X

Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018

Video Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018

-Đại học Mỹ đóng cửa Viện Khổng tử của Trung Quốc
-Mỹ tăng cường giám sát hoạt dộng của Trung Quốc trên Biển Đông
-Indonesia triển khai hơn 100.000 binh sĩ để bảo đảm an ninh cho Asiad