X

Đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore (1/2)

Đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore là một tác phẩm điêu khắc được chạm khắc trên mặt đá granite của Núi Rushmore, ở Black Hills ở Keystone, South Dakota, Hoa Kỳ. Nhà điêu khắc Gutzon Borglum đã tạo ra thiết kế của tác phẩm điêu khắc và giám sát việc thực hiện dự án từ 1927 đến 1941 với sự giúp đỡ của con trai ông, Lincoln Borglum. Núi Rushmore có 4 tác phẩm điêu khắc dài 60 foot của tổng thống Mỹ: George Washington (1732–1799), Thomas Jefferson (1743–1826), Theodore Roosevelt (1858–1919) và Abraham Lincoln (1809–) 1865).