Nấc thuế 2012

Luật Sư LyLy Nguyễn

 

LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Gia Ðình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

 

Mức thuế 2011 và 2012 giữ như 2010 nhờ sự giảm thuế năm 2010 vào thời Tổng Thống Bush. Ðiều này đã được IRS xác nhận trong bảng thuế 2012. Ðó cũng là tin mừng với bảng giảm trừ tiêu chuẩn và mức trừ thuế tăng vì lạm phát tăng, có nghĩa thuế sẽ giảm trong lợi tức hiện tại của quí vị. Những con số cuối cùng của giảm trừ tiêu chuẩn và nấc thuế như sau:

 

Nấc Thuế Vợ Chồng Khai Chung Ðộc Thân

 

Nấc Thuế 10%: $0 – $17,000                 $0 – $8,700

Nấc Thuế 15%: $17,000 – $70,700         $8,700 – $35,350

Nấc Thuế 25%: $70,700 – $142,700       $35,350 – $85,650

Nấc Thuế 28%: $142,700 – $217,450     $85,650 – $178,650

Nấc Thuế 33%: $217,450 – $388,350     $178,650 – $388,350

Nấc Thuế 35%: Trên $388,350              Trên $388,350

 

Và đây là vài điểm liên hệ:

* Mức giảm trừ cá nhân và người thân phụ thuộc (con cái, cha mẹ già…) sẽ được tăng tới $3,800

* Mức giảm trừ tiêu chuẩn cho vợ chồng khai chung sẽ tăng tới $11,900.

* Mức giảm trừ tiêu chuẩn cho người độc thân sẽ tăng tới $5,950.

 

Nấc thuế lợi tức phải đóng và miễn trừ tiêu chuẩn cao hơn = thuế thấp hơn

 

Lợi tức phải đóng và tiêu chuẩn giảm thuế cao hơn là một tin mừng khi thuế bớt đi bởi vì lợi tức của một người bị đánh thuế ở mức thấp hơn. Giả sử mọi yếu tố bằng nhau, một cặp vợ chồng với tiền thuế phải đóng $100,000 sẽ đóng $185 thuế lợi tức ít hơn trong năm 2012 nhờ nấc thuế lạm phát điều chỉnh. Ðiều chỉnh nấc thuế lạm phát khiến người thọ thuế phải trả nhiều hơn khi lợi tức của họ tăng theo thời gian (vì lạm phát). Hơn 60% người thọ thuế cũng sẽ hưởng lợi tiêu chuẩn bớt thuế cao hơn bởi vì họ không có đủ mục giảm để chứng minh.

 

Làm thế nào để tính ra mức thuế hữu hiệu và giới hạn thuế (marginal tax) 

Mức thuế hữu hiệu không phải không thay đổi bởi vì hệ thống thuế vụ Hoa Kỳ tăng không ngừng. Thuế được tính trên một phần của lợi tức đánh thuế ở trong nấc thuế riêng (respective tax bracket) với mức đầu tiên mà chúng ta trả (căn cứ theo nấc thuế cuối cùng bị rơi vào), trở thành mức lề thuế phải trả. Thí dụ một người độc thân kiếm được $60,000 một năm trả 10% trên phần lợi tức cho tới mức thuế lề là $8,650, 15% trong phần tiếp và 25% trong phần thứ ba và phần cuối. Mức lề thuế hay mức thuế đầu là 25% với mức thuế hữu hiệulà tổng số thuế đã trả, chia bởi tổng số lợi tức trong trường hợp này sẽ là $11,097/$60,000=18.50%. Hãy xem bảng ở cuối để tính ra số thuế lề. 

Các giảm thuế đã được gia hạn vào 2012 và cần hoạch định thuế 2012 gồm có: 

Mức giảm trừ cá nhân trong năm 2012 đã tăng lên $100 thành $3,800. Mức giảm trừ tiêu chuẩn do người thọ thuế khai mà các khoản trừ không ghi thành từng món, sẽ được tăng lên $300 cho cặp vợ chồng, lên $150 cho người độc thân và người có gia đình nhưng khai riêng, còn với chủ gia đình được tăng $200. 

