X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 23 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:

Hội Thiện Tình Người $50
Ô. Phan Huỳnh Châu, Gainesville, Fullerton, CA $20
Tô Đàm, Colorado Springs, CO $20
Ô.B. Nguyễn Tân Daniel in memory of Lê Huấn, Santa Ana, CA, $25
Dương Thuận, Houston, TX $30
Shell Oil Company Foundation, Princeton, NJ $41.68
Ô. Trương Lam, Arlington, TX $50
Ngô N. Mai, Highland Ranch, CO $50
Bà Nguyễn Trang Daisy, Allen, TX $50
Ly, Newton, MA $50
Đỗ Việt Trương, Fountain Valley, CA $100
Huỳnh Thanh Bình, San José, CA $100
Nguyễn T. Hảo, Westminster, CA $200
Bà Nguyễn Nho, San José, CA $200
Ô.B. Nguyễn Kim Ngọc & Nguyễn Võ Thiện, Fullerton, CA $250
GĐ BĐQ Trần Phú Qúi & Các Cháu, Nanaimo, BC Canada, $2,500
Bào Châu & Sean, $1,000
Phượng Khánh, $1,000
Bảo Hân, $500
Trần Kim Khánh, Garden Grove, CA $1,000 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

Christopher Phạm Law Group – Harvard, Houston TX $3,000
Dr. Giep Tung & Michell Ngo – Realm Realty, Spring, TX $3,000
Thoa K. Nguyễn/Precious Realty, Houston TX $3,000
Montessorie Lêarning institute Nguyễn My Lê & Vo Phương Doàng Houston, TX $3,000
Golden Mountain LP & VTL Partner/ Kim Son & MaMa La’s Kitchen, $4,000
Great Land Investment- Stephen & HelLen Lê, Houston TX $5,000
Nutrition Depot 7/Suremeal-Joe Trần, Houston, TX $11,830

TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Văn Lập, Vĩnh Long, SQ:74/500762/BĐQ. Mù mắt phải.
Lâm Cương, Sóc Trăng, SQ:66/504731/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thành Lâm, Vĩnh Long, SQ:75/128 064/HS/CLQ Cụt 2 chân.
Phạm Văn Dung, Saigon, SQ:70/121286/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Hồ Văn Nên, Tiền Giang,SQ:63/500435/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Phạm Xuân Vinh, Quảng Ngãi SQ:49/505584/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trương Anh Tùng, Ninh Thuận, SQ:71/408683/ CU/CLQ. Bị thương bàn chân phải.
Nguyễn Quy, Bình Thuận, SQ:73/132667/TS/CLQ. Mù mắt phải, bị thương tay trái.
Nguyễn Văn Trò, Saigon, SQ:76/004624. Cụt chân trái.
Võ Tấn Quyền, Saigon, SQ:71/108058/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Lê Văn Hải, Quảng Nam, SQ:48/C17205/NQ. Cụt 2 chân
Ngô Thái Tự Hải, Saigon, SQ:53/169520. Mù 2 mắt.
Lê Minh Thành Tự Khánh, Bình Định, SQ:44/655229 B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Lê Lời, Saigon, SQ:56/124283/B1/CLQ. Cụt chân phải. Cụt tay trái.
Thạch Khiêm, Trà Vinh, SQ:426920/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Bửng, Tiền Giang, SQ:804936/NQ. Bị thương bụng
Võ Hưng Việt, Saigon, SQ:68/142781 TU/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Tươi, Saigon, SQ:60/134677/HS1 /CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng,Lâm Đồng, SQ:602118/B1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Đặng Văn Thảo, Khánh Hòa, SQ:74/424346/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Thoàn, Quảng Ngãi, SQ:NQ/186411/NQ. Bị thương ở bụng.
Trương Văn Mạnh, Sàigòn, SQ:65/520219/CLQ. Gãy tay phải.
Huỳnh Văn Vinh, Saigon, SQ:73/109202/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Trung Thâm, Phú Yên, SQ:48/336821/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Võ Công Lượng, Tiền Giang, SQ:70/000532/CLQ. Cụt tay phải. và bàn chân phải.
Lê Thí, Quảng Trị, SQ:45/201526. Bị thương ở bụng.
Trần Thanh Hải, Quảng Nam, SQ:46/809723/B2/ ĐPQ. Cụt 2 chân.
Bùi Văn Am (An), Sóc Trăng, SQ:61/104521 B1/CLQ. Mù 2 mắt.
Hồ Văn Ai, Tây Ninh, SQ:391212/CBXDNT. Liệt 2 chân.
Phạm Thơ, Quảng Ngãi, SQ:66/202866/ TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Hoàng Bá Dũng, Đà Nẵng, SQ:71/200280, BĐQ. Cụt 2 chân.
Lê Tấn Trường, Quảng Nam, SQ:49/333418. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.
Trần Văn On, Long An, SQ:52/558072/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hiệp, Thừa Thiên, SQ:64/200946/TrU/CLQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Quyền, Đồng Tháp, SQ:64/510442/HS/CLQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Ngọc Thâu, Vĩnh Long, SQ:68/160925HS1 / CLQ. Gãy các ngón tay.
Thạch Phol, Trà Vinh, SQ:60/118887/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Công, Đồng Tháp, NQ. SQ:831782. Cụt chân trái.
Đàm Minh, Cần Thơ, SQ:810091/NQ. Mù 2 mắt. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Nguyệt, Bình Dương, SQ:69/145186/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Chăm (Trăm), Sóc Trăng, SQ:40/559334/B2/ĐPQ. Cụt tay trái. Mù mắt trái.
Phan Chức, Đồng Nai, SQ:70/207803/B2/CLQ. Gãy tay phải. Mù mắt phải.
Lâm Văn Hải, Saigon, SQ:74/124831/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Ngọc, Quảng Ngãi, SQ:70/202961/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Đăng Khiết, Đà Nẵng, SQ:59/201187/ TT/BĐQ. Cụt chân trái. Gãy tay phải.
Đồng Văn Mổng, Kiên Giang, HS/ND. SQ:76/105793. Liệt 2 chân.
Phạm Văn Hoàng, Bình Dương, HS1/CLQ SQ:62/133972 . Bị thương nhiều chỗ.
Ngô Thế Thâm, Tiền Giang, SQ:50/770432/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Tôn, Trà Vinh, HẠ SĨ/CLQ. SQ:64/503036 Liệt bàn chân phải.
Đặng Quang Diện, Daklak, SQ:73/108894 B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Thuận, Thừa Thiên, SQ:106951/NQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Hai, Tiền Giang, SQ:68/007135/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Khách, Khánh Hòa, HS/CLQ. SQ:54/203387. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
Đặng Minh Hiển, Saigon, SQ:75/416542/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Tùng, Long An, SQ:67/105251/HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Ngô Văn Hạnh, Khánh Hòa, SQ:69/403622. Bị thương ở bụng.
Trần Minh Thành, Quảng Ngãi, B1/ĐPQ. SQ:41/468882. Cụt 2 chân.
Phạm Đăng Khiết, Đà Nẵng, TT/ BDQ SQ:59/201187. Cụt chân trái. Gãy tay trái.
Nguyễn Thành Lâm, Saigon, HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Tốt, Trà Vinh, SQ:51/346142/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sâm, Quảng Ngãi, SQ:208903. Cụt chân trái. Gẫy bàn tay phải.
Nguyễn Văn Điền, Lâm Đồng, SQ:51/359870/B2/CLQ. Bị thương ở bụng.
Đặng Nuôi, Ninh Thuận, HS/CLQ. SQ:68/406060. Cụt chân phải.
Phan Văn Quen, Đồng Nai, SQ:74/142503/CLQ. Cụt 2 chân.
Vũ Đình Mai, Saigon, SQ:43/163723/TT/ĐPQ. Liệt bán thân trái. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Thành, Cà Mau, SQ:66/501256/B1/ĐPQ. Mù 2 mắt.
Danh Miển, Kiên Giang, SQ:50/844443/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Thiệt, Tiền Giang, SQ:49/365541/B1/ĐPQ. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
Nguyễn Phú Xuân, Bình Dương, SQ:74/140213. ???
Điếu Tăng, Bình Phước, SQ:47/512747/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Tài, Saigon, HS/CLQ. SQ:71/108375. Cụt 2 chân.
Nguyễn Sung,Saigon, SQ:50/208976/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Trần Văn Chà, Long An, SQ:52/802441/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Hà Phước Hải, Saigon, HS/CLQ. SQ:65/170425. Cụt chân trái.
Lại Văn Không, Saigon, SQ:61/113153/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Thành, Tiền Giang, SQ:406962/NQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn Nữ, Cần Thơ, SQ:413412/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Mùi, Đồng Tháp, SQ:75/152635. Liệt 2 chân.
Nguyễn Văn Thành, Sóc Trăng, SQ:497778. ĐPQ. ???
Nguyễn Diễn, Khánh Hòa, SQ:65/400592/TS1/CLQ. Mù mắt phải.
Châu Thanh Hoàng, Daklak, SQ:74/204228. Cụt chân phải.
Trần Văn Quý, Đồng Nai, SQ:138731/B2/CLQ. Cụt 2 tay.
Nguyễn Thành Lâm, Saigon, HS/CLQ. SQ:75/128 064. Cụt 2 chân.
Nguyên Đốc (Đạt), Quảng Ngãi, HS/CLQ, SQ:70/205889. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Hai, Bạc Liêu, HS/CLQ Clq. SQ:68/501835. Mù 2 mắt.
Trần Lạc, Ninh Thuận, B2/ĐPQ. SQ:55/757317. Cụt tay trái. Cụt chân trái.
Hà Thúc Soạn, Thừa Thiên, SQ:72/213628/B1/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt trái.
Đinh Văn Bốn, Vĩnh Long, SQ:69/135036/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Văn Cần, Bà Rịa-Vũng Tàu SQ:261773/B2/ĐPQ. Gãy chân trái. (Còn tiếp)

Phó chủ tịch Quốc Hội Việt Nam đến Ngũ Giác Đài thảo luận Biển Đông