Philadelphia: Thực hư chuyện “Ni cô bán chùa Phật Quang, bỏ đi biệt tích”

Trong vài ngày qua, tin “một ni cô ở Philadelphia bán chùa Phật Quang, và đưa thầy trụ trì đi đâu biệt tích” được lan truyền trên Facebook