X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 27 Tháng Tám, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Tiền bán đấu gíá xe Ford ($5000-$100 chỗ đậu xe), $4,900
Cô Phạm Hoan, Tazana, CA $1,600
Hội Thông Thiên Học, Garden Grove, CA $10,000
Vị ẩn danh, $60
Khán giả ở New York, $100
Mantronics (Ngo Dinh Man), Siloam Springs, AR $1,000
ÔB. Nguyễn Thanh Thiệt, Honolulu, HI $20
Đàm Tô, Colorado Springs, CO $20
ÔB. Trần Hợp, Oklahoma City, OK $50
Bà Đặng Bê & Phan Liên Lana, Santa Ana, CA $100
Lê P. Chương, Homestead, FL $100 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Trần Hữu Đây, Kiên Giang, SQ:52/508309/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Đoàn Văn Hùng, Vĩnh Long, SQ:74/115488/B2/TQLC. Gãy chân trái.
Phạm Văn Tư, Kiên Giang, SQ:322315/NQ. Gãy chân trái. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Tùng, Trà Vinh, SQ:64/Xxxxxx/BKQ. Cụt chân trái.
Lâm Tấn Đường, Vĩnh Long, SQ:848942/NQ. Mù mắt phải, cụt 3 ngón chân trái.
Nguyễn Văn Thương, Đồng Tháp, SQ:901102/NQ. Liệt bán thân.
Nguyễn Văn Tư, Vĩnh Long, SQ:32/229551/HSI/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Nhứt, Cần Thơ, SQ:828749/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tư, Vĩnh Long, SQ:877464/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hoàng Sơn, Vĩnh Long, SQ:55/M06086/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tấn, Vĩnh Long, SQ:56/M03566/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thanh Tu, Sóc Trăng, SQ:67/206855/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Dương Văn Muôn, Đồng Tháp, SQ:56/729870/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Triều, Cà Mau, SQ:54/624785/B2/ĐPQ. Liệt bán thân trái. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Thanh Trà, Hậu Giang SQ:50/500305/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Tấn Lộc, An Giang, SQ:66/505540/TrU/CLQ. Bị thương ở bụng.
Trương Thành Long, Cà Mau, SQ:875999/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Châu, Hậu Giang, SQ:869687/NQ. Cụt chân phải.
Thạch Chân (Phân), Trà Vinh, SQ:466685/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Tư, Hậu Giang, SQ:854294/NQ. Cụt chân phải. Gãy tay phải.
Nguyễn Ngọc Ấn, Đồng Tháp, SQ:38/206363/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Nam, Đồng Tháp, SQ:47/725659/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Dần, Đồng Tháp, SQ:72/103259/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Thái Lũy, Bạc Liêu, SQ:M00671/NQ. Cụt chân phải.
Kim Chơn, Trà Vinh, SQ:482818/NQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Tấn, Đồng Tháp, SQ:52/567493/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Kim Chêne, Trà Vinh, SQ:65/530350/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Nghiêm (Tự Tính), Trà Vinh, SQ:55/737242/ĐPQ. Cụt chân phải.
Võ Thành Công, An Giang, SQ:35/268478/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Võ Văn Tư, Đồng Tháp, SQ:70/522985/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Điểu, Tiền Giang, SQ:Xxxxxx/CSDC. Cụt chân phải.
Trần Thành Hây, Đồng Tháp, SQ:40/743658/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn Sạch, Vĩnh Long, SQ:43/282420/TS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Quí, Trà Vinh, SQ:48/387543/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Hương, Vĩnh Long, SQ:918278/NQ. Cụt chân phải.
Lý Văn Ban (Bang), Cà Mau , SQ:816161/NQ. Cụt bàn tay trái.
Huỳnh Văn Sáng, Cà Mau, SQ:816173/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hai, Vĩnh Long 0, SQ:50/803752/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Liếp, Trà Vinh, SQ:829926/NQ. Cụt chân phải.
Bùi Thạch Trân, Vĩnh Long, SQ:66/159016/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Tư, Cà Mau, SQ:859252/NQ. Cụt chân trái.
Lâm Văn Hai, Bạc Liêu, SQ:66/100404/HS/ND. Liệt tay trái.
Nguyễn Văn Rơi, Sóc Trăng, SQ:452564/NQ. Cụt tay trái.
Mai Văn Cho (Tuôi), Cần Thơ, SQ:51/795262/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Văn Sua, Cần Thơ, SQ:854302/NQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Sáu, Hậu Giang, SQ:885258/NQ. Cụt chân trái.
Lê Công Khai, Vĩnh Long, SQ:70/522668/HS/ĐPQ. Cụt tay trái.
Trần Hữu Thái, Cần Thơ, SQ:53/621481/B2/ĐPQ. Cụt bàn chân trái.
Lê Văn Tèo, Trà Vinh, SQ:72/514884/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nguyện, Đồng Tháp, SQ:52/662659/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn Bỉnh, An Giang, SQ:43/598186/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Thông, Hậu Giang, SQ:919750/NQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Thân, Sóc Trăng, SQ:45/252998/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trương Bé Hon, Kiên Giang, SQ:50/892850/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Hùng (Lê Văn Hoặc), Đồng Tháp, SQ:65/167484/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Minh Sơn, Bạc Liêu, SQ:73/513685/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Thạch Chiết, Trà Vinh, SQ:830654/NQ. Cụt chân phải.
Phan Văn Ngọc, Trà Vinh, SQ:879255/NQ. Cụt chân phải. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.