X

Đến thành phố Belfast, nơi đóng con tàu Titanic nổi tiếng(2/2)

Video du lịch: Đến thành phố Belfast, nơi có tàu Titanic nổi tiếng

Belfast là thủ phủ của Bắc Ireland, là một trong những thành phố du khách không thể bỏ qua khi đến Scotland. Belfast còn nổi tiếng là nơi chiếc tàu huyền thoại Titanic được đóng tại đây, trước khi ra khơi và bị chìm.