Vốn tăng và thuế vốn lời 

Vốn tăng dài hạn trên tài sản giữ ít nhất một năm và lãi đủ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục bị thuế ở mức tối đa 15%. Ðiều lợi này có nghĩa người đầu tư có thể giữ tiền lãi nhiều hơn. Vốn tăng ngắn hạn sẽ tiếp tục bị thuế ở mức lợi tức thường. 

Tiền góp quỹ 401(k) gia tăng 

Tiền góp 401(k) tăng giới hạn $500. Roth IRA và giới hạn IRA giữ nguyên. 

Tài sản tăng và thuế giảm 

Mức ngưỡng cửa hiện tại cho cả tài sản và thuế tặng phẩm sẽ tăng lên $5.12 triệu cho cá nhân hoặc $10.24 triệu cho mỗi cặp với tiền thuế tối đa là 35%. Những điều khoản này sẽ hết hạn vào cuối năm 2012, có nghĩa là rất nhiều dự trù tài sản cho các gia đình phải xét lại. Người thọ thuế nào đã dùng một phần miễn trừ suốt đời dưới luật cũ ($1 triệu) sẽ có đủ tư cách cho giới hạn miễn trừ cao hơn.

Mức miễn trừ tặng phẩm hàng năm giữ không đổi ở $13,000 cho độc thân và $26,000 cho cặp vợ chồng. Số tiền này là mức có thể cho đi mỗi người mà không bị thuế. Ðó là thêm vào giới hạn suốt đời.

Cấp Khoản cho Chi Phí Giáo Dục (The American Opportunity Tax Credit) hay AOTC cho phép các sinh viên đại học và cha mẹ có đủ điều kiện có thể tiết kiệm được tới $2,500 trong thuế của họ, cũng được kéo dài tới 2012. AOTC thay thế Hope Credit và sẽ tiếp tục như vậy trong năm 2011 và 2012. Cấp khoản thuế cho thầy giáo được kéo dài sang 2012 lên tới $250 để mua văn phòng phẩm và đồ tiếp liệu cho lớp học dùng tiền túi.

Những cấp khoản được kéo sang 2012 gồm có “Cấp Khoản Thuế Trẻ Em (Child Tax Credit)” cung cấp $1,000 cho mỗi trẻ dưới 17 tuổi và “Cấp Khoản Cho Không (Erned Income Tax Credit) hay EITC”… giảm “tiền phạt hôn nhân (marriage penalty)”… tạo “bậc thứ ba (third tier)” của “cấp khoản cho không” cho gia đình với ba con trở lên. 

Mức Thuế 2012 và Nấc Lợi Tức Do Tình Trạng Khai 

Bảng dưới đây lối dễ nhất để tính lề thuế phải đóng, căn cứ vào lợi tức đánh thuế được và tình trạng khai. Thí dụ hai vợ chồng ông bà Hai khai chung và lợi tức cộng chung với nhau là $145,000, mức nấc thuế trên là 28%. Trước khi trừ miễn giảm và các cấp khoản, họ có thể phải nợ $27,735 cộng với 28% nếu số tiền trên $142,700. Ðó là bằng $27,735 + ($145,000 – $142,700) hay $30,035. Thuế liên bang hữu hiệu của họ là $30,035/$145,000=20.7%.

Nếu lợi tức đánh thuế/Nấc thuế 2012 phải đóng như sau: 

Vợ chồng khai chung

 • $11.900: Giảm Trừ Tiêu Chuẩn
 • $0 – $17,400: 10% của lợi tức đánh thuế được
 • $17,401 – $70,700: $17.400 cộng 15% của số trội hơn trên $17,400
 • $79,701 – $142.000: $9,750 cộng 25% của số trội hơn trên $70,700
 • $142,701 – $217,450: $27,735 cộng 28% của số trội trên $142,700
 • $217,451 – $388,350: $48,665 cộng 33% của số trội trên $217,450
 • Trên $388,350: $105,062 cộng 35% của số trội trên $388,350 

Chủ gia đình

 • $8,700: Giảm Trừ Tiêu Chuẩn
 • $0 – $12,400: 10% của lợi tức đánh thuế được
 • $12,401 – $47,350: $1,240 cộng 15% của số trội trên $12,400
 • $47,351 – $122,300: $6,483 cộng 25% của số trội trên $47,350
 • $122,301 – $198,050: $25.220 cộng 28% của số trội trên $122,300
 • $198,051 – $388,350: $46,430 cộng 33% của số trội trên $198,050
 • Trên $388,350: $109,229 cộng 35% của số trội trên $388,350 

