Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 23 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:

Hội Thiện Tình Người $50
Ô. Phan Huỳnh Châu, Gainesville, Fullerton, CA $20
Tô Đàm, Colorado Springs, CO $20
Ô.B. Nguyễn Tân Daniel in memory of Lê Huấn, Santa Ana, CA, $25
Dương Thuận, Houston, TX $30
Shell Oil Company Foundation, Princeton, NJ $41.68
Ô. Trương Lam, Arlington, TX $50
Ngô N. Mai, Highland Ranch, CO $50
Bà Nguyễn Trang Daisy, Allen, TX $50
Ly, Newton, MA $50
Đỗ Việt Trương, Fountain Valley, CA $100
Huỳnh Thanh Bình, San José, CA $100
Nguyễn T. Hảo, Westminster, CA $200
Bà Nguyễn Nho, San José, CA $200
Ô.B. Nguyễn Kim Ngọc & Nguyễn Võ Thiện, Fullerton, CA $250
GĐ BĐQ Trần Phú Qúi & Các Cháu, Nanaimo, BC Canada, $2,500
Bào Châu & Sean, $1,000
Phượng Khánh, $1,000
Bảo Hân, $500
Trần Kim Khánh, Garden Grove, CA $1,000 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

Christopher Phạm Law Group – Harvard, Houston TX $3,000
Dr. Giep Tung & Michell Ngo – Realm Realty, Spring, TX $3,000
Thoa K. Nguyễn/Precious Realty, Houston TX $3,000
Montessorie Lêarning institute Nguyễn My Lê & Vo Phương Doàng Houston, TX $3,000
Golden Mountain LP & VTL Partner/ Kim Son & MaMa La’s Kitchen, $4,000
Great Land Investment- Stephen & HelLen Lê, Houston TX $5,000
Nutrition Depot 7/Suremeal-Joe Trần, Houston, TX $11,830

TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Văn Lập, Vĩnh Long, SQ:74/500762/BĐQ. Mù mắt phải.
Lâm Cương, Sóc Trăng, SQ:66/504731/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thành Lâm, Vĩnh Long, SQ:75/128 064/HS/CLQ Cụt 2 chân.
Phạm Văn Dung, Saigon, SQ:70/121286/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Hồ Văn Nên, Tiền Giang,SQ:63/500435/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Phạm Xuân Vinh, Quảng Ngãi SQ:49/505584/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trương Anh Tùng, Ninh Thuận, SQ:71/408683/ CU/CLQ. Bị thương bàn chân phải.
Nguyễn Quy, Bình Thuận, SQ:73/132667/TS/CLQ. Mù mắt phải, bị thương tay trái.
Nguyễn Văn Trò, Saigon, SQ:76/004624. Cụt chân trái.
Võ Tấn Quyền, Saigon, SQ:71/108058/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Lê Văn Hải, Quảng Nam, SQ:48/C17205/NQ. Cụt 2 chân
Ngô Thái Tự Hải, Saigon, SQ:53/169520. Mù 2 mắt.
Lê Minh Thành Tự Khánh, Bình Định, SQ:44/655229 B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Lê Lời, Saigon, SQ:56/124283/B1/CLQ. Cụt chân phải. Cụt tay trái.
Thạch Khiêm, Trà Vinh, SQ:426920/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Bửng, Tiền Giang, SQ:804936/NQ. Bị thương bụng
Võ Hưng Việt, Saigon, SQ:68/142781 TU/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Tươi, Saigon, SQ:60/134677/HS1 /CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng,Lâm Đồng, SQ:602118/B1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Đặng Văn Thảo, Khánh Hòa, SQ:74/424346/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Thoàn, Quảng Ngãi, SQ:NQ/186411/NQ. Bị thương ở bụng.
Trương Văn Mạnh, Sàigòn, SQ:65/520219/CLQ. Gãy tay phải.
Huỳnh Văn Vinh, Saigon, SQ:73/109202/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Trung Thâm, Phú Yên, SQ:48/336821/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Võ Công Lượng, Tiền Giang, SQ:70/000532/CLQ. Cụt tay phải. và bàn chân phải.
Lê Thí, Quảng Trị, SQ:45/201526. Bị thương ở bụng.
Trần Thanh Hải, Quảng Nam, SQ:46/809723/B2/ ĐPQ. Cụt 2 chân.
Bùi Văn Am (An), Sóc Trăng, SQ:61/104521 B1/CLQ. Mù 2 mắt.
Hồ Văn Ai, Tây Ninh, SQ:391212/CBXDNT. Liệt 2 chân.
Phạm Thơ, Quảng Ngãi, SQ:66/202866/ TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Hoàng Bá Dũng, Đà Nẵng, SQ:71/200280, BĐQ. Cụt 2 chân.
Lê Tấn Trường, Quảng Nam, SQ:49/333418. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.
Trần Văn On, Long An, SQ:52/558072/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hiệp, Thừa Thiên, SQ:64/200946/TrU/CLQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Quyền, Đồng Tháp, SQ:64/510442/HS/CLQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Ngọc Thâu, Vĩnh Long, SQ:68/160925HS1 / CLQ. Gãy các ngón tay.
Thạch Phol, Trà Vinh, SQ:60/118887/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Công, Đồng Tháp, NQ. SQ:831782. Cụt chân trái.
Đàm Minh, Cần Thơ, SQ:810091/NQ. Mù 2 mắt. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Nguyệt, Bình Dương, SQ:69/145186/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Chăm (Trăm), Sóc Trăng, SQ:40/559334/B2/ĐPQ. Cụt tay trái. Mù mắt trái.
Phan Chức, Đồng Nai, SQ:70/207803/B2/CLQ. Gãy tay phải. Mù mắt phải.
Lâm Văn Hải, Saigon, SQ:74/124831/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Ngọc, Quảng Ngãi, SQ:70/202961/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Đăng Khiết, Đà Nẵng, SQ:59/201187/ TT/BĐQ. Cụt chân trái. Gãy tay phải.
Đồng Văn Mổng, Kiên Giang, HS/ND. SQ:76/105793. Liệt 2 chân.
Phạm Văn Hoàng, Bình Dương, HS1/CLQ SQ:62/133972 . Bị thương nhiều chỗ.
Ngô Thế Thâm, Tiền Giang, SQ:50/770432/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Tôn, Trà Vinh, HẠ SĨ/CLQ. SQ:64/503036 Liệt bàn chân phải.
Đặng Quang Diện, Daklak, SQ:73/108894 B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Thuận, Thừa Thiên, SQ:106951/NQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Hai, Tiền Giang, SQ:68/007135/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Khách, Khánh Hòa, HS/CLQ. SQ:54/203387. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Đặng Minh Hiển, Saigon, SQ:75/416542/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Tùng, Long An, SQ:67/105251/HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Ngô Văn Hạnh, Khánh Hòa, SQ:69/403622. Bị thương ở bụng.
Trần Minh Thành, Quảng Ngãi, B1/ĐPQ. SQ:41/468882. Cụt 2 chân.
Phạm Đăng Khiết, Đà Nẵng, TT/ BDQ SQ:59/201187. Cụt chân trái. Gãy tay trái.
Nguyễn Thành Lâm, Saigon, HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Tốt, Trà Vinh, SQ:51/346142/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sâm, Quảng Ngãi, SQ:208903. Cụt chân trái. Gẫy bàn tay phải.
Nguyễn Văn Điền, Lâm Đồng, SQ:51/359870/B2/CLQ. Bị thương ở bụng.
Đặng Nuôi, Ninh Thuận, HS/CLQ. SQ:68/406060. Cụt chân phải.
Phan Văn Quen, Đồng Nai, SQ:74/142503/CLQ. Cụt 2 chân.
Vũ Đình Mai, Saigon, SQ:43/163723/TT/ĐPQ. Liệt bán thân trái. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Thành, Cà Mau, SQ:66/501256/B1/ĐPQ. Mù 2 mắt.
Danh Miển, Kiên Giang, SQ:50/844443/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Thiệt, Tiền Giang, SQ:49/365541/B1/ĐPQ. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
Nguyễn Phú Xuân, Bình Dương, SQ:74/140213. ???
Điếu Tăng, Bình Phước, SQ:47/512747/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Tài, Saigon, HS/CLQ. SQ:71/108375. Cụt 2 chân.
Nguyễn Sung,Saigon, SQ:50/208976/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Trần Văn Chà, Long An, SQ:52/802441/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Hà Phước Hải, Saigon, HS/CLQ. SQ:65/170425. Cụt chân trái.
Lại Văn Không, Saigon, SQ:61/113153/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Thành, Tiền Giang, SQ:406962/NQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn Nữ, Cần Thơ, SQ:413412/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Mùi, Đồng Tháp, SQ:75/152635. Liệt 2 chân.
Nguyễn Văn Thành, Sóc Trăng, SQ:497778. ĐPQ. ???
Nguyễn Diễn, Khánh Hòa, SQ:65/400592/TS1/CLQ. Mù mắt phải.
Châu Thanh Hoàng, Daklak, SQ:74/204228. Cụt chân phải.
Trần Văn Quý, Đồng Nai, SQ:138731/B2/CLQ. Cụt 2 tay.
Nguyễn Thành Lâm, Saigon, HS/CLQ. SQ:75/128 064. Cụt 2 chân.
Nguyên Đốc (Đạt), Quảng Ngãi, HS/CLQ, SQ:70/205889. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Hai, Bạc Liêu, HS/CLQ Clq. SQ:68/501835. Mù 2 mắt.
Trần Lạc, Ninh Thuận, B2/ĐPQ. SQ:55/757317. Cụt tay trái. Cụt chân trái.
Hà Thúc Soạn, Thừa Thiên, SQ:72/213628/B1/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt trái.
Đinh Văn Bốn, Vĩnh Long, SQ:69/135036/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Văn Cần, Bà Rịa-Vũng Tàu SQ:261773/B2/ĐPQ. Gãy chân trái. (Còn tiếp)

Phó chủ tịch Quốc Hội Việt Nam đến Ngũ Giác Đài thảo luận Biển Đông

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019.

Góc chiến trường xưa: Ngày ta bỏ núi

Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường...

Góc nhìn của người lính cũ: Điệu boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH

Đại đa số lính VNCH thường nghe chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Gần như đêm nào chúng tôi cũng đợi nghe cho vơi bớt nỗi buồn xa nhà...

Trại ‘cải tạo’ của CSVN sau năm 1975

Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch giải thoát tù “cải tạo” Việt Nam để họ được sang sinh sống và đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một vấn đề của lương tâm.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ, ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Rút quân

Trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2019, Tổng Thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Hoa Kỳ tại Syria, làm sửng sốt hầu như mọi người.

Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ/ Ðạn pháo rít qua đầu/ Ta thấy ta vụt nhào xuống hố/Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Góc nhìn của người lính cũ: Nhìn lại năm qua

Năm 2018 vừa chấm dứt, thử nhìn lại những biến động trên thế giới nhân dịp đầu năm để những người lính cũ chúng ta thử dự đoán một năm mới thế nào.

Ân tình bạn cũ

Hôm nay tôi trở lại Cali sau mười năm để thăm bạn cũ. Tôi ít đến nơi nầy dù là một snowbird, loài chim tuyết, khi mùa Đông đến thì đi tìm nắng ấm ở phía Nam.