của, Ninh Thuận, SQ:69/405795/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Phan Văn Xí, Ninh Thuận, SQ:75/414758/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trão An Khả, Bình Định, SQ:242015/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Mỹ, Ninh Thuận, SQ:66/404630/TrU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Đạt, Bình Định, SQ:206076/NQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.