Dự trù tài sản

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708, điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com.

Theo tâm lý chung bình thường không ai muốn nói đến cái chết, miễn cưỡng lắm mới nghĩ đến việc thu xếp trước ý nguyện để lại tài sản cho những người thân sau khi qua đời.

Hiển nhiên việc dự trù tài sản (estate planning) không phải chỉ dành cho những vị cao niên lớn tuổi. Chỉ cần thoáng nghe tin tức hàng ngày ai cũng thấy rất nhiều người trẻ tuổi hay trung niên bị chết bất đắc kỳ tử, những người này phần đông để lại con thơ bơ vơ không có người nuôi nấng và hướng dẫn trên đường đời về sau. Để tránh lâm vào hoàn cảnh như vậy, dự trù tài sản là phần quan trọng trong một kế hoạch tài chính như dành tiền cho con cái mai sau lên đại học hoặc để hưởng hưu trí nhất là đối với những người có tài sản lớn hay nghề nghiệp cao. Dự trù tài sản có mục đích cho biết sau này khi qua đời thì di sản để lại sẽ về đâu.

Tài sản (estate) đề cập ở đây gồm tất cả mọi thứ của cải chìm nổi của một người gồm có các bất động sản như nhà ở, ruộng đất, trang trại; các của nổi (tangible personal property) như xe cộ, đồ đạc trong nhà; các của chìm (intangible property) như bảo hiểm nhân thọ, trương mục ngân hàng, trái phiếu hay cổ phiếu đầu tư, tiền hưu trí hay phúc lợi an sinh xã hội chẳng hạn. Dù rằng di chúc (a will) là một văn kiện quan trọng trong các kế hoạch dự trù tài sản nhưng hiện thời cũng có hàng chục giải pháp thay thế, điều này có nghĩa mặc dầu có lập di chúc chính thức nhưng cũng nên dùng cách khác bổ túc thêm cho việc phân chia tài sản được chắc chắn. Vài phương thức thay thế thí dụ như lập tín mục (trust), góp quỹ hưu bổng, mua bảo hiểm nhân thọ, sang nhượng cho làm tặng phẩm, lập sở hữu chung,… là những cách bổ túc cho di chúc có mục đích sang chuyển tài sản được nhanh chóng và ít tốn kém trước hoặc ngay khi chết. Để phòng bị trường hợp lâm vào tình trạng mất năng lực tâm thần hay thể xác do bệnh hoạn hay tai nạn gây ra nhiều người dùng di chúc sinh thời (living will), tín mục sinh thời (livinh trust), ủy nhiệm luật sư dài hạn (durable attorney power), hoặc một số phương cách tương tự có tác dụng chuẩn bị an bài chính bản thân và tài sản của mình nếu không may bị tai họa gieo đến bất ngờ.

Dự trù tài sản là một cách xác định tình trạng của cải trong suốt đời mình cùng dự tính khi chết sẽ phân chia cho thừa kế dưới hình thức tặng phẩm để lại trong di chúc hay tín mục. Vấn đề lập di chúc hay tín mục để phân chia tài sản cho thân nhân trong gia đình, bạn bè hay các cơ sở từ thiện rất quan trọng vì nếu không lập thì khi qua đời tòa án tiểu bang sẽ can thiệp dành quyền thanh toán di sản thông thường không theo ý nguyện của người quá cố. Đối với người có doanh nghiệp việc dự trù tài sản sẽ giúp quyết định đem bán đi hay để lại cho gia đình và nếu để lại thì cũng chỉ định luôn người cai quản cơ sở ấy. Hơn nữa dự trù tài sản cũng chỉ định trước người thi hành (executor) di chúc hay ủy nhiệm tín viên (trustee) tín mục mà tại một số tiểu bang còn gọi là “đại diện cá nhân” (“personal representative”) giữ trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân tài sản.

Lập kế hoạch dự trù tài sản dĩ nhiên giúp tiết kiệm được rất nhiều phí tổn do tòa án giải quyết di sản, cũng như tiền thuế cùng rất nhiều chi phí liên quan tới vấn đề truyền cho kế thừa. Ngoài ra dự trù tài sản còn giúp sở hữu chủ định đoạt được lấy đời mình khi lâm nạn, thí dụ lập tín mục hay ủy nhiệm luật sư dài hạn điều hành tài sản cho mình nếu không may bị mất năng lực do bệnh tật hay tai nạn và định trước nhu cầu săn sóc y tế hay điều trị khi mất khả năng tự quyết.

