X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Tám, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Đặng Văn Sáu, Clarkston, GA $100
Ô.B. Trần Quang Mỹ, Westminster, CA $200
Bà Trương Thị Kim Chi, Garland, TX $200
Ô.B. Bùi C. Thắng, Milpitas, CA $300
Dương Thi, Edmonton, AB Canada $474.14 (CAN $650)
Tiền gây quỹ ở Pháp:
– Chemin de Charolles, Lyon EU$830
– Chemin de Charolles, Lyon $55
– Mr. Abousalihac Amin, Marseille EU$3,655
– Mr. Abousalihac Amin, Marseille $200
Cháu Ngọc, $20
Nguyễn Khoa Diệu Đức, Anaheim, CA $40
Ô.B. Huỳnh Bạch Long, Westminster, CA $100
Nguyễn Kathy, Houston, TX $400
Bà Khâu T. Núi, San Diego, CA $15
Bùi T. Vân, Annandale, VA $50
Ô.B. Humbird R. Walter, Portland, OR $100
Ô.B. Nguyễn T. Thomas, Fountain Valley, CA $200
Ô Nguyễn D. Phú, Renton, WA $300
Ô. Phạm V. Mọi, San Diego, CA $40 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Lượm, Quảng Nam, SQ:42/571146/B1/ ĐPQ. Cụt 2 chân.
Lương Văn Được, An Giang, SQ:55/737343/B2/CLQ. Mù mắt phải. Cụt 2 tay. Cụt 2 chân.
Nguyễn Thành Lâm, Saigon, HS/CLQ SQ:75/128 064. Cụt 2 chân.
Vĩnh Minh, Huế, SQ:72/213694/CU/BĐQ . Cụt 2 chân.
Ngô Văn Hoa, Đồng Tháp, SQ:47/680735. B1 /ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Ái Việt, Tiền Giang, SQ:74/134977/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Thị Cân, Quảng Trị, SQ:082162. Mất 28/06/1966.
Trương Hùng, Quảng Nam, SQ:73/123261/B2/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Nhỏ, Trà Vinh,SQ:481781/NQ . Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bưởi, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:321531/NQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Đực, Đồng Nai, SQ:40/328969/NQ. Bị thương ở đầu.
Vỏ Văn Chiêu, Bến Tre, SQ:61/181457/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Phạm Văn Liên, Bến Tre, SQ:NQ/998999. Cụt 2 chân.
Đặng Văn Thiểu, Tiền Giang, SQ:839125/NQ. Gãy tay trái.
Mai Văn Hòa, Bến Tre, SQ:56/909825/B2/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Sành, Tiền Giang, SQ:62/000916/HS/CLQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Năm, Tiền Giang, SQ:69/006613/B2/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Bùi Văn Tẻo, Tây Ninh, SQ:56/867638/B2/ĐPQ. Cụt các ngón chân phải.
Lương Văn Nguyên, Long An, SQ:72/155963/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Kiều Văn Hai, Tiền Giang, SQ:59/194383/TS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Lương Văn Long, Tiền Giang, SQ:67/184346/HS/BĐQ. Bị thương nhẹ tay trái.
Huỳnh Văn Hai, Long An, SQ:51/449982/HS/ĐPQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Bé, Long An, SQ:69/142891/TS/TQLC. Gãy tay trái.
Phan Văn Cư, Long An, SQ:68/160553/TS/BĐQ. Cụt 3 ngón chân phải.
Nguyễn Văn Dực, Tiền Giang, SQ:843625/NQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Tấn, Đồng Nai, SQ:73/110289/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Hồ Văn Cường, Đồng Nai, SQ:376652/NQ. Mù Mắt Phải
Nguyễn Khắc Vũ (Nguyễn Năng), Đồng Nai, SQ:73/209564/B1/CLQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Đáng, Đồng Nai, SQ:65/203343/ThS1/ĐPQ. Cụt bàn chân trái.
Cao Văn Lang, Đồng Nai, SQ:372954/NQ. Liệt tay trái.
Vũ Đông An, Đồng Nai, SQ:69/000098/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Phạm Minh, Đồng Nai, SQ:56/873708/B2/ĐPQ. Cụt bàn tay trái.
Nguyễn Phước Trải, An Giang, SQ:75/114897/HS/CLQ. Gãy chân trái. Cụt 2 ngón tay phải.
Lê Văn Sành, An Giang, SQ:50/433141/B2/ĐPQ. Cụt bàn tay phải.
Nguyễn Văn Tài, An Giang, SQ:42/189192/TS/ĐPQ. Gãy tay trái.
Võ Văn Vui, Vĩnh Long, SQ:71/509737/B1/CLQ. Bị thương mắt, cụt ngón tay.
Nguyễn Văn Ngô, Vĩnh Long, SQ:49/386739/HS/ĐPQ. Bị thương bàn chân phải.
Nguyễn Văn Thảnh, Vĩnh Long, SQ:60/502647/TS/ CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Văn Soi, Cần Thơ, SQ:55/151337/CLQ. Liệt chân trái. Bị thương ở mặt.
Hồ Văn Bon, Đồng Tháp, SQ:70/514042/HS/CLQ. Gãy chân trái.
Liêu Phương, Cần Thơ, SQ:62/104061/TS/CLQ. Bị thương ở bàn tay trái.
Lê Hoàng Chương, Đồng Tháp, SQ:49/537855/TS/ĐPQ. Cụt 2/3 bàn chân trái.
Nguyễn Ngọc Ẩn, An Giang, SQ:53/742952/HS/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Trương Thành Trí, Hậu Giang, SQ:50/418164/ĐPQ. Gãy tay phải.
Trần Văn Mừng, Vĩnh Long, SQ:55/180692/TS/BĐQ. Bị thương chân trái.
Cao Thanh Bá, Vĩnh Long, SQ:423643/NQ. Gãy chân trái.
Mai Văn Khôn, Vĩnh Long, SQ:835574/NQ. Bị thương ở bụng.
Lê Văn Yên, Vĩnh Long, SQ:824200/NQ. Liệt tay trái.
Nguyễn Văn Thành, Vĩnh Long, SQ:424419/NQ. Bị thương ở gót chân phải.
Nguyễn Thành Thưởng, An Giang, SQ:36/229175/TS1/ĐPQ. Gãy tay trái.
Võ Văn Sử, Đồng Tháp, SQ:75/513680/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Vũ Viết Thế, Kiên Giang, SQ:177975/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Minh Phước, Trà Vinh, SQ:63/501440/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Dương Bá Thành, Vĩnh Long, SQ:69/509868/TS/CLQ. Cụt 4 ngón bàn tay phải.
Bùi Văn Sang, Vĩnh Long, SQ:52/625112/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Hai, Kiên Giang, SQ:46/286938/TU/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Nhiều, Trà Vinh, SQ:482687/NQ. Mù mắt phải.
Hồ Tấn Tài, Cà Mau, SQ:499047/NQ. Mù mắt trái.
Trương Văn Quýt, Cần Thơ, SQ:74/523729/B2/BĐQ. Gãy tay phải.
Phan Văn Giàu, Vĩnh Long, SQ:55/M07991/NQ. Cụt bàn chân phải.
Trần Văn Trọng, Sóc Trăng, SQ:65/161817/B1/ND. Mù mắt trái.
Ngô Văn Đối, Vĩnh Long, SQ:56/M02045/NQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Văn Tấn, An Giang, SQ:50/601757/B2/ĐPQ. Mù mắt phải.
Bùi Văn Nghĩa, Vĩnh Long, SQ:74/152532/CLQ. Mù mắt trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.