X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Chín, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
ÔB. Lưu N. Tâm, San Diego, CA $150
ÔB. Phạm, Des Moines, WA $150
ÔB. Nguỵ Tú Binh, Toronto, ON CAN $146.41
Trịnh Văn Thanh, Montclair, CA $200
ÔB. Trần Q. Hiệp, Gaithersburg, MD $200
ÔB. Chu Quang Đại, Kent, WA $200
ÔB. Bùi Văn Hiên, Kentwood, MI $200
ÔB. Nguyễn N. Anh, Garden Grove, CA $200
ÔB. Nguyễn Văn Hon, Temple, AZ $200
Hội Chu Văn An, Panorama City, CA $500 (2 lần) (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Võ Văn Phước, Trà Vinh, SQ:70/524275/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Đinh Công Đáng, Bạc Liêu, SQ:35/M00602/NQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Hiến, Vĩnh Long, SQ:59/900039/HSI/CLQ. Cụt tay phải. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Bé, Vĩnh Long, SQ:52/538703/HSI/ĐPQ. Cụt chân phải.
Mai Thanh Bình, Bạc Liêu, SQ:38/191960/TS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Lương Văn Được, An Giang, SQ:55/737343/B2/CLQ. Mù mắt phải. Cụt 2 chân. Cụt 2 tay.
Đặng Văn Thân, An Giang, SQ:65/501980/ĐU/CLQ. Cụt 2 chân.
Hoàng Thái Hòa, Cần Thơ, SQ:69/149092/TU/ĐPQ. Gãy 2 chân. Mờ 2 mắt.
Trần Văn Tôn, Kiên Giang, SQ:55/104676/HSI/CLQ. Liệt chân trái. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Văn Hai, Bạc Liêu, SQ:68/501835/HS/CLQ. Mù 2 mắt.
Nguyễn Văn Thêm, Kiên Giang, SQ:47/208000/HS/ĐPQ. Gãy chân trái. Gãy tay phải.
Phạm Văn Có (N.V.Gọn), An Giang, SQ:48/844849/B2/CLQ. Liệt 2 chân.
Trần Văn Ron, An Giang, SQ:75/507882/B2/CLQ. Cụt 2 chân.
Bùi Văn Khảm (Trần Kh. Dũng), Kiên Giang, SQ:73/517142/B2/CLQ. Phỏng. Co rút 2 bàn tay.
Tô Văn Bằng, Hậu Giang, SQ:70/510654/HS/CLQ. Liệt 2 chân.
Hồ Phát Hưng, Đồng Tháp, SQ:54/N00516/NQ. Mù 2 mắt. Bị thương ở đầu, bụng.
Trần Hữu Thành, Đồng Tháp, SQ:76/115202/TS/CLQ. Cụt 2 chân.
Lê Văn Khanh (Thanh), An Giang, SQ:75/518466/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bé, Vĩnh Long, SQ:807796/NQ. Mù mắt phải. Cụt tay trái.
Hữu Trí (Khiêm), Cà Mau, SQ:875927/NQ. Cụt tay phải. Cụt chân phải.
Lê Văn Be, Kiên Giang, SQ:55/691568/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hiền, An Giang, SQ:50/386072/TS1/ĐPQ. Liệt 2 chân.
Nguyễn Thành Nhơn, Vĩnh Long, SQ:71/515291/B1/CLQ. Mù 2 mắt.
Nguyễn Văn Thân (Ng. Hữu Phúc), Sóc Trăng, SQ:45/M00523/NQ. Cụt tay phải. Mù mắt phải.
Châu Văn Núi, Sóc Trăng, SQ:48/M02243/NQ. Cụt chân phải.
Ngô Văn Tâm, Vĩnh Long, SQ:73/204187/B2/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Lởi, Cần Thơ, SQ:61/100802/TS1/ND. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
Lê Văn Hồng, Đồng Tháp, SQ:65/505138/HS/ĐPQ. MDVV 100%
Lê Minh Bằng, Cần Thơ, SQ:44/192237/HS1/CLQ. Cụt 2 chân.
Trần Bửu Sơn, Bến Tre, SQ:49/N00058/NQ. Mù mắt trái. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Sáo, Tiền Giang, SQ:804711/NQ. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.
Bùi Văn Đạt, Tiền Giang, SQ: 63/101553/TS/CLQ. Cụt chân phải. Liệt chân trái.
Hồ Phước Hảo, Tiền Giang, SQ:63/139377/TS/ĐPQ. Mù hai mắt.
Cố Văn Sao, Long An, SQ:75/122850/HS/TQLC. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Cam (Cẩm), Bến Tre, SQ:72/002921/HS/CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Đởm, Bến Tre, SQ:64/000.519/HS/CLQ. Mù mắt phải. Gãy 2 chân.
Nguyễn Văn Tài, Long An, SQ: xxx/CBXDNT. Cụt tay phải. Cụt chân trái.
Phan Kim Long, Long An, SQ:47/344181/TS/ĐPQ. Cụt chân trái. Gãy tay phải.
Huỳnh Ngọc Ản, Bến Tre, SQ:44/481372/HS/ĐPQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Ngộ, Long An, SQ:615113/HS/ĐPQ. Cụt hai chân.
Đỗ Văn Lắm, Tiền Giang, SQ:73/160646/CU/CLQ. Cụt hai chân.
Lữ Thành Long, Long An, SQ:xxx/BKQ. Cụt hai chân.
Lê Văn Bảy, Long An, SQ:73/156544/HS/CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Nhứt, Tiền Giang, SQ:67/000158/B2/CLQ. Cụt chân trái. Gẫy bàn chân phải.
Thái Thanh Liêm, Bến Tre, SQ:74/151353/B2/TQLC. Mù 2 mắt.Cụt chân trái.
Trần Văn Sự, Tiền Giang, SQ:68/100028/B1/KB. Cụt tay trái. Cụt ngón út tay phải.
Nguyễn Tấn Tây, Long An, SQ: 72/119368/B2/CLQ. Liệt 2 chân.
Nguyễn Văn Lợi, Hậu Giang, SQ:47/284041/HS/ĐPQ. Cụt tay trái.
Phù Công Cảnh, Hậu Giang, SQ:48/785548/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Dương Thành Phương, An Giang, SQ:270821/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Từ Phước (Uôl), An Giang, SQ:56/844102/B2/ĐPQ. Cụt 1 chân, gãy 1 chân.
Đỗ Văn Või (Giỏi), Hậu Giang, SQ:48/283520/TS/ND. Cụt chân trái.
Bùi Văn Thi, Hậu Giang, SQ:72/004407/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Phước Trai, Vĩnh Long, SQ:64/101752/TU/PB Cụt chân trái. Lao.
Dương Văn Đức, Vĩnh Long, SQ:65/170264/TS/ND. Cụt tay trái.
Lê Xuân Hoàng, An Giang, SQ:66/515353/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Tư, Vĩnh Long, SQ:800518/NQ. Cụt chân phải. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem phóng sự “Khám phá căn nhà ma nổi tiếng nhất Little Saigon”(Phần 1)