Ngoài ra dự trù tài sản còn phối hợp các kế hoạch tài chính khác thí dụ tận dụng nhiều thay đổi giảm thuế đáng kể theo luật thuế mới thí dụ như chính phủ miễn trừ chi phí giáo dục với mục đích khuyến khích dân chung dành tiền theo học nên đây là lúc lý tưởng để xét đến dự tính giáo dục cho con cháu.

Tóm lại dự trù tài sản có các lợi điểm kể sau:

1-Cung cấp nhu cầu mưu sinh cho gia quyến như vợ hoặc chồng cùng con cái sau khi người chủ tài sản qua đời bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ nhất là trường hợp thân nhân không có việc làm ngoài gia đình. Dự trù tài sản sẽ chỉ định người có khả năng thi hành đứng đắn việc sang chuyển cho vợ chồng hay con cháu cùng bảo vệ tài sản đó tránh bị chủ nợ quấy nhiễu trong thời gian chờ thu xếp trao lại ổn thỏa cho kế thừa. Nếu lỡ cả hai vợ chồng cùng chết một lúc vấn đề nuôi nấng và giáo dục cho con cái còn thơ cũng được xếp đặt trước với việc chỉ định giám hộ (guardian) thân tín trông nom cho đến khi trưởng thành tránh trường hợp không có di chúc bị hậu quả tòa án cử giám hộ khác không đúng nguyện vọng người quá cố. Nên nhớ giám hộ là người có toàn quyền quyết định mọi việc ăn ở và học hành cho con vị thành niên, do đó tòa bắt buộc giám hộ phải lập trương mục cho di sản trẻ nhỏ kế thừa dưới sự giám sát của tòa cho nên việc quản trị và kế toán thường rất tốn kém khiến con cái người chết không được hưởng sung sướng như ý nguyện của cha mẹ chúng.

2-Cung cấp phương tiện sinh sống cho các thân nhân khác như cha mẹ già yếu hay con cháu bị tật nguyền vì thế cần dự trù lập một quỹ đặc biệt trợ giúp cho họ đó khi vắng mặt.

3-Chuyển di sản cho người thụ hưởng một cách nhanh chóng vì đương nhiên ai cũng muốn của cải để lại cho thân quyến phải được nhận đầy đủ. Với di chúc tại nhiều tiểu bang có luật thanh toán di sản (probate) rắc rối mất khá nhiều thời gian mới đến tay kế thừa không đúng ý muốn của người quá cố. Ngược lại nếu có dự trù tài sản thí dụ như lập tín mục sinh thời sẽ tránh được các vấn đề này vì không như di chúc tòa án không có thẩm quyền can thiệp vào việc chuyển di sản cho thừa kế khi vừa chết.

4-Khi chết làm giảm căng thẳng đau khổ cho gia đình bằng cách thu xếp trước tang lễ cùng cách mai táng. Dự trù tài sản có thể giới hạn được chi phí cuối cùng như định trước địa điểm mai táng hay dặn dò phương cách tiêu hủy thi hài như hỏa thiêu chẳng hạn.

5-Giảm thiểu chi phí vì một kế hoạch dự trù tài sản tốt sẽ ít tốn kém trong việc chuyển cho thừa kế. Nếu ủy thác quyền hạn cần thiết cho người thi hành di chúc hay tín viên có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ bớt được rất nhiều chi phí quản trị và điều hành di sản đồng thời giảm bớt gánh nặng cho thân nhân sống sót. Ngoài ra còn loại trừ được nhiều khoản lệ phí do sự can thiệp của tòa án.

6-Giảm thuế trên tài sản để lại cho thừa kế hưởng số tiền này thay vì phải đóng thuế. Một kế hoạch dự trù tài sản tốt sẽ đem tối đa tiền về cho thừa kế theo luật định và chỉ phải đóng tối thiểu cho chính phủ.

7-Thu xếp để hưởng hưu trí dễ dàng mặc dù mục đích chính là đem tài sản cho thân quyến thụ hưởng nhưng cũng có thể phối trí một phần để sử dụng chi tiêu khi hồi hưu sao cho cuộc sống thật thoải mái trong những năm tháng cuối của cuộc đời đồng thời vẫn có tiền để lại cho những người thương yêu trong gia đình.

