X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 20 Tháng Tám, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Ô.B. Lê Văn Hạnh, Duluth, GA $100
Ô.B. Nguyễn Đức Luân, Stockton, CA $100
Ô.B. Trần Tất Đạt, Round Rock, TX $100
Ô.B. Lê D. Daniel, Barrington, RI $100
Ô.B. Thái H. Vung, Lafayette, IN $150
Bà Nguyễn Thị Quân Bình, Garden Grove, CA $300
Bà ẩn danh, Stanton, CA $500
Ô.B. Lưu V. Phúc, San José, CA $500
Trưng Vương 6370, Santa Ana, CA $1,100
Minh Tâm và TV6370, Santa Ana, CA $900 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Văn Nho, Saigon, SQ:51/401205/81BKD. Gãy 2 chân.
Nguyễn Văn Ứng, Saigon, SQ:71/137352/LĐ5BĐQ. Mù mắt trái, đứt ruột.
Nguyễn Bá Tòng, Saigon, SQ:74/129385/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Hữu Liêm, Saigon, SQ:139994/TU/CLQ. Gẫy bàn tay trái.
Nguyễn Văn Châu, Saigon, SQ:63/105289/HS1/CLQ. Mù mắt phải. Bị thương ở mắt trái.
Trần Văn Michel, Saigon, SQ:72/138787/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Võ Hưng Việt, Saigon, SQ:68/142781/TU/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Bá Sao, Saigon, SQ:73/118790/HS/CLQ. MDVV 50%.
Trần Tính, Saigon, SQ:66/206961/TS/BĐQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Trần Quốc Tuấn, Saigon, SQ:63/400706/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Hiệp, Saigon, SQ:68/134313/HS1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Phước, Saigon, SQ:69/140993/CLQ. Mù mắt trái.
Đào Quang Minh, Saigon, SQ:70/111844/HS/CLQ. Liệt tay phải.
Trần Tâm, Saigon, SQ:61/200166/TU/CLQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Minh Đức, Saigon, SQ:62/112770/TS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Quan Tài Cẩu, Saigon, SQ:73/121155/B1/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Quang Bình, Saigon, SQ:38/317604/B1/ĐPQ. Mù mắt phải.
Phan Văn Vinh, Saigon, SQ:55/805196/HS/CLQ. MDVV 60%.
Đoàn Văn Thao, Saigon, SQ:75/136577/HS/BĐQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Hường, Saigon, SQ:70/703439/TS/HQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Thanh, Saigon, SQ:73/137818/B1/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Đình Cường, Saigon, SQ:73/146465/CU/ĐPQ. Gãy chân trái.
Hồ Văn Ngọc, Saigon, SQ:65/108586/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Kim Xem, Saigon, SQ:72/104385/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Nê, Saigon, SQ:50/358993/TS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Mai Thái Bảo, Saigon, SQ:76/116376/B2/81BKND. Gãy chân trái.
Nguyễn Bá Vượng, Saigon, SQ:67/100780/TS/CLQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Ba, Saigon, SQ:70/113675/HS/TQLC. Mù mắt trái.
Phùng Đức Vinh, Saigon, SQ:64/100521/ThT/ND. Gãy chân trái. Bị thương ở bụng.
Trịnh Văn Thân, Saigon, SQ:62/157299/B1/BĐQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Thắm, Saigon, SQ:70/146554/HS/TG. Mù mắt trái.
Ngô Vĩnh Quan, Saigon, SQ:41/193928/CU/CLQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Thất, Saigon, SQ:45/425629/HS/ĐPQ. Gãy chân trái.
Bùi Xuân Thành, Saigon, SQ:73/144414/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Phan Quá, Saigon, SQ:59/162806/HS/CLQ. MDVV 65%.
Nguyễn Văn Sen, Saigon, SQ:72/144058/HS/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Nguyễn Văn Chánh, Saigon, SQ:75/140463/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Quang Huỳnh, Saigon, SQ:63/146097/HS/BĐQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Hường, Saigon, SQ:166273/NQ. Bị thương ở bụng.
Đỗ Văn Nghĩa, Saigon, SQ:70/152683/B2/ND. Cụt 3 ngón tay phải.
Nguyễn Văn Ba, Saigon, SQ:42/145051/ĐU/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Khúc, Saigon, SQ:73/601014/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Hà Chánh Vinh, Saigon, SQ:63/186451/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Lý Tấn Hoàng, Saigon, SQ:71/116601/HS/TQLC. Mù mắt phải.
Phan Văn Mẫn, Saigon, SQ:64/191312/B2/CLQ. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Hữu Phước, Saigon, SQ:72/150314/TU/BĐQ. Mù mắt trái.
Ngô Văn Kỉnh, Saigon, SQ:380094/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Quang, Saigon, SQ:71/103879/TS/ĐPQ. Bị thương ở bụng.
Hùynh Năm, Saigon, SQ:72/138325/HS/CLQ. Cụt 4 ngón bàn tay trái.
Lê Hoàng Sơn, Saigon, SQ:73/146559/CU/CLQ. Mù mắt phải.
Hồ Văn Khôn, Saigon, SQ:76/122630/B2/TQLC. Cụt bàn chân phải.
Trần Ngọc Chấn, Saigon, SQ:73/116420/HS/CLQ. Gãy tay phải.
Lê Mẫn, Saigon, SQ:66/404898/B1/Tiền Giang. Bị thương ở mặt.
La Hồng Anh, Saigon, SQ:56/727918/B2/ĐPQ. Bị thương ở khắp người.
Trần Văn Ngàn (Muôn), Sóc Trăng, SQ:75/509250/B2/CLQ. Liệt bán thân.
Nguyễn Văn Xua, Trà Vinh, SQ:74/506703/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Thành Tưa, An Giang, SQ:60/138994/TrU/CLQ. Cụt tay trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.