X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 16 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Vivian Vu, Sugarland, TX $150
Y Hanh Nguyễn, Houston, TX $100
Lien H Phạm, Houston, TX $300
Long V Trần, Cypress, TX $500
Ngọc Hung Thị Trần, Houston, TX $300
Cuong Thach Nguyễn, Houston, TX $300
V & T Properties, LLC-Phạm Minh Tan, Houston, TX $500
Vien Khac Ma & Vanessa Luu, Richmond, TX $1,000
Anh Kim Do & Hieu T Do & Sanh Thị Truong, Jersey Village, TX $200
Ha Thai Lu, Ambeler, PA $250
Thuong Ngo-Linh Van Phạm & Hoa Thị Phạm, Houston, TX $220
Thịnh Nguyễn, Sugarland, TX $200
Thanh Trần, Pearland, TX $200
Huong Nguyễn, Richmond, TX $150
Tan Nguyễn & Thuy Nguyễn, Houston, TX $150 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Star Text Title – Annie Nguyễn, Sugarland, TX $1,500
Hitech Dental Care – Dr. Thien & Dr. Hương SNguyễn, Sugarland, TX $1,500
Alamo Title – Attorney Robert & Khanh Vo, Houston, TX $1,500
Dieu Thao Pharmacy Pllc, Pasadena, TX$5,000
Shandon Phan Law – Phan Qươc Cương, Houston, TX $1,500
Ha Manh & Tuyen Than – DT Ha Kim Investment LLC, Houston, T $1,500
Dr. Thang Quang Lam DDS PA, Houston, TX $1,500
Dr. Ha P Ho-Phương Ha Corporation-Ho Orthodontic, Houston, TX $1,500
T & Y SeaFood – Anh Đức & Chị Màu, Anahuac, TX $2,000
Andy & MIMi Spa Life LLC DBA Lush & Co. Nails Spa #2, Tombal, TX $2,000
NTT Beauty Supply LLC – Triễn &Tiên K Nguyễn, Houston, TX $2,000
Đức Hương Giò Chả – Chinh Bùi & Thủy Nguyễn, $3,000
Dr. Hoang Kim Thanh – Horizon Healthcare, Houston, TX $3,000
The Ha Family – Ngoc Thanh Ha, Houston, TX $3,000
Metro Dental-Dr. David Vu & Christina Vu, Houston, TX $5,000
Ẩn danh, $5,000
Cư sỹ Trần Lâm, Pearland, TX $10,000
Ann T Ta & Thoàng Huynh, Katy, TX $750
Mai Phạm, $750
Philip N. Vantho Jr., Houston, TX $750
Vương Hung Doàng, Houston, TX $900
Hội Biệt Động Quân, $900
Cho Thoàng Hung, Houston, TX $1,000
Alpha Realtors, Inc., Houston, TX $1,000
Monique Phạm & George Phạm, Katy, TX $1,000
Cong Thanh Nguyễn (Kieu Dinh), Houston, TX $1,000
Our Lady of Lavang Catholic Church, Houston, TX $1,000
Giao Dương, Houston, TX $1,000
Bich Nguyễn MD PA, Houston, TX $1,000
Ton Lê, $1,000
Giao N. Hooàng, MD, PLLC / Judge Han Bao Khanh, Houston, TX $1,000
Lucy Nguyễn / A&M Trust, Houston, TX $1,000
Sterling Square Corp Inc./Nha Si Vu Tan, $1,200
Tong Do Fatima GX NL,Houston, TX $1,200
Hooàng B Lê/ Hien T Trương, Houston, TX $1,500
Peter Dung Ba Vo, Alvin, TX $1,500
T&S-N Investment, LLC, Sugar Land, TX $1,500
Anh Chi Huyễn Thu, San Lêon, TX $1,500
Loc Dinh Trần, Sugar Land, TX $1,500
MichelLê & Michael, $1,500
Michael & Caroline Nguyễn, Stafford, TX $1,500
Thoàng N. Lê & Amanda Ton, Houston, TX $1,500
Nguyễn Quế Hương – Hương Thuy Nguyễn & Trong Van Ma, Westminter, CA $1,500
Nhom cuu tu Tien Lanh Khu Hoi Cu Tu Nhan Houston, Houston, TX $1,650
Nancy Bui & Trien Bui/Vietnamese American Heritage Foundation, Austin, TX $1,800
Diana c. Hsung, PC – Chicago TitLê – Caryn Trần, Houston, TX $2,000
Lena Ngoc Nguyễn Tax Audit PLLC, Houston, TX $2,200
Tri Hoai Trần, Houston, TX $2,800 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Phạm Long, Bình Định, SQ: 68/400897/HS1/BĐQ. Cụt chân phải.