8-Tính trước phòng khi bị mất năng lực thí dụ như lập tín mục sinh thời hoặc ủy nhiệm luật sư dài hạn chỉ định trước giám hộ cá nhân (personal guardian) để chăm sóc khi điều trị y tế nếu không may bị lâm nạn mất năng lực, kể cả quyền quyết định cho sống chết khi hôn mê. Nên mua bảo hiểm tàn phế (disability insurance) bảo vệ cho cá nhân và gia đình khi không may bị mất khả năng làm việc.

9-Giúp cho tôn giáo hay hội đoàn ưa thích vì dự tính tài sản có thể giúp tài trợ cho các cơ sở này trong lúc sinh thời cũng như sau khi lâm chung. Những khoản quyên tặng từ thiện (charitable gift) dĩ nhiên có lợi điểm khai giảm thuế được.

10-Giúp cho doanh nghiệp được phát triển êm thấm vì doanh gia lập kế hoạch dự trù tài sản có thể chỉ định những người kế vị theo thứ tự để tiếp tục điều hành nghiệp vụ theo ý muốn.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 1 tháng 10 năm 2018

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tiểu đường

Bệnh tiểu đường, tiếng Anh gọi là Diabetes Mellitus, là một hội chứng (tức là sự tụ hội cuả nhiều triệu chứng) do rối loạn về chuyển hóa và sự gia tăng mức đường trong máu một cách không thích hợp.

Bông tuyết, tuyết và bão tuyết

Tuyết bắt đầu từ những bông tuyết nhỏ li ti trên trời cao, tích tụ lại rồi rơi xuống đất. Ngồi trong nhà ngắm tuyết rơi ngoài trời thì rất đẹp, nhưng khi tuyết rơi xuống dưới đất thì cũng gây ra nhiều điều phiền toái.

Chân răng sưng đau

Phần lớn sưng thường do nhiệt gây ra. Dĩ nhiên khi sưng, làm mủ, là bị vi trùng lợi dụng hoành hành, và tìm hiểu xem cơ tạng nào gây ra sưng theo từng vùng trên nướu, miệng, lưỡi và từ đó tìm phương cách chữa trị.

Lãi suất bị kiềm chế, giới xây dựng thêm niềm tin

Giới xây dựng nhà trên toàn quốc đang cảm thấy tin tưởng hơn đối với kỹ nghệ của họ giữa lúc lãi suất thấp thúc đẩy niềm tin của giới tiêu thụ.

Người mua hay người bán phải trả lệ phí cho nhân viên địa ốc?

Lệ phí địa ốc viên là số tiền mà hầu hết các địa ốc viên được trả cho những căn nhà mà họ bán được. Món tiền hoa hồng này có thể thay đổi tùy tiểu bang và giữa những tổ chức môi giới.

Món cao lầu thu hút thực khách ở Sài Gòn

Quán Boong, một trong số quán ăn chế biến phục vụ món cao lầu, món ăn đặc sản của Hội An, tỉnh Quảng Nam, thu hút thực khách Sài Gòn nhiều năm qua.

Máy đo hơi thở giúp giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Kể từ ngày 1 Tháng Giêng năm nay, California cùng nhiều tiểu bang có luật đòi hỏi người từng phạm tội say rượu lái xe (DUI) phải cài đặt thiết bị này trong xe của họ.

Mua mobile home khác mua nhà thường như thế nào?

Những căn nhà lưu động, tuy không được ưa chuộng như loại nhà biệt lập, có một lợi thế lớn: với cùng một số tiền, chúng thường rộng hơn hoặc nhiều tiện nghi hơn.

Nhà ráp nối đang được dân Mỹ ưa chuộng

Nhà ráp nối (modular home) có những phần được chế tạo tại một nhà máy, những phần đó sẽ được chuyên chở tới địa điểm và được một nhà xây dựng lắp ráp tại chỗ.

Con người đi tìm thuốc trường sinh

Giấc mộng trường sinh, bất tử đã được ghi nhận từ thuở hoang sơ, khi con người còn ăn lông ở lỗ, nó là mục tiêu nghiên cứu của các khoa học gia xưa nay.