Ðộc thân

 • $5,950: Giảm Trừ Tiêu Chuẩn
 • $0 – $8,700: 10% của lợi tức đánh thuế được
 • $8,701 – $35,350: $870 cộng 15% của số trội trên $8,700
 • $35,351 – $85,650: $4,868 cộng 25% của số trội trên $35.350
 • $85,651 – $178,650: $17,443 cộng 28% của số trội trên $85,650
 • $178,651 – $388,350: $43,843 cộng 33% của số trội trên $178,650
 • Trên $388,351: $112,863 cộng 35% của số trội trên $388,350 

Vợ chồng nhưng khai riêng

 • $5,950: Giảm Trừ Tiêu Chuẩn
 • $0 – $8,700: 10% của lợi tức đánh thuế được
 • $8,701 – $35,350: $870 cộng 15% của số trội trên $8,700
 • $35,351 – $71,350: $4,868 cộng 25% của số trội trên $35,350
 • $71,351 – $108,725: $13,868 cộng 28% của số trội trên $71,350
 • $108,726 – $194,175: $24,333 cộng 33% của số trội trên $108,725
 • Trên $194,175: $52,531 cộng 35% của số trội trên $194,175 

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Báo Người Việt tuyển 2 phóng viên toàn thời gian

Lương thỏa thuận; công ty Người Việt cung cấp đầy đủ phúc lợi nhân viên. Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày 15 Tháng Chín, 2018.

Nhiều công ty Mỹ cảnh báo: Tiếp tục tăng thuế quan, giá hàng sẽ leo thang

Nhiều công ty từ mọi lãnh vực ở Hoa Kỳ đang đưa ra lời cảnh báo nói rằng ý định của chính phủ Trump nhằm tăng thuế quan đánh vào số hàng hóa Trung Quốc trị giá $200 tỉ sẽ khiến

PepsiCo mua SodaStream, mở rộng thị trường nước uống có ga

Công ty PepsiCo hôm Thứ Hai 20 Tháng Tám loan báo việc mua lại công ty bán máy tự làm nước uống có ga (sparkling water) SodaStream, với giá $3.2 tỉ.

Bí quyết bảo vệ tài sản

Bảo vệ tài sản là một tiến trình phức tạp liên quan đến nhiều khía cạnh luật pháp khác nhau. Tuy nhiên mỗi loại tài sản đều có tính chất khác biệt.

Những máy xe hơi nào kém tin cậy nhất?

Những ai đã từng sống ở Việt Nam thời bao cấp, khi qua Mỹ vẫn còn bị ám ảnh vì những nỗi lo sợ phải đi xa trên những chiếc xe dễ bị chết máy.

Part D dành cho Medi-Medi

Part D độc lập hay MAPD-HMO, bà cần phải biết tên của chương trình đó và nó có bao trả những thuốc men và dịch vụ y tế mình cần với giá rẻ nhất.

Cha mẹ làm gì khi con là người đồng tính luyến ái?

Phát hiện, hay được tin, con mình là một người đồng tính hay lưỡng tính luyến ái, hình như thường là một tin “động trời” cho nhiều cha mẹ Việt Nam.

Bếp cảm ứng điện từ hoạt động ra sao?

Vì bếp cảm ứng chỉ là một mặt phẳng bằng kính nên rất dễ lau chùi và giữ gìn sạch sẽ. Một khuyết điểm của bếp cảm ứng là giá cao.

Những rủi ro khi tân trang nhà không có giấy phép

Xin giấy phép tân trang nhà phải công nhận rằng đó là một công việc tốn thời gian và tiền bạc. Nếu phòng xây dựng tại địa phương của bạn bác bỏ kế hoạch của bạn thì sao?

Viêm ruột già

Ruột già khỏe mạnh hay suy yếu tùy thuộc các thực phẩm mà chúng ăn hằng ngày. Đặc biệt, ăn uống với nhiều chất xơ là một đáp ứng quan trọng.