Châu Bón, Bình Thuận, SQ: 53/201990/Th.S/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thanh, Bình Thuận, SQ: 117903/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Rồn, Bình Định, SQ: 714596/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Đào Quang Trung, Khánh Hòa, SQ: 53/376226/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tắc, Phú Yên, SQ: 54/745692/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Thuyết, Khánh Hòa, SQ: 69/403642/HS1/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Niêm, Khánh Hòa, SQ: 56/757687/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Lộc, Bình Định, SQ: Xxxxxx/XDNT. Cụt chân phải.
Nguyễn Hùng, Bình Định, SQ: 39/260835/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Giao, Ninh Thuận, SQ: 70/414247/BĐQ. Cụt tay trái.
Trần Ước, Khánh Hòa, SQ: 52/445701/B2/CLQ. Mù mắt trái. Mờ mắt phải.
Lê Văn Động, Bình Thuận, SQ: 74/270838/NQ. Cụt chân trái.
Phó Khì, Bình Định, SQ: 62/406490/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Đỗ Bồng, Bình Định, SQ: 57/920172/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Lãnh, Bình Định, SQ: 74/413120/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tiên, Bình Thuận, SQ: 55/D01292/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tư, Bình Thuận,SQ: 74/410896. Cụt chân phải.
Lương Dưỡng, Bình Thuận, SQ: 66/205127. Cụt chân phải.
Phan Phượng, Khánh Hòa, SQ: 71/408637/TS/PB. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Tộc, Bình Thuận, SQ: 54/599497/ĐPQ. Cụt chân phải.
Châu Văn Tía, Phú Yên, SQ: 66/406474. Cụt tay phải.
Lê Văn Tám, Bình Thuận, SQ: 50/576634. Cụt chân trái.
Lê Dinh, Khánh Hòa, SQ: NQ./258833. Cụt chân phải.
Trần Hiên, Khánh Hòa, SQ: 70/403111. Cụt chân trái.
Nguyễn Sơn, Khánh Hòa, SQ: 50/437668. Cụt chân trái.
Võ Sáu, Phú Yên, SQ: 44/145912. Cụt tay trái.
Nguyễn Tân, Ninh Thuận, SQ: 46/752836. Cụt chân trái.
Lê Bằng, Bình Thuận, SQ: 70/200248. Cụt chân trái.
Nguyễn Đình Chi, Phú Yên, SQ: 51/823073. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lẹ, Tiền Giang, SQ: 55/706751/B2/ĐPQ. Cụt chân trái. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Chi, Saigon, SQ: 700682/HS1/TQLC. Cụt tay phải.
Đinh Văn Trường, Saigon, SQ: 74/128645/B1/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Tấn Lương, Thừa Thiên, SQ: 172821/TS/CSQG. Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.
Lê Thắng, Thừa Thiên, SQ: 68/127806/B2/CLQ. Liệt chân phải.
Hồ Đảng, Thừa Thiên, Huế, SQ: 42/112514/TS/ĐPQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Xuân Mai, Saigon, SQ: 53/115100 (bà con Cố ChTg Lê Văn Hưng). ???
Cao Ngọc Hoàng (Cao Thanh Thủy), Quảng Nam, SQ: 50/523407/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Phạm Văn Minh, Long An, SQ: 59/804586/TS/CLQ. Cụt chân trái. Gãy bàn chân phải.
Nguyễn Chí Cường, Vĩnh Long, SQ: 70/137255 ChU CLQ. Gãy tay trái.
Trần Đỗ Sum, Long An, SQ: 64/103685/B1/CLQ. Liệt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.