X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Chín, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Your Cause corporate Employee Giving Program, Plano, TX $118
ÔB. Lương Thái & GĐ, Rancho Santa Margarita, CA $200
ÔB. Nguyễn Kim Hoàng, Maple, Canada $73.48
ÔB. Nguyễn H. Vũ, $20
ÔB. Trương Q. Minh, $20
ÔB. Đoàn Thị Quy, Arlington, TX $30
ÔB. Hoàng Bick, Westminster, CA $50
Bà Võ Lộc Tina, Westminster, CA $100
Ngô Hữu Nguyên, Fort Wayne, IN $100
Pearson Amy & Berry, Santa Barbara, CA $100
Ô. Nguyễn Lương, Santa Ana, CA $100 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Lê Văn Tài, Bình Dương, SQ:101474/TS/CLQ. Cụt 2 chân.
Lý Thổ, Bình Dương, SQ:357493/NQ. Cụt tay phải. Cụt chân trái.
Vũ Văn Đại, Bình Phước, SQ:72/152295/B2/ND. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Sáu, Bình Dương, SQ:55/E01388/NQ. Cụt 2 chân.
Phan Hoài Bảo, An Giang, SQ:52/M01531/NQ. Cụt 2 tay.
Đặng Văn Kính, Vĩnh Long, SQ:386316/HS/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt trái.
Thạch Thanh Sơn, Sóc Trăng, SQ:68/102461//TS/CLQ. Bị thương chân phải.
Trần Văn Nhân, Vĩnh Long, SQ:481136//B1/CLQ. Cụt chân phải. Gãy tay phải.
Lê Phước Tứ, An Giang, SQ:56/852203/B2/CLQ. Cụt 2 tay., 2 chân. Mù 2 mắt.
Lê Văn Cất, Kiên Giang, SQ:54/847302/HS/ĐPQ. Mù 2 mắt. Cụt 2 tay.
Mai Văn Tư, Đồng Tháp, SQ:50/447878/HS/ĐPQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Hữu Nghiệp, Hậu Giang, SQ:63/107686/CLQ. Cụt 2 chân.
Phan Văn Đẹt, Đồng Tháp, SQ:72/506274/B1/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Ngọc Ân, Vĩnh Long, SQ:71/500723/CLQ. Cụt chân trái + 3 ngón tay trái.
Trần Văn Dìa, Saigon, SQ:47/385423/B1/CLQ. Cụt chân phải. Bị thương chân trái.
Nguyễn Văn Xiếu, Saigon, SQ:70/146820/B1/BĐQ. Bị thương ở bụng.
Lê Khánh Hồng, Saigon, SQ:73/138656/CLQ. Mù 2 mắt.
Trần Địch, Saigon, SQ:64/104521/TS/ND. Cụt 2 chân.
Trần Bính, Saigon, SQ:66/150906/TS/ND. Mù mắt trái. Bị thương ở mặt.
Lê Xuân, Saigon, SQ:60/100141/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Võ Thành Tôn, Saigon, SQ:60/133576/HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Phạm Văn Bé, Saigon, SQ:67/102236/B2/CLQ. Liệt 2 chân.
Nguyễn Văn Lựa, Saigon, SQ:73/141307/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Vũ Văn Thế, Saigon, SQ:70/104943/B1/TQLC. Cụt chân phải. Liệt bàn tay phải.
Nguyễn Văn Sâm, Saigon, SQ:73/133981/HS/TQLC. Mù 2 mắt.
Nguyễn Văn Sơn, Saigon, SQ:72/114537/ThS/ND. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
Lê Thanh Phước, Saigon, SQ:65/205666/B2/CLQ. Cụt tay, chân phải.
Trần Quang Hải (Hảo), Saigon, SQ:73/151658/B1/CLQ. Cụt 2 tay. Mù mắt trái.
Phan Văn Tám, Saigon, SQ:189388/B1/CLQ. Mù 2 mắt.
Lê Ngọc Tuyến, Saigon, SQ:118738/NQ. Cụt chân phải và bàn chân trái.
Phan Văn Đậu, Saigon, SQ:51/491078/B2/ĐPQ. Cụt 2 chân.
Trần Văn Phước, Saigon, SQ:50/512981/ĐPQ. Cụt tay chân phải.
Khổng Xuân, Saigon, SQ:71/114103/BĐQ. Cụt 2 chân. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Ánh, Saigon, SQ:xxx/BKQ. Cụt 2 chân.
Phạm Văn Nhựt, Saigon, SQ:70/152923/CLQ. Cụt 2 chân.
Trần Hữu Tài, Saigon, SQ:71/146094/B1/CLQ. Cụt 2 chân.
Vũ Kiều, Saigon, SQ:37/346542/HS/CLQ. Phỏng. Mù mắt trái.
Trần Văn Ân, Tiền Giang , SQ:73/903939/CLQ. Cụt tay trái.
Phạm Ngọc Khuê, Tiền Giang SQ:473078/NQ. Cụt chân trái.
Đồng Văn Hi, Tiền Giang, SQ:912738/NQ. Cụt tay trái. Cụt chân phải. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Xiêm, Saigon, SQ:58/823891/HS/CLQ. Mù 2 mắt.
Nguyễn Văn Bên, Bến Tre, SQ:920352/NQ. Mù mắt phải. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Đăng, Long An, SQ:61/701959/TS1/TQLC. Cụt chân phải. Gãy tay phải.
Võ Văn Một (Mười), Tiền Giang, SQ:55/N00082/NQ. Mù mắt phải. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:73/402028/HS/PB. Mù 2 mắt. Cụt tay trái.
Nguyễn Thể, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:200077/B2/CLQ. Liệt 2 chân. Bị thương ở lưng.
Lê Văn Năm, Bà Rịa-Vũng Tàu SQ:64/210397/CLQ. Cụt 2 chân.
Mai Jean, Saigon, SQ:72/100213/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Tạ Duy Chinh, Saigon, SQ:65/129199/ĐU/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Minh Trí, Đồng Tháp, SQ:53/508655/B1/ĐPQ. Cụt 2 tay. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Hiếu (Sáu Nhỏ), Đồng Tháp, SQ: 45/739470/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trịnh Văn Đơ, Đồng Tháp, SQ:51/464826/HS/ĐPQ. Cụt 2 chân.
Tô Văn Mách, An Giang, SQ:53/735729/B2/ĐPQ. Cụt 2 tay. Cụt chân trái.
Hà Tấn Công, Trà Vinh, SQ:855200/NQ. Mù 2 mắt. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.